Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017)

27 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
21.241 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 120 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 120 prevedea:

„(1) Obiectivele controlului privind modul de respectare de către agenții economici a obligațiilor ce le revin potrivit ordonanței de urgență și prezentelor norme metodologice vizează verificarea:

a) dotării agenților economici cu aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii;
b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat, cantitatea și prețul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate și/sau serviciile prestate, precum și cu celelalte date prevăzute de ordonanța de urgență și de prezentele norme metodologice;
c) datelor înscrise în registrul special și în raportul Z cu cele înscrise în evidența contabilă a utilizatorului;
d) modului de îndeplinire de către utilizatori a obligației privind anunțarea distribuitorului autorizat și a unității de service acreditate în momentul defectării aparatului de marcat electronic fiscal;
e) afișării de către utilizatori a anunțurilor prevăzute la art. 117 alin. (2);
f) livrării de către distribuitorii autorizați, direct sau prin unitățile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afișaj client împreună cu aparatul de marcat electronic fiscal, conform art. 22 pct. A lit. b);
g) respectării prevederilor art. 18 alin. (3);
h) modului de îndeplinire a oricăror alte obligații ce revin agenților economici în baza ordonanței de urgență și a prezentelor norme metodologice.

(2) Obiectivele menționate la alin. (1) vor fi incluse în tematica de control a organelor prevăzute la art. 119 alin. (1), indiferent de obiectul controlului”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 120 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 120

Organele de control prevăzute de ordonanța de urgență decid asupra obiectivelor controlului privind modul de respectare de către operatorii economici a obligațiilor ce le revin potrivit ordonanței de urgență și prezentelor norme metodologice, în limitele prevăzute de ordonanța de urgență”.

 

Art. 121-126 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin H.G. nr. 804/2017)

Potrivit noii reglementări, art. 121-126 se abrogă.

 

Art. 127 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În vechea reglementare, art. 127 prevedea:

„Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispozițiile referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de bunuri second-hand în regim de consignație și pentru operațiunile realizate de casele de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal*).


*) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost aprobate prin H.G. nr. 44/2004, publicată în M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările ulterioare.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 127 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 127

Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispozițiile referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de bunuri second- hand în regim de consignație și pentru operațiunile realizate de casele de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 128 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 128 prevedea:

„Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

NOTĂ: Reproducem mai jos art. II din H.G. nr. 2.398/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, publicată în M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005, care nu este încorporat în textul republicat al H.G. nr. 479/2003:”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 128 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 128

Anexele nr. 1, 2a), 2b), 4, 5, 6, 9, 10 și 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

 

Anexele din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificată prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se aduc o serie de modificări anexelor din H.G. nr. 479/2003, după cum urmează:

– Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 2 a) la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 2 b) la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 6 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 9 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 10 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la H.G. nr. 804/2017.
– După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la H.G. nr. 804/2017.
– Anexa nr. 3 la normele metodologice se abrogă.
– Anexa nr. 7 la normele metodologice se abrogă.
– Anexa nr. 8 la normele metodologice se abrogă.
– În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma ,,tranzacție” se înlocuiește cu sintagma ,,operațiune”.
– Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din H.G. nr. 804/2017.

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 804/2017

Conform art. II, până la data implementării registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, numărul unic de identificare pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se atribuie din aplicația informatică gestionată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Până la data implementării registrului prevăzut mai sus, dispozițiile privind fiscalizarea, respectiv atribuirea numărului de ordine prevăzute de normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor de mai sus.

La data la care registrul prevăzut mai sus devine funcțional, numerele unice de identificare atribuite, precum și celelalte informații înregistrate în aplicația informatică gestionată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se importă în registru.

Descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice aprobate prin H.G.  nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, precum și categoriile de URL-uri folosite în schimbul de informații cu sistemul informatic se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei hotărâri.

Valoarea indicatorilor din cadrul profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 31 alin. (5) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cărțile de intervenții și registrele speciale tipărite conform modelului prevăzut în anexele nr. 1, 2a) și 2b) la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, aflate în dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.

Prelungirea valabilității avizului/autorizației de distribuție eliberat/eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face prin includerea în rețeaua de distribuție și/sau de service a tuturor unităților cu care sunt încheiate contracte în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul/autorizația inițial/inițială și/sau suplimentele ulterioare ale acestora obținute până la data depunerii cererii privind prelungirea valabilității avizului/autorizației și cu respectarea condiției prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Ulterior prelungirii valabilității avizului/autorizației, acesta/aceasta poate fi modificat/modificată numai în sensul retragerii acreditării unor unități ori includerii în rețeaua de distribuție și/sau de service a unor noi unități.

În situația în care, ulterior eliberării avizului/autorizației de distribuție eliberat/eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, distribuitorii autorizați solicită suplimentarea rețelei de distribuție și service aferente avizului/autorizației sau prelungirea valabilității, după caz, distribuitorii trebuie să respecte prevederile art. 78 alin. (1) lit. d) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, și să prezinte comisiei următoarele documente:

a) cererea prin care solicită suplimentarea rețelei sau prelungirea valabilității, după caz, care trebuie să conțină datele de identificare ale distribuitorului, tipul aparatului și denumirea comercială a acestuia, numărul și data avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe județe, a rețelei de distribuție și service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de telefon și de fax ale unității incluse în rețea, tipul activității desfășurate, lista tehnicienilor de service și, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service;
b) declarația pe propria răspundere a distribuitorului privind existența capacității profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întreținerea și repararea aparatelor de marcat electronice fiscale;
c) declarația pe propria răspundere a distribuitorului și a unității acreditate privind existența contractelor ferme de comercializare și/sau service în care se vor specifica zonele de comercializare și/sau service stabilite în contracte;
d) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în copie legalizată;
e) copiile avizelor pentru exercitarea activității de montare și, respectiv, de reparare de mijloace de măsurare, emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru unitățile acreditate pentru comercializare și/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie.

Potrivit art. III, până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Procedura de transmitere a datelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală până la data de 28 februarie 2018.

Art. IV dispune faptul că dispozițiile art. III alin. (1) se aplică începând cu data de 1 august 2018.

Art. V stabilește faptul că până la împlinirea termenelor prevăzute la art. II alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea 267/2015, cu modificările ulterioare, fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se poate face și la sediul distribuitorilor autorizați sau al unităților acreditate pentru service.

Art. VI prevede faptul că H.G. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în M. Of. nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017) was last modified: noiembrie 27th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter