Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Europene – modificări (OMLPDA nr. 3454/2019)

8 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
16.956 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 25 alin. (5)-(8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Inteligența artificială în materie penală

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 25, alin. (5)-(8) prevedeau:

„(5) Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC -, prin inspectoratele teritoriale în construcții, emite avize și acorduri pentru anumite categorii de lucrări, potrivit prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(6) Pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligație a investitorului, acesta va prezenta documentațiile specifice la emitenți în timp util emiterii avizelor și/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentații în vederea autorizării execuției lucrărilor.

(7) Instituțiile/operatorii economici abilitate/abilități prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Lege au obligația de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile, potrivit prevederilor art. 7 alin. (20) lit. b) din Lege, cu excepțiile prevăzute la art. 7 alin. (20^1) din Lege referitor la actele de autoritate emise de către autoritățile pentru protecția mediului competente.

(8) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1^1) din Lege, pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții autoritățile administrației publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea acestor servicii. Prestarea se face contra cost, la cererea solicitantului autorizației de construire/desființare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (5)-(8) se abrogă.

 

Art. 29 alin. (2) și alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În vechea reglementare, la art. 29, alin. (2) și alin. (5) prevedeau:

„(2) Este interzisă semnarea proiectelor tehnice – P.Th. pentru executarea lucrărilor, precum și a documentațiilor tehnice – D.T. de către persoane care nu îndeplinesc cerințele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituții de învățământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor pentru construcții, ori care nu au drept de semnătură în condițiile legii, sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.

(…)

(5) Conductorii arhitecți, urbaniștii și/sau subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentații pentru clădiri de importanță redusă, stabilite potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege, și aflate în afara zonelor protejate, în condițiile art. 9, alin. (1) lit. c) din Lege.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (2) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Sunt interzise elaborarea și semnarea documentațiilor tehnice și proiectelor necesare executării lucrărilor de construcții de către persoane care nu îndeplinesc cerințele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituții de învățământ superior de specialitate în domeniile arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor pentru construcții ori care nu au drept de semnătură în condițiile legii, sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Lege.

(…)

(5) Conductorii arhitecți, urbaniștii și subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentații pentru clădiri de importanță redusă, stabilite potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege și aflate în afara zonelor protejate, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege, numai pentru specialitatea pentru care a fost obținută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 29 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 29, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Arhitecții de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot elabora și semna documentații pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare și lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obținerea unei autorizații de construire/desființare, stabilite potrivit definițiilor din anexa nr. 2 la Lege, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege”.

 

Art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 30, alin. (2) prevedea:

„(2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la cunoștință investitorului/solicitantului informații – existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii – cu privire la cerințele tehnice ale amplasamentului, precum și la obligațiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, privind:

a) regimul juridic, economic și tehnic al imobilului – teren și/sau construcții existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b) cerințele urbanistice specifice amplasamentului;

c) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;

d) obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 30, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Prin certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege și art. 31 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștință investitorului/solicitantului informații – existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii – cu privire la cerințele tehnice ale amplasamentului, precum și la obligațiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, privind:

a) regimul juridic, economic și tehnic al imobilului – teren și/sau construcții existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b) cerințele urbanistice specifice amplasamentului;

c) regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferente;

d) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;

e) obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, a actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării”.

 

Art. 34 alin. (1) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34 alin. (1), lit. f) prevedea:

„(1) Verificarea conținutului documentației depuse pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

(…)

f) există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciară pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34 alin. (1), lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Verificarea conținutului documentației depuse pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

(…)

f) există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciară pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, respectiv există plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, sau există alte documente prevăzute în legi speciale”.

 

Art. 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, alin. (2) prevedea:

„(2) Dacă documentația depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la data înregistrării acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menționarea elementelor lipsă din documentație, care se restituie în vederea completării”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Lege, dacă documentația depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menționarea elementelor lipsă din documentație”.

 

Art. 35 alin. (2) lit. b^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul conținut:

„(2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcții se redactează făcându-se specificările necesare privind: (…)

b^1) Regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferent – în cazul în care scopul solicitantului nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate având în vedere informarea solicitantului cu privire la una dintre situațiile:

imposibilitatea modificării prevederilor documentațiilor aprobate;

necesitatea obținerii unui aviz de oportunitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

posibilitatea elaborării unei documentații de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 35 partea introductivă a alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 35, partea introductivă a alin. (3) prevedea:

„(3) În Certificatul de urbanism se înscriu informațiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentațiile de urbanism și din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism – RGU – aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului – teren și/sau construcții -, după cum urmează:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35, partea introductivă a alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În certificatul de urbanism se înscriu informațiile cunoscute de emitent la data solicitării depuse, extrase din documentațiile de urbanism și din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau, în lipsa acestora, din Regulamentul general de urbanism – RGU – aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului – teren și/sau construcții -, după cum urmează:”.

 

Art. 36 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (4) prevedea:

„(4) În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar a competenței de emitere a autorizațiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, această prevedere se aplică și la emiterea certificatelor de urbanism”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 37 alin. (1^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) În funcție de resursele tehnice necesare disponibile, autoritatea administrației publice emitentă va putea gestiona registrul de evidență a certificatelor de urbanism și în format electronic și va putea asigura accesul online la acesta, pe pagina proprie de internet, numai în condițiile asigurării protejării datelor cu caracter personal, potrivit legii”.

 

Art. 41 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 41, alin. (2) prevedea:

„(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea: adresei, a numărului cadastral și de carte funciară, a numelui și prenumelui solicitantului, precum și a scopului pentru care a fost eliberat actul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Lista se actualizează și se afișează lunar la sediul și pe pagina proprie de internet a emitentului și cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise inclusiv în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea adresei, a numărului cadastral și de carte funciară, precum și a scopului pentru care a fost emis actul”.

 

Art. 41 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Pe pagina proprie de internet a emitentului certificatului de urbanism sunt publicate, în mod obligatoriu, regulamentele locale de urbanism și reglementările urbanistice din documentațiile de urbanism aprobate”.

 

Art. 42 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 42, alin. (5) prevedea:

„(5) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, așa cum sunt definite la art. 3 alin. (1) din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42, alin. (5) se abrogă.

 

Art. 46 alin. (1) lit. f) și lit. i) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 46 alin. (1), lit. f) și lit. i) prevedeau:

„(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și, după caz, ale comunelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităților administrației publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizații de construire, au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă:

(…)

f) există avizele și acordurile favorabile și, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

(…)

i) este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecților din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta și semna documentațiile, în condițiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46 alin. (1), lit. f) și lit. i) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și, după caz, ale comunelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităților administrației publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizații de construire, au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă:

(…)

f) există avizele și acordurile favorabile, valabile la data solicitării și, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

(…)

i) este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecților din România, care confirmă dreptul arhitectului diplomat/conductorului arhitect/urbanistului cu drept de semnătură similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de semnătură, după caz, de a elabora și semna documentațiile, în condițiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Lege și sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Lege”.

 

Art. 46 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 46, alin. (4) prevedea:

„(4) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administrației publice locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizației de construire/desființare, nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența la momentul emiterii actului a unor litigii aparținând solicitantului, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind imobilul – teren și/sau construcții -, situație în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepția cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciară și este evidențiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 48 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (1) prevedea:

„(1) Autorizația de construire/desființare se redactează de către structura de specialitate din cadrul administrației publice județene, municipale, orășenești sau comunale, ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea «Formularul-model F.11 – AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE», în conformitate cu documentația prezentată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Autorizația de construire/desființare se redactează de către funcționarul public cu atribuții în acest scop din cadrul structurii de specialitate a administrației publice locale competente potrivit legii ori de către funcționarul public cu atribuții delegate în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor care nu au niciun funcționar public în cadrul structurii de specialitate cu pregătire de specialitate corespunzătoare în aceste domenii, prin completarea «Formularul-model F.11 – Autorizație de construire/desființare», în conformitate cu documentația prezentată”.

 

Art. 49 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 49, alin. (1) prevedea:

„(1) Semnarea autorizației de construire/desființare se face de către autoritatea administrației publice județene/locale, după caz, potrivit competențelor prevăzute la art. 4 din Lege. Alături de autoritatea administrației publice emitente, autorizația de construire/desființare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Semnarea autorizației de construire/desființare se face de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația specifică sau de către persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4 și 43 din Lege. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Art. 49 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 49, alin. (4) prevedea:

„(4) În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, delegarea de către primar a competenței de emitere a autorizațiilor este interzisă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (4) se abrogă.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene – modificări (OMLPDA nr. 3454/2019) was last modified: ianuarie 8th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter