Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IV („Impozitul pe venit”)

4 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6387

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 442 din 25 mai 2018)

modifică: Cap. I secț. 1 pct. 1-2^1, pct. 4, pct. 6 alin. (4) lit. b), pct. 9, secț. 6 – pct. 11, pct. 22 partea introductivă a alin. (1), pct. 13 alin. (4) și (6)-(8), pct. 14 alin. (2), (6) și (12), Cap. III secț. 4 – pct. 15, pct. 26 alin. (4), pct. 27, pct. 28 alin. (6), prima teză, Cap. VII secț. 3 – pct. 30, Cap. VII secț. 4 pct. 31, pct. 35, pct. 36, Cap. IX secț. 3 – pct. 37, Cap. XI secț. 4 pct 38, Cap. XI secț. 5 – pct. 39, pct. 41 alin. (2) lit. c), pct. 41 alin. (3) lit. b), pct. 42 alin. (3), pct. 43 alin. (6), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (6), pct. 46 alin. (8) lit. a)-b) și partea introductivă a lit. c), pct. 46 alin. (10)-(11);

introduce: cap. I secț. 1 pct. 2^2, pct. 7 alin. (1^1), pct. 7 alin. (5) lit. v^1), Cap. II secț. 2^1, Cap. II secț. 3^1 – pct. 8^1, secț. 7 – pct. 11^1, pct. 14 alin. (13), pct. 33 alin. (4^3), pct. 33 alin. (5) teza a 11-a, Cap. XI secț. 3^1 – pct. 37^1, pct. 46 alin. (12);

abrogă: pct. 6 alin. (9), secț. 5 – pct. 10, pct. 21, pct. 26 alin. (1)-(2), pct. 42 alin. (2), pct. 43 alin. (5), pct. 43 alin. (10)-(11).

 

În M. Of. nr. 442 din 25 mai 2018, s-a H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

H.G. nr. 354/2018 aduce modificări, dar și completări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

modifică: pct. 3 alin. (1) și (4), pct. 4 teza I, pct. 7, titlul secț. a 5-a din cap. II, pct. 8, titlul cap. III, pct. 10, pct. 11 alin. (1), (6) și (9), titlul secț. a 4-a din cap. III, pct. 14, titlul secț. a 6-a din cap. III, pct. 16

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse cu privire la Titlul IV („Impozitul pe venit”):

 

Conferintele lunii noiembrie
”
Cap. I secț. 1 – pct. 1-2^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, Cap. I secț. 1 – pct. 1-2^1 prevedeau:

„1. În înțelesul art. 60 pct. 1 lit. a)-d) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 din Codul fiscal contribuabilii au obligația de a depune, după caz, la organul fiscal competent sau la angajatorul/plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, organul fiscal competent, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se efectuează de către angajator, în conformitate cu reglementările ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al ministrului educației naționale și cercetării științifice și al ministrului finanțelor publice. În acest sens, nu este necesar avizul instituțiilor emitente ale actului normativ menționat.

2^1. (1) În înțelesul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă persoanelor fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care desfășoară activități cu caracter sezonier în cursul unui an, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

– 5510 – «Hoteluri și alte facilități de cazare similare»,

– 5520 – «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată»,

– 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere»,

– 5590 – «Alte servicii de cazare»,

– 5610 – «Restaurante»,

– 5621 – «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente»,

– 5629 – «Alte servicii de alimentație n.c.a.»,

– 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».

(2) Caracterul sezonier al unei activități, în sensul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activități se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcție de anotimp/de sezon.

(3) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se aplică și în situația în care persoana fizică desfășoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parțial de lucru, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se acordă pe perioada de derulare a contractului.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. I secț. 1 – pct. 1-2^1 se modifică și vor avea următorul conținut:

1. În înțelesul art. 60 pct. 1 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 lit. a)-c) din Codul fiscal, în cazul veniturilor pentru care angajatorul/plătitorul de venituri are obligația reținerii la sursă a impozitului pe venit, contribuabilii au obligația de a depune la angajatorul/plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul. Pentru veniturile realizate de persoanele prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. d), documentele justificative nu se depun la organul fiscal împreună cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120 și 122 din Codul fiscal, se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, condițiile privind acordarea facilității fiscale de către angajator angajaților care desfășoară activitatea de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului finanțelor publice. Pentru acordarea facilității fiscale nu este necesar acordul instituțiilor emitente ale actului normativ menționat.

2^1.

(1) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal se acordă doar persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, care sunt incluse în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare.

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării altor activități decât cele de cercetare-dezvoltare și inovare prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de scutirea prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”.

 

Cap. I secț. 1 pct. (2^2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin H.G. nr. 354/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la Cap. I secț. 1, după pct. (2^1), se introduce un nou punct, pct. (2^2), cu următorul conținut:

2^2.   (1) În înțelesul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă persoanelor fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care desfășoară activități cu caracter sezonier în cursul unui an, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

– 5510 – «Hoteluri și alte facilități de cazare similare»;

– 5520 – «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată»;

– 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere»;

– 5590 – «Alte servicii de cazare»;

– 5610 – «Restaurante»;

– 5621 – «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente»;

– 5629 – «Alte servicii de alimentație n.c.a.»;

– 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».

(2) Caracterul sezonier al unei activități, în sensul art. 60 pct. 4 din Codul fiscal, presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activități se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcție de anotimp/de sezon.

(3) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se aplică și în situația în care persoana fizică desfășoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parțial de lucru, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Scutirea prevăzută la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal se acordă pe perioada de derulare a contractului”.

 

Cap. I secț. 1 – pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la Cap. I secț. 1, pct. 4 prevedea:

„În aplicarea prevederilor art. 64 din Codul fiscal, la determinarea impozitului anual/lunar, la plățile anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevăzute la art. 61 din Codul fiscal, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv sau prin majorarea fracțiunilor ce depășesc 50 de bani”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la Cap. I secț. 1, pct. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„În aplicarea prevederilor art. 64 din Codul fiscal, la determinarea impozitului anual/lunar, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv sau prin majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani”.

 

Cap. I secț. 1 – pct. 6 alin. (4) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la Cap. I secț. 1, pct. 6 alin. (4) lit. b) prevedea:

„b) activități de cumpărare efectuate în scopul revânzării;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la Cap. I secț. 1, pct. 6 alin. (4) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) activități de comerț, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora;”.

 

Cap. I secț. 1 – pct. 6 alin. (4) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la Cap. I secț. 1, pct. 6 alin. (9) se abrogă.

 

Pct. 7 alin. (1^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin H.G. nr. 354/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 7, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Aportul în numerar și/sau echivalentul în lei al aporturilor în natură, efectuat la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, nu reprezintă venit brut potrivit art. 68 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal”.

 

Pct. 7 alin. (5) lit. v^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin H.G. nr. 354/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 7, după alin. (5) lit. v), se introduce o nouă literă, lit. (v^1), cu următorul conținut:

„v^1) plăți efectuate în avans care se referă la perioade fiscale următoare;”.

 

Cap. II secț. 2^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin H.G. nr. 354/2018)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la Cap. II, după secț. 2, se introduce o nouă secțiune, secț. (2^1), cu următorul conținut:

„SECȚIUNEA a 2^1-a

Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

(1) În aplicarea prevederilor art. 68^1 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de astfel de venituri care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, impozitul fiind final. 

 (2) Contribuabilii pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat pentru susținerea: 

a) entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, a unităților de cult; sau

b) acordarea de burse private; sau

c) entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(3) Opțiunea se exercită, în scris, pentru susținerea entităților prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) sau acordarea de burse private, astfel: 

a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor;

b) la plătitorul de venit, în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în scris.

(4) Pentru opțiunea prevăzută la alin. (3) lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului, începând cu luna exercitării opțiunii. 

(5) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților prevăzute la alin. (2) la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeași opțiune și la organul fiscal competent, pentru aceeași sursă de venit. 

(6) Sfera de cuprindere a entităților nonprofit este cea prevăzută la pct. 15. 

(7) În aplicarea art. 681 alin. (9) din Codul fiscal, pentru acordarea de burse private contribuabilii au următoarele obligații: 

a) să prezinte, în copie și original, contractul de bursă privată încheiat în condițiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la încheierea acestuia, plătitorii de venituri păstrând copiile documentelor cu mențiunea «conform cu originalul»;

b) să prezinte plătitorilor de venituri, lunar, până la termenul de virare a impozitului pe venit, documentele justificative, în copie și original, privind cheltuielile cu bursa privată efectuate în luna în care impozitul a fost reținut.

Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala efectuată cu bursa privată depășește plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de plătitorul de venit este limitată la nivelul acestui plafon. 

Dacă suma înscrisă în documentele justificative depuse la plătitorul de venit privind cheltuiala efectuată cu bursa privată este mai mică decât plafonul de 2% din impozitul pe venit, atunci suma totală luată în calcul de plătitorul de venit este limitată la suma efectiv plătită. 

Neprezentarea documentelor justificative până la termenul de virare a impozitului pe venit atrage pierderea dreptului conferit de lege. 

(8) Exemplu privind aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b) 

O persoană fizică, sportiv de performanță, realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală încheiat cu entitatea A. Plata drepturilor se efectuează lunar. Impozitul datorat în lună este de 600 lei. 

Sportivul a solicitat plătitorului de venit să îi calculeze, să îi rețină și să distribuie cota de 3,5% din impozitul pe venit datorat către entitatea nonprofit furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, entitatea B. 

Entitatea A procedează după cum urmează:

a) stabilește cuantumul cotei de 3,5% din impozitul datorat de 600 lei

    600 lei x 3,5% = 21 lei 

    Rezultă următoarele: 

    impozit datorat 600 lei 

    cotă 3,5% 21 lei 

    impozit de plată 579 lei”.

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IV („Impozitul pe venit”) was last modified: iunie 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter