Norma ASF nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private – modificări (Norma ASF nr. 29/2023)

26 sept. 2023
Vizualizari: 140

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Norma ASF nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

(M. Of. nr. nr. 880 și 880 bis din 14 septembrie 2021)

Norma ASF nr. 29/2023 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

(M. Of. 861 din 25 septembrie 2023)

 

Având în vedere:

– art. 2 alin. (1) pct. 251, art. 23 alin. (3) – (5), art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (12) și (14), art. 111-114, art. 121 alin. (2) lit. c1) și ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004  și art. 2 alin. (1) pct. 221, art. 29 alin. (10) și (12), art. 82, art. 83 lit. b), art. 84 alin. (2) – (4), ale art. 100-104, art. 107 alin. (1) lit. f) și ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006;

În temeiul:

art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012;

În conformitate cu:

– art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019;

În urma deliberărilor Consiliului ASF din ședința din data de 5.09.2023.

 

modifică: art. 6 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 8, art. 16, anexa nr. 1A: nr. curent 4, anexa nr. 1B, anexa nr. 1C, anexa nr. 1E, anexa nr. 5B: lit. c), anexa nr. 7, anexa nr. 9, anexa nr. 18, anexa nr. 19, anexa nr. 24;

– introduce: art. 6 alin. (1) lit. k^1) și k^2), art. 7 lit. k^1), anexa nr. 1H, anexa nr. 1I, anexa nr. 5B: lit. h^1), anexa nr. 9B.

În M. Of. 861 din 25 septembrie 2023 s-a publicat Norma ASF nr. 29/2023 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivei norme.

Art. 6 alin. (1) lit. d)

Vechea reglementare

„d) trimestrial, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17”

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Noua reglementare

La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17”

 

Art. 6 alin. (1) lit. k^1) și k^2)

Noua reglementare

La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k1) și k2), cu următorul cuprins:

„k^1) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de pensionare și invaliditate, conform anexei nr. 1H;

k^2) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de deces, conform anexei nr. 1I”.

 

Art. 6 alin. (1) lit. l)

Vechea reglementare

„l) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9”.

Noua reglementare

La articolul 6 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

„l) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A”.

 

Art. 7 lit. k^1)

Noua reglementare

La articolul 7, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

„k^1) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația activelor administratorului pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare, în formatul prevăzut în anexa nr. 9B”.

 

Art. 8

Vechea reglementare

„Depozitarul întocmește și transmite A.S.F.:

a) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9;

b) zilnic, până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situația valorii activului net și valorii unității de fond pentru fiecare fond de pensii private, conform anexei nr. 3;

c) în termen de o zi lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile și pentru cele care dețin funcții-cheie, conform anexei nr. 7”.

Noua reglementare

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Depozitarul întocmește și transmite A.S.F.:

a) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17;

b) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A;

c) zilnic, până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situația valorii activului net și valorii unității de fond pentru fiecare fond de pensii private, conform anexei nr. 3;

d) în termen de două zile lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile și pentru cele care dețin funcții-cheie, conform anexei nr. 7”.

 

Art. 16

Vechea reglementare

„Anexele nr. 1A-1G, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B și nr. 7-24 fac parte integrantă din prezenta normă”.

Noua reglementare

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1A-1I, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B și 10-24 fac parte integrantă din prezenta normă”.

 

Art. II din Norma ASF nr. 29/2023

„Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024”.

Norma ASF nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private – modificări (Norma ASF nr. 29/2023) was last modified: septembrie 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.