Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017)

27 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 20.790

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 24 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În vechea reglementare, art. 24 alin. (3) prevedea:

„(3) Programul de aplicație al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii și transmiterii la Banca Națională a României a raportărilor lunare în forma și în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2004*) privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Programul de aplicație al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii și transmiterii la Banca Națională a României a raportărilor lunare în forma și în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 25 alin. (2^1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, modulul fiscal pe lângă funcțiile prevăzute la alin. (2) controlează și corectitudinea memorării datelor în jurnalul electronic, precum și fluxul de date din dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic”.

 

Art. 26 alin. (1) și (4) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) prevedea:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor destinate activităților de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon și 10 cifre la totalizatoarele zilnice”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor destinate activităților de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 7 cifre la totalizatoarele de bon și 9 cifre la totalizatoarele zilnice, în care sunt incluse zecimale”.

De asemenea, tot la art. 26, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic trebuie să fie aleasă în funcție de volumul activității, dar nu mai mică de 8 GB”.

 

Art. 28 alin. (2^1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate stațiilor de comercializare a carburanților care, în aceeași locație, pe lângă carburanți mai comercializează și alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanți și unul pentru celelalte produse. Programul de aplicație trebuie să controleze și să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanți de vânzarea celorlalte produse”.

 

Art. 29 li. c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 lit. c) prevedea:

„c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfațare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afișajul și cu memoria fiscală;”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfațare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afișajul și memoria fiscală, precum și cu jurnalul electronic, dispozitivul de salvare externă, dispozitivul de comunicație externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 32 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cerințele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie îndeplinite și de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) și f) care folosesc un program de aplicație extern”.

 

Art. 33 pct. A și C din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 pct. A și C prevedeau:

„Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la tastatură, realizarea în mod cumulativ a minimum următoarelor funcții:

A. în regim de programare:

a) fiscalizarea memoriei fiscale.

Prin operațiunea de fiscalizare, în sensul ordonanței de urgență, se înțelege identificarea memoriei fiscale și a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data și ora la care se activează memoria. Operațiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103;

b) programarea antetului bonului fiscal.

Antetul bonului fiscal se tipărește pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal și conține cel puțin denumirea și codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, mențiunea «comerț ambulant» ori «taxi».

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie, precum și al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, și numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizației taxi, numărul certificatului aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon și de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent și, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Națională a României la punctele de schimb valutar;

c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și în magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată;

d) programarea asocierii articol – cotă de taxă pe valoarea adăugată;

e) programarea datei;

f) programarea coeficientului «K» al taximetrului și a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie.

Un set de tarife de lucru conține minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs și tariful pe oră/minut de staționare.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie lucrează cu minimum două seturi de tarife, de zi și de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 și 6,00;

g) programarea comisionului și a cursului de schimb valutar pentru vânzarea și cumpărarea de valută, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar;

(…)

C. în regim de raportare:

a) emiterea raportului fiscal «Z» de închidere zilnică, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoțit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală ca operațiune indivizibilă, urmat de operațiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de ștergere a totalizatoarelor și a contoarelor zilnice. Atunci când capacitatea de înregistrare liberă a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de golire zilnică, în fiecare raport Z se tipărește numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale;

b) emiterea raportului nefiscal «X», care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, raportul nefiscal «X» este raportul taximetristului, ce conține date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul Z, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;

c) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidențierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală și de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se tipăresc sub antet data, ora și minutul introducerii în exploatare, precum și perioada de raportare”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, pct. A și C se modifică și vor avea următorul cuprins:

„A. în regim de programare:

a) fiscalizarea memoriei fiscale.

Prin operațiunea de fiscalizare se înțelege identificarea memoriei fiscale și a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data și ora la care se activează memoria, precum și inițializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia. Operațiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103. Prin excepție, în cazul utilizatorilor care nu dispun la punctul de lucru de niciun mijloc de conexiune la internet, operațiunea de fiscalizare se poate efectua anterior instalării, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului;

b) programarea antetului bonului fiscal.

Antetul bonului fiscal se tipărește pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal și conține cel puțin denumirea, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv județul, sau, după caz, mențiunea «activități cu caracter ambulant» ori «taxi», precum și codul de identificare fiscală al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie, precum și al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, și numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizației taxi, numărul de telefon și de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent și, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de către Ministerul Finanțelor Publice;

c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată;

d) programarea asocierii articol – cotă de taxă pe valoarea adăugată;

e) programarea datei;

f) programarea constantei «K» a taximetrului și a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie. Un set de tarife de lucru conține minimum tariful de pornire, tariful de distanță (lei/km) și tariful de staționare (lei/oră). Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie lucrează cu minimum două seturi de tarife, de zi și de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 și 6,00;

g) programarea comisionului și a cursului de schimb valutar pentru vânzarea și cumpărarea de valută, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar;

h) programarea parametrilor de identificare a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, respectiv numărul acestuia, data și ora programării.

i) importul profilurilor de pe medii de stocare externe.

(…)

C. în regim de raportare:

a) tipărirea raportului fiscal «Z» de închidere zilnică, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoțit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală, precum și memorarea raportului Z în jurnalul electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență ca operațiune indivizibilă, urmată de operațiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de ștergere a totalizatoarelor și a contoarelor zilnice. În fiecare raport Z se tipărește numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale, când numărul acestora scade sub 60, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență se tipăresc și liniile libere de memorare a jurnalului electronic când numărul acestora scade sub cel puțin 0,5% din capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;

b) tipărirea raportului nefiscal «X», care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, precum și a raportului nefiscal ce conține date din jurnalul electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, raportul nefiscal «X» este raportul taximetristului, ce conține date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul Z, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;

c) tipărirea și memorarea pe un dispozitiv extern de fișiere electronice cu numele seriei fiscale și extensia «MF», pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidențierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală și de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se menționează sub antet data, ora și minutul introducerii în exploatare, precum și perioada de raportare;

d) tipărirea de rapoarte și memorarea pe un dispozitiv extern a fișierelor electronice cu numele seriei fiscale și extensia «JE» ce vor conține date din conținutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menționată sub antet pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;

e) tipărirea de rapoarte cu inițializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;

f) tipărirea de rapoarte cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 34 lit. a), b) și d) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 lit. a), b) și d) prevedea:

„a) înregistrarea tranzacțiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum și a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată asociată sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;

b) funcționarea aparatului în condițiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afișaj client, atunci când acesta este obligatoriu;

(…)

d) modificarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, a coeficientului “K” al taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, fără obținerea în prealabil a raportului Z;

(…)”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, lit. a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) înregistrarea operațiunilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum și a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată asociată sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;

b) funcționarea aparatului în condițiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare, precum și a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență ori a dispozitivului de afișaj client, atunci când acesta este obligatoriu;

(…)

d) modificarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, a constantei «K» a taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, fără obținerea în prealabil a raportului Z;”.

 

Art.37 alin. (1), lit. c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) În cazul returului de marfă utilizatorul întocmește un dosar care va cuprinde:

(…)

c)factura sau factura fiscală în roșu, după caz”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) factura înregistrată în condițiile legii”. 

 

Art. 38 alin. (1), lit. a) și d) -f) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (1), lit. a) și d)-f) prevedea:

„(1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să se blocheze automat, dacă:

a) nu este conectată memoria fiscală;

(…)

d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor;

e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală, moment din care să se poată efectua numai citirea acesteia;

f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacității memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38 alin. (1), lit. a) și d)-f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) nu este conectată memoria fiscală și nici dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;

(…)

d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor sau capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;

e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală și/sau în jurnalul electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, moment din care să se poată efectua numai citirea acestora;

f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacității memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, dacă nu se închide fișierul jurnal electronic la epuizarea capacității dispozitivului de memorare a jurnalului electronic sau după tipărirea raportului Z”.

 

Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017) was last modified: noiembrie 27th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter