Norma ASF nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor – modificări (Norma nr. 35/2016)

30 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 854

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma ASF nr. 7/2013
(M. Of. nr. 521 din 20 august 2013)
Norma ASF nr. 35/2016
(M. Of. nr. 654 din 25 august 2016)
modifică: art. 2 pct. 1.6^1; art. 7 alin. (1) și (5); art. 9 alin. (1) lit. h); art. 21 alin. (1) pct. 5; art. 23 pct. 2 și 4; art. 25 alin. (2); art. 25 alin. (4); art. 32 alin. (4); anexa
introduce: art. 2 pct. 1.9
abrogă: art. 25 alin. (3)

În M. Of. nr. 654 din 25 august 2016, a fost publicată Norma ASF nr. 35/2016 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Conferintele Video Universul Juridic

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 2 pct. 1.6^1 din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 pct. 1.6^1 stabilea faptul că în cuprinsul respectivei norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii de mai jos au următorul înțeles:

contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuința asiguratului și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare; poate avea calitatea de contractant orice persoană ce acționează în baza legii, inclusiv administratorul, locatorul, împuternicitul ori reprezentantul legal al asiguratului, conform prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 1.6^1 dispune următoarele:

1.6^1. contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuința asiguratului și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare, în situațiile și condițiile prevăzute de Codul civil;”.

 

Art. 2 pct. 1.9 din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

 

Noua reglementare

La art. 2, după pct. 1.8 se introduce un nou punct, pct. 1.9.

Potrivit noii reglementări, art. 2 pct. 1.9 dispune următoarele:

1.9. emitere electronică – modalitate de emitere a poliței PAD simultan cu înregistrarea și stocarea instantanee în sistemul informatic al PAID a datelor cuprinse în poliță”.

 

Art. 7 alin. (1) și (5) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) și (5) stabileau faptul că proprietarii de locuințe care au încheiate polițe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă.

De asemenea, verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuință se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuințelor asigurate pusă la dispoziție de către PAID.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) și (5) dispune următoarele:

(1) Proprietarii de locuințe care au încheiate polițe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, au obligația de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligația se aplică pentru fiecare aniversare anuală.

(…)

(5) Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuință se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuințelor asigurate pusă la dispoziție de către PAID care va genera un tichet de interogare care confirmă existența PAD pe locuința asigurată”.

 

Art. 9 alin. (1) lit. h) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. h) stabilea faptul că PAD cuprinde următoarele: semnăturile părților contractante etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) lit. h) prevede următoarele: PAD cuprinde următoarele:

h) semnătura reprezentantului asigurătorului;”.

 

Art. 21 alin. (1) pct. 5 din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 alin. (1) pct. 5 dispunea faptul că în cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcției cu destinația de locuință, pentru anexele, dependințele, dotările și utilitățile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința, astfel:

pentru pagubele produse construcțiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 și 4, precum și de apele subterane care ies la suprafața terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parțial construcția cu destinația de locuință și pătrunde și se infiltrează prin pereți sau prin pardoseală în interiorul acesteia etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (1) pct. 5 stabilește următoarele: în cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcției cu destinația de locuință, pentru anexele, dependințele, dotările și utilitățile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința, astfel:

5. pentru pagubele produse construcțiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 și 4 și de apele subterane care ies la suprafața terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parțial construcția cu destinația de locuință, pătrunde și se infiltrează prin pereți sau prin pardoseală și din exteriorul acesteia”.

 

Art. 23 pct. 2 și 4 din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 pct. 2 și 4 stabileau faptul că PAID este îndreptățit să nu acorde despăgubiri dacă:

2. în declarațiile contractantului/beneficiarului ori ale reprezentanților acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD;

4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit cu intenție de către asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu asiguratul/beneficiarul la locuința asigurată, de prepușii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte beneficiarul pentru obținerea de despăgubiri ori de contractantul asigurării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 pct. 2 și 4 dispune următoarele:

2. în declarațiile asiguratului/contractantului ori ale reprezentanților acestora, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau în declarațiile care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej de către asigurat/beneficiar ori de către reprezentanții acestora, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD;

(…)

4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit/produs de către contractant/asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu oricare dintre aceștia la locuința asigurată, de prepușii contractantului/asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte asiguratul/beneficiarul pentru obținerea de despăgubiri”.

 

Art. 25 alin. (2) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (2) stabilește faptul că după fiecare daună, suma asigurată se micșorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma asigurată rămasă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (2) prevede următoarele:

(2) După fiecare daună, suma asigurată se reîntregește automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare care se reține din despăgubirea datorată. Prima suplimentară se calculează proporțional cu despăgubirea primită și perioada rămasă de asigurare”.

 

Art. 25 alin. (3) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) stabilea faptul că după plata unei despăgubiri de către PAID, asiguratul poate opta pentru reîntregirea sumei asigurate, prin plata unei prime de asigurare calculate proporțional cu despăgubirea primită, însă numai după efectuarea tuturor reparațiilor pentru care a fost solicitată despăgubirea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) – Abrogat.

 

Art. 25 alin. (4) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (4) stabilea faptul că dacă prin plata despăgubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparațiilor care să satisfacă cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Dacă prin plata despăgubirii pentru un eveniment asigurat se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparațiilor care conduc la satisfacerea cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii”.

 

Art. 32 alin. (4) din Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (4) stabilea faptul că PAD emisă pe numele asiguratului inițial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adițional la PAD cu numele noului proprietar al locuinței care face obiectul contractului. Actul adițional face parte integrantă din PAD, fapt ce trebuie menționat în scris pe poliță, sub semnătura și ștampila asigurătorului autorizat care a eliberat polița.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (4) dispune următoarele:

(4) PAD emisă pe numele asiguratului inițial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adițional la PAD cu numele noului proprietar al locuinței care face obiectul contractului”.

 

Anexa la Norma ASF nr. 7/2013 (modificată prin Norma ASF nr. 35/2016)

Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Norma nr. 35/2016.

 

Alte prevederi relevante din Norma ASF nr. 35/2016

Respectiva normă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

 

Norma ASF nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor – modificări (Norma nr. 35/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter