Orientările privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM (Norma ASF nr. 32/2016)

8 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 695

Despre

  • M. Of. nr. 593 din 4 august 2016
  • Norma ASF nr. 32/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 32/2016
(M. Of. nr. 593 din 4 august 2016)
Cap. I („Domeniul de aplicare”)
Cap. II („Definiții”)
Cap. III („Obiectiv”)
Cap. IV („Orientări privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, filmele de investiții și autoritățile competente”)

În M. Of. nr. 593 din 4 august 2016, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta prevederile respectivei norme.

Art. 1 din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 1 stabilește faptul că ASF aplică Orientările privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente, prevăzute în anexa nr. 1, în desfășurarea activității sale de supraveghere și control al respectării dispozițiilor legale ce transpun prevederile Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului și Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), aplicabile sistemelor și controalelor impuse pentru sistemele de tranzacționare și pentru intermediari, într-un mediu de tranzacționare automat sau în legătură cu furnizarea de acces direct la piață sau acces sponsorizat.

Art. 2 din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 2 prevede faptul că prevederile din legislația națională care asigură transpunerea dispozițiilor art. 13 pct. 2, 4, 5 și 6, art. 14 pct. 1 și 4, art. 26, art. 39 lit. (b), (c) și (d), art. 42 și 43 din Directiva 2004/39/CE, a dispozițiilor art. 5-9, art. 13, 14 și 51 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, respectiv a prevederilor art. 6 alin. (6) și (9) din Directiva 2003/6/CE și a prevederilor art. 7-10 din Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte sunt cele prevăzute în tabelul de concordanță din anexa nr. 2.

Art. 3 din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 3 dispune faptul că operatorii de piață și de sistem, intermediarii, precum și alte entități care tranzacționează pe cont propriu și accesează platformele de tranzacționare în mod direct, în calitate de participanți sau prin acces direct/acces sponsorizat, au obligația de a lua toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor prevăzute la art. 1.

Art. 4 din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 4 stabilește faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva normă.

Art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 5 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă1:

____

1Actele prevăzute la art. 5 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

a) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3 din 15 august 2003;

b) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5 din 3 octombrie 2003;

c) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9 din 8 octombrie 2004;

d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2005;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

e) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005;

f) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/2005;

g) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5 din 4 aprilie 2006;

h) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2 din 5 martie 2008;

i) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 13 august 2008;

j) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9 din 10 septembrie 2008;

k) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 14 din 12 august 2009;

l) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11 din 21 aprilie 2010;

m) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15 din 13 octombrie 2010;

n) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3 din 16 februarie 2011;

o) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 1 iunie 2011;

p) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 12 martie 2012;

q) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24 din 20 decembrie 2012;

r) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2 din 20 februarie 2013.

Alte prevederi relevante din Norma ASF nr. 32/2016

Art. 6 stabilește faptul că respectiva normă se publică în Monitorul Oficial, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Anexa nr. 1 la Norma ASF nr. 32/2016 („Orientări Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente”)

Sisteme și controale într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente

I. Domeniul de aplicare:
Ce?
Cine?
Când?
Cerințele de raportare

II. Definiții

III. Obiectiv

IV. Orientări privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente

Orientarea nr. 1. Cerințe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacționare ale piețelor reglementate și sistemelor multilaterale de tranzacționare

Orientarea nr. 2. Cerințe organizatorice pentru sistemele electronice de tranzacționare ale firmelor de investiții (inclusiv algoritmii de tranzacționare)

Orientarea nr. 3. Cerințe organizatorice pentru piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare în vederea promovării tranzacționării corecte și ordonate într-un mediu automat de tranzacționare

Orientarea nr. 4. Cerințe organizatorice pentru firmele de investiții în vederea promovării tranzacționării corecte și ordonate într-un mediu de tranzacționare automat

Orientarea nr. 5 Cerințe organizatorice pentru piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare pentru a preveni abuzurile pe piață (în special manipulările pieței) într-un mediu de tranzacționare automat

Orientarea nr. 6. Cerințe organizatorice pentru firmele de investiții privind prevenirea abuzurilor de piață (în special manipulări ale pieței) într-un mediu de tranzacționare automat

Orientarea nr. 7. Cerințe organizatorice pentru piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare ai căror membri/participanți și utilizatori oferă acces direct/acces sponsorizat la piață

Orientarea nr. 8. Cerințe organizatorice pentru firmele de investiții care furnizează acces direct la piață și/sau acces sponsorizat

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Orientări.

Cap. I („Domeniul de aplicare”)

Cap. II („Definiții”)

Cap. III („Obiectiv”)

Cap. IV („Orientări privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, filmele de investiții și autoritățile competente”)

Orientările privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM (Norma ASF nr. 32/2016) was last modified: august 5th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter