Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule – modificări (Norma ASF nr. 13/2016)

22 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1332

Despre

  • M. Of. nr. 127 din data de 18 februarie 2016
  • Norma ASF nr. 13/2016
  • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 23/2014 (M. Of. nr. 826 din 12 noiembrie 2014; cu modif. și compl. ult.)Norma ASF nr. 13/2016  (M. Of. nr. 127 din data de 18 februarie 2016)modifică: art. 3 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 3 alin. (1) lit. d) și e), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. e), art. 22 alin. (1), art. 58 alin. (2) lit. a)
introduce: art. 39 alin. (4)
abrogă: art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. c)

 

Inteligența artificială în materie penală

În M. Of. nr. 127 din 18 februarie 2016 s-a publicat  Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 13/2016 care a modificat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (M. Of. nr. 826 din 12 noiembrie 2014).

Vom prezenta în continuare modificările aduse Normei ASF nr. 23/2014 prin Norma ASF nr. 13/2016:

Art. 3 alin. (1) partea introductivă și lit. a) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea în partea introductivă faptul că asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA în măsura în care sunt autorizați pentru desfășurarea activității de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modif. și compl. ult., fiind necesar să și îndeplinească în mod cumulativ condițiile speciale prevăzute în respectiva normă.

De asemenea, același art. 3 alin. (1) la lit. a) prevedea faptul că sunt autorizați pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, prevăzute la lit. B clasa 10 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) prevede în partea introductivă următoarele: „Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții speciale:”.

În același sens, potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. a) stabilește: „Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții speciale:

a) sunt autorizați în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului;”.

 
Art. 3 alin. (1) lit. c) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

 Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. c) prevedea faptul că dispun de o rețea teritorială formată din cel puțin o unitate, sucursală ori agenție, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, în fiecare județ și în municipiul București, cu excepția județului Ilfov, atât pentru activitatea de contractare a asigurării, cât și pentru cea de constatare și lichidare a daunelor pentru vehicule.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

Art. 3 alin. (1) lit. c) – Abrogat.

 
Art. 3 alin. (1) lit. d) și e) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. d) și e) prevedeau faptul că asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții speciale:

(…)

d) efectuează activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat, propriu sau mandatat, și efectuează plăți de despăgubiri în fiecare județ și în municipiul București, cu excepția județului Ilfov;

e) dispun, atât pentru sediul central, cât și pentru unități teritoriale, de o dotare cu tehnică de calcul și software adecvate și de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ținerea unor evidențe detaliate privind încheierea, derularea și încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună și transmiterea în format electronic a acestor informații către baza de date CEDAM.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. d) și e) prevăd „Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții speciale::

(…)

d) efectuează activitate de constatare și lichidare a daunelor cu personal specializat propriu sau mandatat pe întreg teritoriul României;

e) dispun de o dotare cu tehnică de calcul și software adecvate și de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ținerea unor evidențe detaliate privind încheierea, derularea și încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună și transmiterea în format electronic a acestor informații către baza de date CEDAM;”.

 
Art. 4 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. a) stabilea faptul că în scopul autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la ASF, împreună cu o documentație care avea să cuprindă, printre altele, următoarele: documentația din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. a) dispune: „În vederea autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu o documentație care cuprinde următoarele:

a) documentația din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3;”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. c) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) prevedea faptul că în scopul autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la ASF, împreună cu o documentație care avea să cuprindă, printre altele, următoarele:

(…)

c) lista unităților teritoriale ale asigurătorului unde acesta desfășoară activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), însoțită de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comerțului, care atestă existența acestor unități teritoriale.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (1) lit. c) – Abrogat.

 
Art. 4 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că În vederea autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu o documentație care cuprinde următoarele:

(…)

e) lista personalului de specialitate responsabil cu desfășurarea activității de constatare și lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesară efectuării plăților de despăgubiri, precum și alte informații considerate relevante, pentru fiecare unitate teritorială, sub semnătura conducătorului executiv al societății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. e) stabilește următoarele: „În vederea autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu o documentație care cuprinde următoarele:

(…)

e) lista personalului de specialitate responsabil cu desfășurarea activității de constatare și lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesară efectuării plăților de despăgubiri, precum și alte informații considerate relevante, sub semnătura conducătorului executiv al societății;”.

 
Art. 22 alin. (1) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) dispunea faptul că asigurătorii RCA au obligația de a asigura accesul potențialilor clienți la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediul social al acestuia și la unitățile teritoriale, precum și de a oferi toate informațiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) stabilește: „Asigurătorii RCA au obligația de a asigura accesul potențialilor clienți la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediile/punctele de lucru ale acestuia, precum și de a oferi toate informațiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare”.

 
Art. 39 alin. (4) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Noua reglementare

După alin. (3) al art. 39 se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (4) stabilește: „Asigurătorul RCA are obligația de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării asigurătorului de către persoana păgubită”.

 

Art. 58 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 23/2014 (modificată prin Norma ASF nr. 13/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 alin. (2) lit. a) stabilea faptul că în situația în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul acesteia, asigurătorul RCA efectuează plata despăgubirilor astfel:

a) dacă nu există obiecții asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuată de asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite, însoțită de documentele justificative. Avizarea de plată poate fi făcută la sediul social sau la oricare dintre unitățile teritoriale ale asigurătorului RCA care desfășoară activități de constatare, de lichidare a daunelor auto și de efectuare a plăților de despăgubiri. Acțiunea în justiție împotriva asigurătorului RCA poate fi exercitată, în mod alternativ, la oricare dintre sediile asigurătorului, respectiv la sediul social ori la sucursala care a emis polița de asigurare RCA sau la sucursala care a lichidat dauna.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 alin. (2) lit. a) dispune faptul că în situația în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul acesteia, asigurătorul RCA efectuează plata despăgubirilor astfel:

a) dacă nu există obiecții asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuată de asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite, însoțită de documentele justificative; avizarea de plată poate fi făcută la sediile asigurătorului RCA sau la persoana mandatată pentru activitatea de constatare și lichidare a daunelor;”.

 
ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Norma ASF nr. 23/2014 (M. Of. nr. 826 din 12 noiembrie 2014; cu modif. ult.)Norma ASF nr. 2/2015 (M. Of. nr. 44 din 19 ianuarie 2015)
Norma ASF nr. 21/2015 (M. Of. nr. 931 din 16 decembrie 2015)
Norma ASF nr. 1/2016 (M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2016)
Norma ASF nr. 13/2016 (M. Of. nr. 127 din data de 18 februarie 2016)
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule – modificări (Norma ASF nr. 13/2016) was last modified: februarie 21st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter