Norma ASF nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 1/2024)

22 feb. 2024
Vizualizari: 346

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Norma ASF nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 82 din 219 din 6 aprilie 2009)

Norma ASF nr. 1/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 143 din 21 februarie 2024)

– modifică: art. 7, art. 10 alin. (1), art. 17, art. 25, art. 29

– abrogă: art. 19 alin. (2);

– introduce: art. 12 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 143 din 21 februarie 2024 s-a publicat Norma ASF nr. 1/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 7

Vechea reglementare

„Art. 7

Comisia selectează și/sau desemnează administratorul special dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 97 și 98 din Lege.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 7

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

A.S.F. desemnează administratorul special cu respectarea procedurii prevăzute la art. 98 și 99 din Lege.

 

 

Art. 10 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 10

(1) Dacă în termenul prevăzut de art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio ofertă, Comisia procedează la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat autorizați, pe baza acelorași criterii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 10

(1) Dacă în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio ofertă, A.S.F. procedează la desemnarea ca administrator special a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private sau a unuia dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat autorizați, pe baza acelorași criterii.

 

 

Art. 17

Vechea reglementare

„Art. 17

(1) Începând cu data selectării/desemnării administratorului special și referitor la activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat, se suspendă:

a) atribuțiile acționarilor semnificativi și ale conducătorilor administratorului, aceste atribuții transferându-se administratorului special desemnat, care este în drept să le exercite pe toată perioada procedurii de administrare specială;

b) activitatea, atribuțiile și competențele consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al administratorului, precum și dreptul acestora la remunerație;

c) exercitarea dreptului de vot al acționarilor în privința numirii și/sau a revocării membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al administratorului;

d) dreptul acționarilor la dividende.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) operează și își produce efectele pe toată durata procesului de administrare specială.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 17

Începând cu data desemnării administratorului special, acesta preia toate atribuțiile structurii de conducere a administratorului fondului de pensii administrat privat.

 

 

Art. 25

Vechea reglementare

„Art. 25

După primirea rapoartelor prevăzute la art. 24, Comisia retrage autorizația fondului de pensii administrat privat și dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 25

În situația instituirii administrării speciale ca urmare a retragerii autorizației administratorului, după primirea rapoartelor prevăzute la art. 24, A.S.F. retrage autorizația prospectului și autorizația fondului de pensii administrat privat și dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor.

 

 

Art. 29

Vechea reglementare

„Art. 29

(1) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) și (10) din Lege.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (3) din prezenta normă, referitoare la obligația administratorului special de a prelua în administrare activele fondului de pensii aflat în administrare specială, se sancționează conform art. 81 alin. (1) lit. k) din Lege.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 29

Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. XIX din Lege.

 

 

Art. 12 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Prin excepție de la alin. (1), în situația prevăzută la art. 21 alin. (1) din Lege, în perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de retragere a autorizației prospectului și a fondului de pensii administrat privat și data desemnării administratorului special, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private desfășoară activitățile aferente administrării fondului de pensii.

 

Norma ASF nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 1/2024) was last modified: februarie 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.