Norma ASF nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale – prezentare generală

25 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 166

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 236 din data de 23 martie 2020 a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale.

În continuare, ne vom axa asupra prezentării generale a dispozițiilor de interes din conținutul acestui act normativ.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Astfel, norma reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a fondurilor de pensii ocupaționale, potrivit art. 1.

În aceeași ordine de idei, art. 3 precizează următoarele aspecte:

(1) Fondul de pensii ocupaționale se constituie pe bază de contract de societate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, potrivit prevederilor Legii și ale prezentei norme.

(2) Inițiativa constituirii unui fond aparține exclusiv unui administrator autorizat, în conformitate cu decizia adoptată de către structura de conducere a acestuia, potrivit competențelor stabilite prin actul constitutiv.

Potrivit reglementărilor prevăzute la art. 5, angajatorul semnează un contract de administrare cu un administrator, contract prin care fondul de pensii ocupaționale își însușește un prospect sub condiția autorizării acestuia de către A.S.F.

Acest contract trebuie să cuprindă următorul conținut:

a) denumirea fondului de pensii ocupaționale și a administratorului;

b) fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii ocupaționale;

c) durata fondului de pensii ocupaționale;

d) obiectivele fondului de pensii ocupaționale;

e) drepturile și obligațiile părților;

f) unitatea de fond – definiția, descrierea, valoarea inițială;

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

g) forța majoră – definire;

h) clauze de continuare a contractului cu moștenitorii participanților;

i) clauze privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil și de Lege, proceduri și modalități de protecție a participanților în asemenea cazuri;

j) dispoziții din care să rezulte că participanții devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare;

k) alte clauze.

Totodată, modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului, cu acordul angajatorului/angajatorilor.

În acest sens, potrivit art. 8, pentru a obține decizia de aprobare a modificării contractului de societate, administratorul depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului;

b) proiectul actului adițional la contractul de societate;

c) documentul de informare și solicitare a acordului angajatorului/angajatorilor;

d) dovada obținerii acordului angajatorului/angajatorilor;

e) dovada plății taxei de autorizare a modificării contractului de societate.

Ulterior, A.S.F. analizează cererea de aprobare a modificării contractului de societate în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant, și aprobă sau respinge prin decizie modificarea contractului de societate.

Mai mult decât atât, art. 12 stabilește următoarele reglementări:

În vederea autorizării fondului de pensii ocupaționale, la momentul depunerii cererii de autorizare, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

a) fondul să fie constituit prin contract de societate, contract întocmit cu respectarea prevederilor prezentei norme privind conținutul minim;

b) angajatorul/angajatorii să facă dovada existenței a cel puțin 100 de viitori participanți;

c) administratorul să fie autorizat de A.S.F. sau de autorități competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;

d) depozitarul activelor fondului de pensii ocupaționale să fie avizat de A.S.F. în condițiile Legii și ale normelor emise în aplicarea acesteia;

e) auditorul financiar al fondului de pensii ocupaționale să fie avizat de A.S.F., în condițiile Legii și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

 

 

Norma ASF nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale – prezentare generală was last modified: martie 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter