Norma nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea unor măsuri ale ASF privind sistemul de pensii

28 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 266

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Norma ASF nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

(M. Of. nr. 636 din 21 august 2015)

 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

 

(M. Of. nr.  471 din 8 iulie 2010)

 

 

Norma nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

 

(M. Of. nr. 155 din 26 februarie 2020)

– modifică: Norma nr. 11/2015: art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. g);

abrogă: Norma nr. 11/2015:  art. 3 alin. (2);

– introduce: Norma nr. 11/2015: art. 9 ind. 1;

Norma 8/2010: art. 33 alin. (4).

În M. Of. nr. 155 din 26 februarie 2020 s-a publicat Norma nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse prin respectiva normă.

Norma nr. 11/2015

Art. 3 alin. (1)

Vechea reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

„(1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (11 ) din Lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Lege”.

 

Art. 3 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) După obținerea autorizației de administrare și începerea încasării contribuțiilor virate, administratorul trebuie să aibă un capital social minim în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Lege, dar nu mai puțin decât valoarea prevăzută la art. 60 alin. (11) din Lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 3 alin. (2) se abrogă.

 

Art. 9 ind. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări se introduce un nou articol după art. 9, și anume art. 9 ind. 1, având următorul cuprins:

„(1) Administratorul fondului de pensii administrat privat trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica A.S.F. fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(3) Reîntregirea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. g)

Vechea reglementare

„(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente: (…) g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social, calculul valorii capitalului social în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Lege, precum și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare”.

Noua reglementare

Conform noii reglementări art. 12 alin. (2) lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente: (…) g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare”.

 

Norma nr. 8/2010

Art. 33 alin. (4)

Noua reglementare

Conform noii reglementări dupa art. 33 alin. (3) se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„(4) Alocarea capitalului social necesar desfășurării activității de administrare a fondurilor de pensii facultative și a unui fond de pensii administrat privat se va face după cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative;

b) echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat”.

 

Art. III din Norma 7/2020

„Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării”.

Norma nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea unor măsuri ale ASF privind sistemul de pensii was last modified: februarie 28th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter