Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare – modificări (OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

16 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1127

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar

Normele metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (OMFP/OCNP) nr. 2.023/172/2019

(M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019)

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice și al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (OMFP/OCNP) nr. 2677/238/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (OMFP/OCNP) nr. 2.023/172/2019

(M. Of. nr. 672 din 12 august 2019)

 

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1) pct. 1, art. 11, art. 12 alin. (2)-(3), art. 18 alin. (1), anexa;

– introduce: art. 2 alin. (1^1)-(1^2), art. 9 pct. 1 lit. n).

 

În M. Of. nr. 672 din 12 august 2019, s-a publicat OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin OMFP/OCNP nr. 2.023/172/2019.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin OMFP/OCNP nr. 2.023/172/2019 (M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Art. 2 alin. (1) din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

„(1) În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare de finanțare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menționează următoarele:

a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanța de urgență;

b) valoarea estimată a proiectului, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență;

d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;

e) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menționează următoarele:

a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanța de urgență;

b) valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență;

d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;

e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiții;

f) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal”.

 

Art. 2 alin. (1^1)-(1^2) din Normele metodologice (introdus prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conținut:

„(1^1) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

(1^2) În cazul în care proiectele finanțate din Fond vizează activități economice, implementarea acestora se va face cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat”.

 

Art. 4 alin. (2) din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (2) prevedea:

„(2) Încadrarea în domeniile prioritare se stabilește de către CNSP prin ordin al președintelui acesteia”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) CNSP verifică încadrarea în domeniile prioritare, precum și eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile ordonanței de urgență”.

 

Art. 5 alin. (3) din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:

„(3) Pentru proiectele de dezvoltare și de investiții cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit CNSP autorizația de construire valabilă sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Pentru obiectivele de dezvoltare și investiții, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele documente sau acte justificative, după caz:

a) pentru obiective de investiții noi: autorizații de construire sau, după caz, documentațiile tehnico-economice, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fond, însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;

b) pentru obiectivele de investiții, finanțate din alte surse de finanțare și pentru care se solicită finanțare din Fond pentru componente nefinanțate și nerealizate până la momentul depunerii cererii: autorizația de construire valabilă și documente care să prezinte stadiul fizic realizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, precum și valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;

c) pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreținere și reparații curente: devizele de lucrări și memoriile tehnice necesare demarării execuției lucrărilor”.

 

Art. 9 pct. 1 lit. n) din Normele metodologice (introdus prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9 pct. 1, după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul conținut:

„Categoriile de lucrări pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiții noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente din domeniile prioritare prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență, care se finanțează din Fond, sunt:

1. pentru domeniul prioritar principal:

(…)

n) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de transport, respectiv aeroporturi”.

 

Art. 10 alin. (1) pct. 1 din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10 alin. (1), pct. 1 prevedea:

„(1) Beneficiarii granturilor pot solicita finanțare din Fond în următoarele condiții:

pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:

a) să dețină autorizația de construire sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor;

b) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență;

c) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;

d) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;

f) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10 alin. (1), pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„1. Pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:

a) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență;

b) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;

c) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;

e) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale”.

 

Art. 11 din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Art. 11

(1) Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.

(2) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând proiectului;

b) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;

c) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

d) cheltuieli diverse și neprevăzute.

(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin Fond sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11

(1) Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitare.

(2) Categoriile de cheltuieli care se pot finanța din Fond sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectării;

c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

e) cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

 

Art. 12 alin. (2)-(3) din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Finanțatorul verifică documentația primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanțare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei și încadrării în domeniile prioritare.

(3) CNSP analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanțare. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă finanțarea, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte și complete, afișând pe site-ul propriu rezultatul selecției”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Finanțatorul verifică documentația primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanțare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei și verificării încadrării în domeniile prioritare.

(3) CNSP analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanțare. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă finanțarea, doar pentru solicitările corecte și complete, afișând pe site-ul propriu rezultatul selecției”.

 

Art. 18 alin. (1) din Normele metodologice (modificat prin OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1) prevedea:

„(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin unitățile administrativ-teritoriale componente, au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv contul de venituri, cod indicator 41.01.15 – Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin unitățile administrativ-teritoriale componente au obligația de a restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect/proiecte. Suma se stabilește la momentul depunerii solicitării, prin eșalonarea valorii finanțate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanțate nu va depăși diferența între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în condițiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au posibilitatea achitării anticipate a contribuțiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor și se virează în contul de venituri, cod indicator 41.01.15 – Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare – modificări (OMFP/OCNP nr. 2677/238/2019) was last modified: august 14th, 2019 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter