Norma ASF nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 6/2020)

27 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 376

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

(M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

 

 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 6/2020  pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

(M. Of. nr. 150 din 25 februarie 2020)

– modifică: art. 13 alin. (1), anexa nr. 1 C „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C” pct. (3) nr. crt. 23, anexa nr. 2 coloana „Denumirea elementului” pentru codul AP137000, anexa nr. 2  codul elementului BC531000, anexa nr. 10 „codul elementului BC531000” nr. crt. 2, anexa nr. 17 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 17” pct. (7), anexa nr. 18 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” pct. (3) nr. crt. 6, anexa nr. 18 „ Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” pct. (4) lit. a) și pct. (5).

 

În M. Of. nr. 150 din 25 februarie 2020 s-a publicat Norma ASF nr. 6/2020  pentru modificarea Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (M. Of. nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normei ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative.

 

Art. 13 alin. (1) din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (1) prevedea:

„(1) Trimestrial, administratorul calculează și raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform anexei nr. 17”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Trimestrial, administratorul calculează și raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, conform anexei nr. 17”.

 

Anexa nr. 1 C „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C” pct. (3) nr. crt. 23 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 1 C „ Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C” pct. (3), nr. crt. 23 prevedea:

„(3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează după cum urmează:

(…)

23Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate – din provizionul tehnic constituit de administrator – din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii facultative, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau viramentul bancar plătit inițial”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 C „ Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C” pct. (3), nr. crt. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează după cum urmează:

(…)

Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
23Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din provizionul tehnic constituit de administrator.

Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau a viramentului bancar plătit inițial”.

 

Anexa nr. 2 coloana „Denumirea elementului” pentru codul AP137000 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2, coloana „Denumirea elementului” pentru codul AP137000 prevedea:

„Fonduri de investiții specializate în real estate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, coloana „Denumirea elementului” pentru codul AP137000 se modifică și va avea următorul conținut:

„Alte fonduri de investiții specializate în real estate”.

 

Anexa nr. 2 codul elementului BC531000 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2, codul elementului BC531000 prevedea:

„Transferuri”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, codul elementului BC531000 se modifică și va avea următorul conținut:

„BP531000 – Transferuri”.

 

Anexa nr. 10 „Instrucțiuni de completare și de transmitere a anexei nr. 10” nr. crt. 2 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 10 „Instrucțiuni de completare și de transmitere a anexei nr. 10”, nr. crt. 2 prevedea:

 

„2Datele de identificare ale   participantului– Datele de identificare ale participantului care a  aderat la un fond de pensii, conform documentelor de identitate: numele și prenumele, adresa de domiciliu,adresa de corespondență, adresă de e-mail, CNP, seriași numărul BI/CI;

– Numele fondului de pensii la care este participant;- Seria și numărul actului individual de aderare;    – Data actului individual de aderare – data semnării acestui act”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 10 „Instrucțiuni de completare și de transmitere a anexei nr. 10”, nr. crt. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

 

„Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
2Datele de identificare ale participantului– datele de identificare ale participantului care a aderat la un fond de pensii, conform documentelor de identitate: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, la care vor fi vizibile, în cadrul documentului de informare anuală a participanților, numai ultimele 6 cifre, seria și numărul BI/CI;

– adresa de corespondență, adresa de e-mail;

– numele fondului de pensii la care este participant;

– seria și numărul actului individual de aderare;

– data actului individual de aderare;

– data semnării acestui act”.

 

Anexa nr. 17 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 17” pct. (7) din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 17 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 17”, pct. (7) prevedea:

„(7) Administratorul calculează și raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 17 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 17”, pct. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Administratorul calculează și raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru”.

 

Anexa nr. 18 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” pct. (3) nr. crt. 6 din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 18 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” pct. (3), nr. crt. 6 prevedea:

„(3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:

(…)

6Data raportuluiData pentru care se face raportarea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 18 la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” pct. (3), nr. crt. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:

(…)

Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
6Data raportuluiData pentru care se face raportarea, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea”.

 

Anexa nr. 18 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18” lit. a) a pct. (4) și pct. (5) din Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (modificat prin Norma ASF nr. 6/2020)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 18 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18”, lit. a) a pct. (4) și pct. (5) prevedeau:

„(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18

a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

– YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

(…)

(5) Anexa nr. 18 se întocmește săptămânal și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, aceasta se întocmește și pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 18 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18”, lit. a) a pct. (4) și pct. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18

a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

– YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea;

– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

(…)

(5) Anexa nr. 18 se întocmește săptămânal și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică”.

Norma ASF nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative – modificări (Norma ASF nr. 6/2020) was last modified: februarie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter