Norme metodologice Cod fiscal

8 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 734

Hotărârea Guvernului nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe Valoarea Adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016M. Of. nr. 364/ 6 mai 2020)

Intrare în vigoare: 9 mai 2020

Prin H.G. nr. 340/2020 se modifică Normele metodologice de aplicare a titlului VII sub următoarele aspecte:
1. Pietrele semiprețioase și perlele, obiectele vechi ce conțin perle sau pietre semiprețioase sunt considerate bunuri second-hand în sensul art. 312 alin. (1) lit. d) Cod fiscal („bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de colecție sau antichitățile, pietrele prețioase și alte bunuri prevăzute în normele metodologice”).
2. Obiectele vechi care conțin metale prețioase sau pietre prețioase nu sunt considerate bunuri second-hand dacă aceste obiecte nu își mai pot îndeplini funcționalitatea inițială și au păstrat doar funcționalitățile inerente acestor metale și pietre prețioase.
Pentru a stabili dacă un obiect a avut altă funcționalitate decât cea inerentă materialelor din care este realizat, dacă și-a păstrat funcționalitatea și dacă mai poate fi reutilizat în aceeași stare sau după reparații, se vor lua în considerare elementele obiective în care a avut loc revânzarea (prezentarea obiectelor, metoda de evaluare a valorii obiectului, metoda de facturare, în vrac sau per unitate).
3. În urma modificărilor aduse Codului fiscal, prin această H.G. a fost stabilite criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile cu sediul activității în România care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) sau art. 316 alin. (12) lit. e) și cărora le-a fost anulată înregistrarea conform art. 316 alin. (11) lit. h) – societăți cu risc fiscal ridicat.
Evaluarea riscului fiscal constă în evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA prin analiza următoarelor categorii de criterii:
– Sediu;
– insolvență/faliment;
– inactivitatea fiscală;
– inactivitate temporară la Registrul comerțului;
– respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA;
– obligații fiscale restante;
– contravenții;
– infracțiuni și alte fapte înscrise în cazierul fiscal;
– venituri;
– rezidență fiscală;
– cont bancar;
– activitate desfășurată;
– terți;
– servicii contabile;
– salariați.
Pentru societățile aflate în procedura insolvenței și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA se vor avea în vedere asociații și/sau administratorii care dețineau această calitate la data declanșării insolvenței.
În mod distinct, au fost stabilite criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h), precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) și cărora le-a fost anulată înregistrarea conform art. 316 alin. (11) lit. h) în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.
În acest caz, are loc evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA prin analiza următoarelor categorii de criterii:
– sediu;
– salariați;
– servicii contabile;
– neconcordanțe;
– rezidență fiscală.

 

Norme metodologice Cod fiscal was last modified: mai 8th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter