Normele metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017 – modificări (H.G. nr. 613/2024)

12 iun. 2024
Vizualizari: 75

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017

(M. Of. nr. 808 din 12 octombrie 2017, cu modif. și compl. ult.)

H.G. nr. 613/2024 pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017

(M. Of. nr. 541 din 11 iunie 2024)

– modifică: art. 1, art. 3 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 10 alin. (1), art. 14, art. 16 lit. a) și f), art. 17, art. 19 alin. (3), art. 21, art. 22, art. 27 alin. (5) și (8), art. 28 alin. (1) lit. d) și alin. (3).

Anexele nr. 1, 6 și 7 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

 

În M. Of. nr. 541 din data de 11 iunie 2024 s-a publicat H.G. nr. 613/2024 pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017.

Redăm, mai jos, principalele modificări aduse actului normativ.

Art. 1

Vechea reglementare

Art. 1: Domeniu de aplicare

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile specifice pentru finanțarea și implementarea cooperării pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumită în continuare cooperare pentru dezvoltare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1: Domeniu de aplicare

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile specifice pentru finanțarea și implementarea politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumită în continuare cooperare pentru dezvoltare”.

Art. 3 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 3: Rolul Agenției în utilizarea fondurilor

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumită în continuare Lege, în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., și al Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare, denumită în continuare Agenția, se prevăd fondurile de cooperare pentru dezvoltare în conformitate cu programul multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumit în continuare Programul, adoptat conform art. 8 din Lege, și cu planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumit în continuare Planul, adoptat conform art. 9 din Lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumită în continuare Lege, în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., și al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, denumită în continuare Agenția, se prevăd fondurile de cooperare pentru dezvoltare în conformitate cu programul multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumit în continuare Programul, adoptat conform art. 8 din Lege, și cu planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, denumit în continuare Planul, adoptat conform art. 9 din Lege”.

Art. 8

Vechea reglementare

Art. 8: Dosarul individual

(1) Dosarul individual, întocmit de potențialul participant, se depune la Agenție cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii activității în cadrul misiunii respective.

(2) Dosarul individual depus va include:

a) curriculum vitae al participantului;

b) cererea de misiune, al cărei model este pus la dispoziție de Agenție;

c) dovada solicitării sau, după caz, dovada acceptării participantului respectiv de către entitatea beneficiară;

d) declarația referitoare la costurile (transport, cazare, masă) acoperite din alte surse.

(3) Acceptarea sau respingerea dosarului va fi comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului individual complet sau de la completarea dosarului cu documentele sau informațiile solicitate de către Agenție.

(4) Agenția va asigura din fondurile de cooperare pentru dezvoltare aprobate cheltuielile ocazionate de deplasarea participanților la oricare dintre activitățile prevăzute la art. 7 alin. (2) la locul realizării misiunii, inclusiv biletele de transport și indemnizația zilnică aferentă misiunii.

(5) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea activității în cadrul misiunii, participantul va transmite Agenției raportul misiunii, al cărui model este pus la dispoziție de Agenție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8: Dosarul individual

(1) Dosarul individual, întocmit de potențialul participant, se depune la Agenție cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data începerii activității în cadrul misiunii respective.

(2) Dosarul individual depus va include:

a) curriculum vitae al participantului;

b) cererea de misiune, al cărei model este pus la dispoziție de Agenție;

c) dovada solicitării sau, după caz, dovada acceptării participantului respectiv de către entitatea beneficiară;

d) declarația referitoare la costurile pentru transport, cazare și masă acoperite din alte surse.

(3) Acceptarea sau respingerea dosarului este comunicată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului individual complet sau de la completarea dosarului cu documentele sau informațiile solicitate de către Agenție.

(4) Agenția va asigura din fondurile de cooperare pentru dezvoltare aprobate cheltuielile ocazionate de deplasarea participanților la oricare dintre activitățile prevăzute la art. 7 alin. (2) la locul realizării misiunii, inclusiv biletele de transport și indemnizația zilnică aferentă misiunii.

(5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea activității în cadrul misiunii, participantul transmite Agenției raportul misiunii, al cărui model este pus la dispoziție de Agenție”.

Art. 22

Vechea reglementare

„Art. 22: Contestația

(1) Aplicanții respinși pot depune contestații în termen de 7 zile lucrătoare de la transmiterea notificării.

(2) Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare a contestatarului;

b) datele de identificare a propunerii de proiect;

c) obiectul contestației.

(3) Contestațiile vor fi trimise în format electronic la adresa indicată de Agenție în termenii de referință.

(4) Analiza contestațiilor se realizează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea lor, iar aplicantul va primi rezultatul contestației pe cale electronică”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22: Contestația

(1) Aplicanții respinși pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării.

(2) Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare ale contestatarului;

b) datele de identificare ale propunerii de proiect;

c) obiectul contestației.

(3) Contestațiile sunt transmise, după caz, prin poștă, curier sau mijloace electronice, cu confirmare de primire, la coordonatele indicate de Agenție în termenii de referință.

(4) Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea lor, iar aplicantul va primi rezultatul contestației, după caz, prin poștă, curier sau mijloace electronice, cu confirmare de primire”.

Art. 27

Vechea reglementare

Art. 27: Plata grantului

(5) Sumele reprezentând plăți în avans efectuate vor fi justificate de beneficiari potrivit prevederilor din acordurile de finanțare.

(8) Beneficiarul returnează orice sumă necheltuită la finalul proiectului în termen de 30 zile de la data primirii notificării, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 27, alineatele (5) și (8) vor avea următorul cuprins:

„(5) Sumele reprezentând plățile efectuate în avans vor fi justificate de beneficiarii grantului potrivit prevederilor din acordul de finanțare și reglementărilor prevăzute de legislația din România.

(8) Beneficiarul grantului returnează orice sumă necheltuită la finalul proiectului în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs”.

 

Normele metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017 – modificări (H.G. nr. 613/2024) was last modified: iunie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.