Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Cap. V din Titlul II Partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – modificări (OMDRAP nr. 1156/2019)

11 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 236

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice (OMDRAP) nr. 509/2.471/2009

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

(M. Of. nr.  580 din 20 august 2009)

 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMDRAP) nr. 1156/1697/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice (OMDRAP) nr. 509/2.471/2009

(M. Of. nr. 170 din 4 martie 2019)

– modifică: art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4, titlul cap. III, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 alin. (1), anexa, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”

– introduce: art. 9^1-9^2

– abrogă: art. 5-6, art. 12

 

În M. Of. nr. 170 din 4 martie 2019 s-a publicat OMDRAP nr. 1156/1697/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin OMDRAP nr. 509/2.471/2009.

Astfel, respectivul ordin aduce unele modificări, dar și completări Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin OMDRAP nr. 509/2.471/2009.

 

Potrivit uneia dintre modificările aduse respectivului act normativ, dacă un client încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ și suma primelor stabilite depășește prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor de stat acordate nu poate depăși 250 de euro.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

 

Art. 1 din Normele metodologice (modificat prin OMDRAP nr. 1156/1697/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

(1) Prima de stat se acordă clienților, persoane fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ.

(2) La încheierea unui contract de economisire-creditare, banca de economisire și creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport), în vederea constatării îndeplinirii condițiilor pentru acordarea primei de stat prevăzute la alin. (1), și anume:

a) numele și prenumele;

b) codul numeric personal (CNP);

c) cetățenia;

d) domiciliul.

(3) Datele personale prevăzute la alin. (2) se vor înregistra în formă electronică și/sau scriptică în baza de date a băncii de economisire și creditare în domeniul locativ și vor fi utilizate pentru stabilirea cuantumului primei de stat care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic.

(4) Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:

a) obligația clientului să notifice băncii de economisire și creditare în domeniul locativ orice modificări ale datelor prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și d) în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situației sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită prima de stat;

b) împuternicirea de către client a băncii de economisire și creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său.

(5) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

(1) Prima de stat se acordă fiecărui client, persoană fizică, indiferent de vârstă și de starea civilă, care are încheiat un contract de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) este cetățean român;

b) are domiciliul în România;

c) anterior solicitării primei de stat își manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat și a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore și al celor puse sub interdicție, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soți, separat, în baza contractului de economisire-creditare încheiat în nume propriu.

(3) În cazul minorilor și al persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă sau fără capacitate de exercițiu, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanții lor legali, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) La încheierea unui contract de economisire-creditare și la încetarea acestuia, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate emis conform dispozițiilor legale în materie, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naștere și a actului de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor pentru acordarea primei de stat prevăzute la alin. (1), și anume:

a) cetățenia;

b) domiciliul;

c) numele și prenumele;

d) codul numeric personal (CNP).

(5) Datele personale prevăzute la alin. (1) și (4) se înregistrează în formă electronică și/sau scriptică în baza de date a băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ și sunt utilizate, în principal, pentru stabilirea dreptului la primă de stat și a cuantumului acesteia care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic.

(6) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ vor include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:

a) obligația clientului să notifice băncile de economisire și creditare în domeniul locativ orice modificări ale datelor prevăzute la alin. (4) în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situației sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită prima de stat;

b) împuternicirea de către client a băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său;

c) acordul clientului pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(7) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora, succesorii în drepturi ai acestora în condițiile legii, precum și cesionarii contractelor de economisire-creditare efectuate în condițiile prevăzute de art. 312 alin. (5) – (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 2 alin. (2) din Normele metodologice (modificat prin OMDRAP nr. 1156/1697/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul în care o persoană încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, suma primelor de stat acordate nu poate depăși cuantumul maxim prevăzut la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care un client încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ și suma primelor stabilite depășește prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor de stat acordate nu poate depăși cuantumul maxim prevăzut la alin. (1)”.

 

Art. 3 din Normele metodologice (modificat prin OMDRAP nr. 1156/1697/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Art. 3

(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare pentru o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează pentru activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3

(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare pentru o durată de minimum 5 ani și în această perioadă soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, la solicitarea clientului.

(2) După îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), clienților li se pune la dispoziție soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat și de dobânda aferentă acesteia, cu excepția impozitului pe dobândă reținut și virat, clienții au obligația să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul total al primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în termen de maximum 6 luni de la încasarea sumei economisite.

(3) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ are obligația să justifice atât primele, cât și dobânzile aferente sumei economisite solicitate până la momentul justificării, dar și echivalentul primelor încă nerecepționate sau nesolicitate de către bancă aferente sumei economisite. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate ale clientului băncii de economisire și creditare pentru ultimul an de economisire se va efectua de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ la data încetării contractului. Documentele justificative vor avea o dată ulterioară încetării sau repartizării contractului de economisire-creditare.

(4) Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar documentele justificative se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(5) În cazul minorilor și al persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă sau fără capacitate de exercițiu, dovada utilizării în scop locativ a primei de stat și a dobânzii aferente acesteia se face de către oricare dintre reprezentanții legali ai acestora, în situația în care aceasta este necesară potrivit legii și prezentelor norme metodologice.

(6) În cazul în care utilizarea sumei cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și al dobânzii aferente acesteia, cu excepția impozitului pe dobândă reținut și virat, în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, prima de stat și dobânda aferentă, cu excepția impozitului pe dobândă reținut și virat, nu vor fi puse la dispoziție clientului și se vor restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții care solicită acordarea unui credit pentru domeniul locativ în baza unui contract de economisire-creditare cu finanțare anticipată sau finanțare intermediară, definită conform art. 290 alin. (1) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, anterior împlinirii celor 5 ani. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. În cazul solicitării unui credit pentru domeniul locativ, pentru a beneficia de prima de stat clientul trebuie să justifice utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu primele și dobânzile recepționate, dar și echivalentul primelor nerecepționate sau nesolicitate, în termen de maximum 6 luni de la data punerii la dispoziție a finanțării. Se consideră îndeplinită cerința justificării și în cazul în care clientul a efectuat activități în scop locativ anterior dobândirii primelor de stat, printr-un credit anticipat sau intermediar.

(8) Prima de stat și dobânda aferentă acesteia, cu excepția impozitului pe dobândă reținut și virat, vor fi puse la dispoziția titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.

(9) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligația verificării eligibilității clienților la data semnării contractului de economisire-creditare, precum și la data încetării acestuia, documentele justificative pe care clienții le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ urmând să fie verificate în termenul prevăzut la alin. (2)”.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Cap. V din Titlul II Partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului – modificări (OMDRAP nr. 1156/2019) was last modified: martie 11th, 2019 by Redacția ProLege
17 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter