Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 30/2020)

30 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 86

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

(M. Of. nr. 248 și 248 bis din 11 aprilie 2017; cu modif. ult.)

 

 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

(M. Of. nr. 671 din 29 iulie 2020)

modifică: art. 2 lit. a)-b) și lit. d)-e), art. 5 alin. (1) partea introductivă, art. 6, art. 7 alin. (2), titlul cap. III, art. 11 alin. (1), titlul cap. IV, art. 15-16, art. 25 lit. b) partea introductivă, art. 26 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (2), anexa nr. 1A „Bilanț”, anexa nr. A2 „Contul de profit și de pierdere”, anexa nr. C1 „Situația activelor, datoriilor și caitalurilor proprii”, anexa nr. C2 „Situația veniturilor și cheltuielilor”;

introduce: art. 3 alin. (5^1), art. 17 alin. (3), art. 26 alin. (1) lit. g).

 

 

În M. Of. nr. 671 din 29 iulie 2020 s-a publicat Norma ASF nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Normei ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Normei ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

 

Art. 2 lit. a)-b) și lit. d)-e) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În vechea reglementare, la art. 2 lit. a)-b) și lit. d)-e) prevedeau:

„Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entități:

a) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăți de pensii înființate conform prevederilor legale în vigoare;

b) fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;

(…)

d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de asigurare pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

e) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 lit. a)-b) și lit. d)-e) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entități:

a) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat și/sau de fonduri de pensii ocupaționale, care sunt societăți de pensii înființate conform prevederilor legale în vigoare;

b) fonduri de pensii facultative, fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private;

(…)

d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de asigurare pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau administratori de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de asigurare de viață pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale;

e) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale;”.

 

Art. 3 alin. (5^1) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (introdus prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

(5^1) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupaționale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, denumită în continuare Legea nr. 1/2020, și în baza Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale”.

 

Art. 6 din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, la art. 2 din Legea nr. 204/2006, precum și la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 6

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, la art. 2 din Legea nr. 204/2006, la art. 3 din Legea nr. 1/2020, precum și la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011”.

 

Art. 7 alin. (2) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (2) prevedea:

„(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se auditează conform Legii nr. 411/2004, respectiv Legii nr. 204/2006”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se auditează conform Legii nr. 411/2004, Legii nr. 204/2006, respectiv Legii nr. 1/2020, după caz”.

 

Titlul cap. III din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. III prevedea:

„Capitolul III Prevederi privind situațiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative și ale fondurilor de pensii administrate privat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. III se modifică și va avea următorul conținut:

Capitolul III: Prevederi privind situațiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative, ale fondurilor de pensii administrate privat și ale fondurilor de pensii ocupaționale”.

 

Art. 11 alin. (1) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (1) prevedea:

„(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii administrat privat și/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care îl administrează”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat și/sau de fonduri de pensii ocupaționale au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii facultative și/sau pentru fiecare fond de pensii administrat privat și/sau pentru fiecare fond de pensii ocupaționale pe care îl administrează”.

 

Titlul cap. IV din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. IV prevedea:

„Capitolul IV Prevederi privind situațiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, autorizate conform legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. IV se modifică și va avea următorul conținut:

Capitolul IV: Prevederi privind situațiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări și administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață”.

 

Art. 15-16 din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15-16 prevedeau:

„Art. 15

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevăzuți la art. 2 lit. d) și e), au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative este însoțit de raportul anual al consiliului de administrație al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative.

Art. 16

(1) Dosarul raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative cuprinde două seturi de informații:

a) setul nr. 1, care cuprinde:

1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, aprobat de consiliul de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1);

2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;

4. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii facultative;

b) setul nr. 2, care cuprinde:

1. situațiile financiare anuale individuale ale administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, după caz, aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor entităților menționate la art. 2 lit. d) și e);

2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1);

3. declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

4. raportul de audit, conform legislației în vigoare;

5. hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor entităților prevăzute la art. 15 alin. (1) de aprobare a situațiilor financiare anuale;

6. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale;

7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative prevăzut la alin. (1) lit. a)pct. 1 trebuie să cuprindă:

a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C1;

b) situația veniturilor și cheltuielilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C2”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15-16 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 15

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale, prevăzuți la art. 2 lit. d) și e), au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale este însoțit de raportul anual al consiliului de administrație al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative și/sau fond de pensii ocupaționale.

Art. 16

(1) Dosarul raportului financiar anual prevăzut la art. 15 alin. (1) cuprinde două seturi de informații:

a) setul nr. 1, care cuprinde:

1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale, aprobat de consiliul de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1);

2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale;

3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative și/sau fondurile de pensii ocupaționale;

4. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale;

b) setul nr. 2, care cuprinde:

1. situațiile financiare anuale individuale ale administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări și/sau ale administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări de viață, după caz, aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor entităților menționate la art. 2 lit. d) și e);

2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1);

3. declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

4. raportul de audit, conform legislației în vigoare;

5. hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor entităților prevăzute la art. 15 alin. (1) de aprobare a situațiilor financiare anuale;

6. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale;

7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Raportul financiar anual prevăzut la alin. (1) lit. a) pct. 1 trebuie să cuprindă:

a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale, conform anexei nr. C1;

b) situația veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale, conform anexei nr. C2”.

 

Art. 17 alin. (3) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (introdus prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață”.

 

Art. 25 lit. b) partea introductivă din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 25 lit. b), partea introductivă prevedea:

„Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care nu au desfășurat activitate de la înființare până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc situații financiare anuale, acestea urmând să depună la A.S.F., în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar, o declarație pe propria răspundere care să cuprindă cel puțin următoarele date de identificare, astfel:

(…)

b) pentru fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii administrate privat:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 lit. b), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care nu au desfășurat activitate de la înființare până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc situații financiare anuale, acestea urmând să depună la A.S.F., în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar, o declarație pe propria răspundere care să cuprindă cel puțin următoarele date de identificare, astfel:

(…)

b) pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii ocupaționale:”.

 

Art. 26 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 26 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Constituie contravenții la prevederile prezentei norme următoarele fapte:

(…)

b) neîntocmirea și neauditarea raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constituie contravenții la prevederile prezentei norme următoarele fapte:

(…)

b) neîntocmirea și neauditarea raportului financiar anual prevăzut la art. 15 alin. (1);”.

 

Art. 26 alin. (1) lit. g) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (introdus prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul conținut:

(1) Constituie contravenții la prevederile prezentei norme următoarele fapte:

(…)

g) nerespectarea de către entitățile prevăzute la art. 2 a altor obligații prevăzute de prezenta normă”.

 

Art. 26 alin. (2) din Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 30/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (2) prevedea:

„(2) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2),(3),(4),(6),(7),(9) și (10) din Legea nr. 204/2006 și ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) și (10) din Legea nr. 411/2004”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Nerespectarea faptelor prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) – (4) și alin. (6) – (10), art. 142 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 și/sau cu prevederile art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) – (10) din Legea nr. 204/2006 sau cu prevederile art. 30-33 din Legea nr. 187/2011 și/sau cu prevederile art. 145 și ale art. 147 alin. (2) – (4) și alin. (6) din Legea nr. 1/2020”.

Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 30/2020) was last modified: iulie 30th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter