Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare – aprobare (OMFP nr. 2023/2019)

6 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
4.325 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Sumar

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2023/172/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019)

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevăzute în anexă

 

În M. Of. nr. 294 din 16 aprilie 2019 s-a publicat OMFP nr. 2023/172/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevăzute în anexă.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Normelor metodologice de aplicare a art. 1 – 10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Definiții”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Cap. III („Bugetul Fondului”);

Cap. IV („Descrierea grantului”);

Cap. V („Condiții și criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii de granturi”);

Cap. VI („Cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor de dezvoltare finanțate din Fond”);

Cap. VII („Contractarea granturilor acordate din Fond”);

Cap. VIII („Derularea contractului – modalitatea de acordare a sumelor din grant”);

Cap. IX („Restituire anuală, rambursare, dobânzi și penalități”);

Cap. X („Dispoziții finale”);

Anexă („Formularul solicitării de finanțare”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, stabilește mecanismul de acordare a finanțărilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, după cum urmează:

– modul de acordare a finanțărilor proiectelor de dezvoltare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domeniile prioritare, așa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și modalitatea de rambursare;

– modul de acordare a finanțărilor proiectelor de investiții ale universităților în domeniile prioritare, așa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018, calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și modalitatea de rambursare;

– condițiile de eligibilitate ale proiectelor finanțate.

Astfel, prin beneficiar se desemnează unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, precum și universitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute în O.U.G. nr. 114/2014, precum și în normele metodologice și care utilizează FDI pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în domeniile prioritare.

De asemenea, prin grant se face referire la sumele acordate de către CNSP beneficiarilor în mai multe tranșe, în funcție de graficul de execuție și graficul de lucrări, întocmit potrivit prevederilor legale incidente în materie, de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme.

Conform art. 4, valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 de ani este în limita sumei de 10.000 milioane euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Valoarea grantului se va stabili de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului – unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și în normele metodologice.

Pentru a putea beneficia de granturi, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:

– să dețină autorizația de construire sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor;

– beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018;

– să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;

– suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

– pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;

– să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale;

2. pentru universități:

– să dețină autorizația de construire;

– beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018;

– suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

– pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.

Vă prezentăm, în continuare, modelul Formularului solicitării de finanțare, prevăzut în anexă, astfel:

„FONDUL DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

 

FORMULARUL

solicitării de finanțare

 

____________________________________________________________________________

|                     ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII DE FINANȚARE                 |

|____________________________________________________________________________|

|            COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ – CNSP               |

|____________________________________________________________________________|

| Nr.                              | Înregistrate de:                        |

|__________________________________|_________________________________________|

| Cod program/proiect:             | Semnătura                               |

|__________________________________|_________________________________________|

|                                  | Data                                    |

|__________________________________|_________________________________________|

____________________________________________________________________________

| Denumirea proiectului:           | [Completați cu litere de tipar,         |

|                                  | maximum 100 de caractere.               |

|                                  | Titlul trebuie să fie sugestiv pentru   |

|                                  | solicitarea de finanțare.]              |

|__________________________________|_________________________________________|

| Domeniul prioritar:              | [Completați cu litere de tipar.         |

|                                  | Domeniul trebuie să se încadreze la     |

|                                  | art. 1 alin. (2) din Ordonanța de       |

|                                  | urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu   |

|                                  | modificările și completările ulterioare,|

|                                  | pentru UAT/ADI sau art. 1 alin. (3) din |

|                                  | același act normativ pentru             |

|                                  | universități.]                          |

|__________________________________|_________________________________________|

|                                  |                                         |

|__________________________________|_________________________________________|

 

1. Informații privind grantul

 

                         Fondul de Dezvoltare și Investiții (Fond)

[Această informație este predefinită. Vă rugăm să nu ștergeți, să nu modificați, să nu completați!]

 

2. Informații privind solicitantul

    2.1. Solicitantul

____________________________________________________________________________

| Denumirea solicitantului       | [Completați cu denumirea completă a       |

|                                | solicitantului – UAT/SUBDIVIZIUNE         |

|                                | UAT/ADI/UNIVERSITATE, așa cum apare în    |

|                                | actele constitutive.]                     |

|________________________________|___________________________________________|

| Codul de înregistrare fiscală  | [Se va completa codul de înregistrare     |

|                                | fiscală al solicitantului.]               |

|________________________________|___________________________________________|

| Adresa sediului solicitantului | [Completați cu adresa poștală a sediului  |

|                                | solicitantului.]                          |

|________________________________|___________________________________________|

| E-mail                         | [Completați cu adresa de poștă electronică|

|                                | generală a organizației sau a             |

|                                | reprezentantului legal sau a persoanei de |

|                                | contact. Această informație nu este       |

|                                | obligatorie!]                             |

|________________________________|___________________________________________|

|                                |  _                                        |

| Tipul solicitantului           | |_| unitate/subdiviziune administrativ-   |

|                                | teritorială (autoritate a administrației  |

|                                | publice locale)                           |

|                                |  _                                        |

|                                | |_| asociație de dezvoltare               |

|                                | intercomunitară (ADI)                     |

|                                |  _                                        |

|                                | |_| universitate                          |

|________________________________|___________________________________________|

| Reprezentantul legal al        | Completați cu prenumele și numele complete|

| solicitantului                 | ale reprezentantului legal, inclusiv      |

|                                | inițiala tatălui, așa cum apare în cartea |

|                                | de identitate.                            |

|________________________________|___________________________________________|

 

2.2. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 

3. Solicitarea de finanțare pentru proiectul …

Prin prezenta solicitare de finanțare se solicită finanțarea proiectului propus mai jos, în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

 

3.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

[Precizați pe scurt amplasamentul/sediul/sediile aferent(e) activităților prevăzute prin proiect, dotările, echipamentele deținute și utilizate de UAT/ADI/universitate pentru implementarea proiectului.]

Prezenta solicitare de finanțare include următoarele obiecte/obiective de investiții/dotări:

  1. [obiect/obiectiv/dotare – adresa exactă, precum și descrierea amplasamentului]
  2. etc. [Se vor enumera toate obiectele/obiectivele care sunt parte din solicitarea de finanțare, cu adresa exactă.]

 

3.2. Localizarea proiectului

 

Județul:                      [Se va completa cu denumirea

județului.]

Comună/Oraș/Municipiu/Sector: [Se va completa cu denumirea localității

unde se va implementa proiectul.]

 

3.3. Descrierea proiectului

 

    3.3.1. Obiectivele proiectului

[Se vor menționa obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, precum și modul în care proiectul se încadrează în domeniile prioritare, conform art. 1 alin. (2) sau (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.]

Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele prevăzute a se realiza/obține. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei investiții în construcții, modernizări, extinderi și dotări, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice.

    Vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, și normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 11 din același act normativ. Orientativ: maximum 2 pagini]

[Precizați durata de implementare a proiectului, în luni/ani.

    Durata de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activitățile deja efectuate până la data semnării contractului de finanțare pentru proiectul care face obiectul prezentei solicitări de finanțare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Se va avea în vedere faptul că modificarea duratei de implementare este subiectul unui act adițional la contractul de finanțare. Astfel, beneficiarul trebuie să aprecieze cu realism durata de implementare a proiectului în corelare cu activitățile cu cea mai mare pondere în contractul de finanțare, cum ar fi contractul/contractele de lucrări, sezonul rece când nu se pot face lucrări exterioare, precum și durata de atribuire a procedurilor de achiziție lucrări și dirigenție de șantier. Este de preferat a avea o durată suficientă de implementare a proiectului în vederea evitării supraaglomerării cu solicitări de prelungire prin acte adiționale cu perioade foarte mici.]

Se va preciza valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia.

 

3.3.2. Documente necesare a fi prezentate odată cu prezenta solicitare de finanțare

Autorizația de construire valabilă sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor

4. Finanțarea proiectului

    4.1. Bugetul solicitării de finanțare

[Atenție! Se va completa bugetul corespunzător, cu două zecimale, la nivelul solicitării de finanțare – respectiv adunând subcapitolele aferente din devizul general al proiectului.]

 

  1. Certificarea solicitării de finanțare

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și grantul pentru care am aplicat este necesar proiectului de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea confirm că nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă solicitarea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

 

Data:

[zz/ll/aaaa]   Prenumele și numele

[Completați cu prenumele, numele complete și funcția

reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu litere

mari de tipar.]

Semnătura

[Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite

și ștampila]

 

[Formularul solicitării de finanțare poate fi descărcat și în format electronic, la adresa: http://www.cnp.ro

 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest formular, înainte de completare.

Instrucțiuni privind completarea solicitării de finanțare:

  • La momentul completării solicitării de finanțare, explicația marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ștearsă.
  • Tabelul de pe coperta solicitării de finanțare se va completa numai de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Vă rugăm să nu completați, modificați sau ștergeți tabelul.

    Împreună cu acest formular sunt prevăzute modele și formulare standard pentru alte documente, conform prezentelor norme metodologice. Acestea trebuie completate și atașate solicitării de finanțare, formând anexele solicitate.

 

Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare

intercomunitară/Universitate

……………………….

 

Primar/Președintele consiliului județean/

                  Reprezentant ADI/Rector …………………

Numele și prenumele ……………………

Semnătura ……..

 

Reprezentant legal,

Numele și prenumele ……….

Semnătura …………

 

—————”.

Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare – aprobare (OMFP nr. 2023/2019) was last modified: mai 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter