Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare – modificări (OMJ nr. 3874/C/2021)

28 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
974 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 2.415/C/2018

 

(M. Of. nr. 556 din 3 iulie 2018)

 

OMJ nr. 3874/C/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin OMJ nr. 2.415/C/2018

 

 (M. Of. 734 din 27 iulie 2021)

– modifică: art. 45, art. 46, art. 47, art. 49 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (2), art. 94, art. 95, art. 98, art. 105;

– abrogă: art. 48, art. 56, art. 57 – 85, art. 86 – 92, art. 93, art. 99, art. 104, art. 106.

 

În M. Of. 734 din 27 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 3874/C/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin OMJ nr. 2.415/C/2018.

Vă prezentăm, în continuare, câteva modificări importante aduse respectivului act normativ.

 

Art. 45-47

Vechea reglementare

Art. 45

(1) Titlul are o valabilitate de 5 ani și se obține/menține prin examen, de către personalul care îndeplinește condițiile și standardele de performanță pentru fiecare domeniu/clasă în parte.

(2) Personalul deținător al titlul de specialist de clasă clasa a 3-a sau a 2-a, care participă la examenul de acordare a unei clase superioare, își păstrează titlul de specialist de clasă deținut, în limita de valabilitate stabilită la alin. (1), în situația nepromovării acestuia.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 46

(1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranța deținerii și regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecție penitenciară, audit, medical, secretariat și relații publice, resurse umane și formare profesională, juridic, prevenirea criminalității, informații clasificate, cooperare internațională și programe, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, economico-administrativ, tehnologia informației.

(2) Pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar.

Art. 47

În sistemul administrației penitenciare se organizează anual, în perioada stabilită prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, o sesiune de examen având ca obiect obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45-47 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 45

(1) Titlul are o valabilitate de 5 ani și se acordă pe baza unui referat întocmit de șeful ierarhic nemijlocit personalului care îndeplinește condițiile și standardele de performanță pentru fiecare domeniu/clasă în parte.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) conține în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele și gradul profesional;

b) studiile în specialitatea domeniului;

c) funcția ocupată, structura și domeniul în care își desfășoară activitatea, precum și vechimea în domeniul respectiv;

d) calificativele corespunzătoare perioadei de vechime prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. f);

e) mențiuni dacă cel în cauză se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare aplicate, dacă are raportul de serviciu suspendat ori dacă este pus la dispoziție;

f) descrierea modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.

(3) Referatul se încheie cu propunerea de acordare sau neacordare a titlului.”

 Art. 46

(1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranța deținerii și regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecție penitenciară, audit, medical, secretariat și relații cu publicul, resurse umane și formare profesională, juridic, prevenirea criminalității, informații clasificate, cooperare internațională și programe, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, economico-administrativ, tehnologia informației, implementare proiecte, protecția datelor cu caracter personal, inspecția muncii, controlul calității în construcții și urbanism, amenajarea teritoriului și autorizarea lucrărilor de construcții.

(2) Pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar, specialitate care constituie vechime pentru toate domeniile prevăzute la alin. (1).”

 Art. 47

(1) În sistemul administrației penitenciare titlul de specialist de clasă se acordă lunar, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare, prin act administrativ, conform competențelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Structura de resurse umane informează șeful ierarhic nemijlocit cu privire la personalul din subordine care îndeplinește condițiile de acordare, cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior îndeplinirii condițiilor de acordare.

 

Art. 50-51

Vechea reglementare

Art. 50

Pentru menținerea clasei deținute, personalul prevăzut la art. 49 trebuie să se prezinte la examen din 5 în 5 ani, în cadrul sesiunii anuale organizate; calificativele corespunzătoare stagiului de 5 ani trebuie să fie cel puțin Bun.

Art. 51

Vechimea minimă în specialitate, prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c), d) și e) trebuie îndeplinită până la finele lunii precedente celei în care se organizează examenul.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 – art. 51 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 50

(1) În interiorul termenului de valabilitate de 5 ani prevăzut la art. 45 alin. (1), titlul de specialist de clasă este menținut atât timp cât persoana îndeplinește criteriile, standardele și condițiile de acordare și nu se face o propunere de către șeful ierarhic nemijlocit de retragere a acestuia sau de retrogradare într-o clasă inferioară.

(2) La împlinirea termenului de valabilitate de 5 ani a titlului de specialist de clasă, structura de resurse umane verifică îndeplinirea criteriilor, standardelor și condițiilor de acordare și emite actul administrativ de menținere a titlului, conform competențelor de gestiune a resurselor umane.”

 Art. 51

(1) Pentru personalul mutat/detașat/schimbat din funcții în cadrul aceluiași domeniu de activitate, vechimea acumulată se consideră continuitate în stagiu pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă.

(2) Pentru personalul care este mutat/detașat/schimbat din funcție în alte domenii din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, vechimea acumulată în domeniile de activitate anterioare mutării/detașării/schimbării din funcție se consideră continuitate în stagiu pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă, în măsura în care unele atribuții îndeplinite, dovedite prin fișa postului și studiile necesare în specialitatea postului, sunt specifice domeniului în care aceștia și-au desfășurat activitatea anterior.

 

Art. 94-95

Vechea reglementare

Art. 94

(1) Retragerea titlului de specialist de clasă se poate face atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile și standardele în baza cărora a fost acordat.

(2) Constatarea neîndeplinirii condițiilor și standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta prin:

a) notă-raport înaintată de către șefii structurilor pentru personalul pe care îl coordonează;

b) note-raport înaintate de către președinții colectivelor de inspecții și controale directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv directorilor unităților subordonate, după caz, pe baza constatărilor făcute cu ocazia inspecției sau controlului.

 Art. 95

Plata majorării salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1 încetează în următoarele cazuri:

a) în toate situațiile în care nu se acordă salariul de bază;

b) în situația punerii la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale sau a trimiterii în judecată.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 94-95 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 94

(1) Retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară se face în mod gradual atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile și standardele în baza cărora a fost acordat titlul, în funcție de nivelul titlului deținut.

(2) Retragerea titlului se face doar în situația specialistului clasa a 3-a, atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile și standardele în baza cărora a fost acordat, în funcție de nivelul titlului deținut.

(3) Constatarea neîndeplinirii condițiilor și standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta de către structura de resurse umane.”

 Art. 95

Plata majorării salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, încetează în următoarele cazuri:

a) în toate situațiile în care nu se acordă salariului de funcție/salariul de bază;

b) în situația punerii la dispoziție.

Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare – modificări (OMJ nr. 3874/C/2021) was last modified: iulie 28th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter