Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale – modificări (H.G. nr. 50/2021)

23 feb. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 60

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006

(M. Of. nr. 1038 din 28 decembrie 2006; cu modif. ult.)

H.G. nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006

(M. Of. nr. 179 din 22 februarie 2021)

– modifică: art. 10 alin. (2)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), anexa nr. 1, anexele nr. 3-4 sintagma „ condiției prevăzute de art. 2 din lege”;

Inteligența artificială în materie penală

– abrogă: art. 7, art. 10 alin. (1) lit. b).

 

 

În M. Of. nr. 179 din 22 februarie 2021 s-a publicat H.G. nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1.850/2006.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

 

Art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (abrogat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Art. 7

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) În situația în care creanțele salariaților angajatorului în stare de insolvență sunt anterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenței, perioada de 3 luni calendaristice prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege precedă datei deschiderii procedurii.

(2) În situația în care creanțele salariaților angajatorului în stare de insolvență sunt ulterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenței, perioada prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege succedă datei deschiderii procedurii.”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 7 se abrogă.

 

Art. 10 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (abrogat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de următoarele documente:

(…)

b) copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau totale a dreptului de administrare;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10 alin. (1), lit. b) se abrogă.

 

Art. 10 alin. (2)-(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (modificat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (2)-(4) prevedeau:

„(2) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege precum și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-k);

(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.

(4) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, de documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (2)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, precum și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k).

(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.

(4) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale”.

 

Art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (modificat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (1) prevedea:

„(1) În situația în care se constată îndeplinirea de către angajator a condițiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială va emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În situația în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege”.

 

Art. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (modificat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (1) prevedea:

„(1) În situația în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condițiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială va emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În situația în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege”.

 

Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (modificat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, anexa prevedea:

„Anexa nr. 1

la norme

Către,

Agenția pentru ocuparea forței de muncă

județului _________ / municipiului București

CERERE

pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă

din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

În temeiul prevederilor art. 19 alin. … din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, denumită în continuare lege, persoana fizică / persoana juridică / dl.(dna). / organizația …………., cu sediul / domiciliul / reședința în …….. str. ……….., nr. …. bl. ….. sc. ….. et. …. ap. ……, județul /sectorul ………., în calitate de administrator / lichidator / salariat(ă) / reprezentant al salariaților angajatorului în stare de insolvență ………. cu sediul / domiciliul / reședința în …….., str. ……… nr. ….., bloc …, sc. … et. … ap. …. județul / sectorul …….., vă solicit să procedați la stabilirea cuantumului și la plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)

[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;

[] copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau totale a dreptului de administrare;

[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;

[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale;

[] situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;

[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, pentru creanțele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) și e) din lege;

[] copii de pe statele de plată care atestă existența creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;

[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;

[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;

[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

[] copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege.

Data Semnătura solicitantului,

————–

*) Se bifează cu V căsuțele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, cu următorul conținut:

„ANEXĂ(Anexa nr. 1 la norme)

Către

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

a Județului ………../Municipiului București

 

CERERE

pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă

din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salarialeÎn temeiul prevederilor art. 19 alin. ….. din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, persoana fizică/persoana juridică/dl (dna)/organizația ……………………, cu sediul/domiciliul/reședința în ……………….., str. …………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul ….., în calitate de administrator/lichidator/salariat(ă)/reprezentant al salariaților angajatorului în stare de insolvență …………………., cu sediul/domiciliul/reședința în …………………., str. ……………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., județul/sectorul …….., vă solicit să procedați la stabilirea cuantumului și la plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)*) Se bifează cu „x“ căsuțele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale;[] situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;[] copii de pe statele de plată care atestă existența creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale;[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege.

Data

……………..

Semnătura solicitantului

…………………………—-”.

 

Anexele nr. 3-4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (modificat prin H.G. nr. 50/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, în anexele nr. 3-4, sintagma „condițiilor prevăzute de art. 2 din lege” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „condiției prevăzute de art. 2 din lege”.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale – modificări (H.G. nr. 50/2021) was last modified: februarie 23rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter