Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă (H.G. nr. 15/2016)

28 ian. 2016
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3857

Despre

  • M. Of. nr. 54 din 25 ianuarie 2016
  • H.G. nr. 15/2016
  • Normele aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  • Procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 15/2016
(M. Of. nr. 54 din 25 ianuarie 2016)
Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 54 din 25 ianuarie 2016, s-a publicat H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță (M. Of. nr. 813 din 2 noiembrie 2015).

 

Vă prezentăm, în continuare, o parte din prevederile respectivelor norme:

 

Beneficiari

Potrivit art. 1 din respectivele norme, beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, denumit în continuare stimulent, în cadrul programului de interes național, denumit în continuare program, prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumită în continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.

Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;

b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.

Tichetul social reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Conform art. 2, beneficiază de stimulent:

– copiii din familiile defavorizate formate din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună.

– copiii din familiile defavorizate formate din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.

De asemenea, pentru acordarea stimulentului se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 5 prevede faptul că stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3) din lege.

 

Acordarea stimulentului

Potrivit art. 7, dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie.

Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute anterior se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.

Pentru cetățenii altor state, străini sau apatrizi, cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute mai sus se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia/persoana singură.

În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială trăiește persoana fără adăpost, însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte primării.

În situația în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau de alocație pentru susținerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de dovada înscrierii la grădiniță.

Formularul „Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)” este prevăzut în anexa nr. 1.

Cererea de participare în program poate fi făcută în termen de 30 de zile de la înscrierea copilului la grădiniță, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite la art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.

 

Valoarea nominală înscrisă pe tichetul social

Potrivit art. 28, valoarea nominală înscrisă pe tichetul social pentru grădiniță nu poate fi inferioară celei prevăzute la art. 6 [Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului educațional] din lege.

Tichetul social pentru grădiniță are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

În toate situațiile în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie unității emitente tichete care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate, aceasta are obligația de a restitui unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale contravaloarea nominali a tichetului, în termen de maximum 5 zile de la solicitare.

 

Produsele care pot fi achiziționate

Conform art. 29, titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

 

Interdicții pentru titular

Art. 30 prevede faptul că se interzic titularului:

a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;

d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

 

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță (H.G. nr. 15/2016) was last modified: ianuarie 27th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter