Norma ASF nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale – publicare

25 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 134

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Monitor Dosare
Sumar
Norma Autorității Naționale de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

(M. Of. nr. 239 din 24 martie 2020)

 

Se reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator a entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.

 

În M. Of. nr. 239 din 24 martie 2020 a fost publicat Norma ASF nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale.

Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în procesul de autorizare a constituirii societății de pensii și de autorizare ca administrator a entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Normei ASF nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale.

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Autorizarea de constituire a societății de pensii”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Secț. 1 („Condiții generale”);

Secț. 2 („Condiții privind fondatorii”);

Secț. 3 („Documentația necesară pentru autorizarea de constituire a societății de pensii”);

Secț. 4 („Procedura de autorizare de constituire a societății de pensii”);

Subsecț. 4.1 („Autorizarea de constituire a societății de pensii”);

Subsecț. 4.2 („Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societății de pensii”);

– Cap. III („Autorizarea societății de pensii, a societății de administrarea investițiilor și a societății de asigurare de viață ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale”);

Secț. 1 („Condiții generale”);

Secț. 2 („Condiții privind acționarii”);

Secț. 3 („Condiții privind membrii propuși pentru structura de conducere”);

Secț. 4 („Condiții privind persoanele care dețin funcții-cheie autorizate de către A.S.F.”);

Secț. 5 („Documentația necesară pentru obținerea deciziei de autorizare de administrare”);

Secț. 6 („Procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale”);

Subsecț. 6.1 („Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale”);

Subsecț. 6.2 („Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale”);

– Cap. IV („Procedura de autorizare a administratorilor de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale”);

Secț. 1 („Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale”);

Secț. 2 („Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaționale”);

– Cap. V („Dispoziții finale”);

– Anexele nr. 1-5.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2, pot administra fonduri:

– societățile de pensii constituite în baza Legii;

– societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat, autorizate în condițiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale;

– societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață, autorizate în condițiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale.

În vederea obținerii deciziei de autorizare de constituire a societății de pensii, aceasta trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiții:

– să se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni;

– să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii private;

– denumirea societății de pensii să nu conțină elemente de natură să inducă în eroare participanții, viitorii participanți sau alte persoane și să conțină sintagma “societate de administrare a fondurilor de pensii ocupaționale”;

– capitalul social să fie reprezentat prin acțiuni nominative, care nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite;

– actul constitutiv trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare acționarilor;

– să aibă un consiliu de administrație/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 persoane fizice;

– fondatorii să facă dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Lege și de reglementările incidente.

De asemenea, au fost stabilite seturi de condiții cumulative atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice, în ipoteza în care acestea ar dori să fondeze societăți de pensii.

În ceea ce privește proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii, acesta va conține cel puțin următoarele:

– structura organizatorică, atribuțiile, competențele structurilor din cadrul societății de pensii, nivelurile de autoritate, responsabilitățile, mecanismele de relații și raportare ale acestora;

– activitățile desfășurate în cadrul sediilor secundare ale societății de pensii, după caz;

– atribuțiile și răspunderea conducerii executive, inclusiv ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea în cadrul sediilor secundare;

– atribuțiile și răspunderile persoanelor care dețin funcții-cheie autorizate și notificate;

– persoanele/structurile responsabile cu aprobarea procedurilor interne.

Conform art. 15, ASF analizează documentația depusă în baza cererii de autorizare de constituire a societății de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete ale solicitantului și aprobă sau respinge cererea prin decizie scrisă și motivată. Decizia de autorizare de constituire a societății de pensii se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către ASF.

Norma ASF nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale – publicare was last modified: martie 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter