Criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor asigurători (Norma ASF nr. 18/2016)

31 mart. 2016
Vizualizari: 929

Despre

  • M. Of. nr. 218 din 24 martie 2016
  • Norma ASF nr. 18/2016
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 18/2016
(M. Of. nr. 218 din 24 martie 2016)
Cap. I („Domeniu de aplicare”)
Cap. II („Analiza strategiilor, procedurilor și mecanismelor puse în aplicare de asigurători”)
Cap. III („Criterii pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)

 


În M. Of. nr. 218 din 24 martie 2016, a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2016 privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări și asupra altor asigurători (Norma ASF).

În continuare, vom prezenta structura respectivei norme.

Cap. I („Domeniu de aplicare”)
Cap. II („Analiza strategiilor, procedurilor și mecanismelor puse în aplicare de asigurători”)
Cap. III („Criterii pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători”)
Cap. IV („Dispoziții finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei norme.

Cap. I („Domeniu de aplicare”) din Norma ASF nr. 18/2016
 
Cap. I este format dintr-un singur articol, art. 1, care prevede faptul că în sensul prevederilor art. 42 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, prezenta normă reglementează criteriile pentru evaluarea impactului pe care intrarea în dificultate a unui asigurător l-ar putea avea asupra pieței asigurărilor, asupra altor asigurători, asupra condițiilor de finanțare și asupra economiei reale, ca urmare a naturii activității sale, a structurii acționariatului, a formei juridice, a profilului de risc, a dimensiunii și a statutului juridic sau a interconexiunii sale cu alți asigurători și a domeniului și complexității de activitate, precum și potențialele efecte pe care situația de dificultate și lichidarea sa ulterioară prin procedurile de insolvență le-ar avea.

Cap. II din Norma ASF nr. 18/2016 („Analiza strategiilor, procedurilor și mecanismelor puse în aplicare de asigurători”)
 
Cap. II dispune, printre altele, faptul că în cazul dimensiunii activității unui asigurător, direcția care exercită funcția de supraveghere analizează:

a) total active;
b) total obligații;
c) număr contracte de asigurare în vigoare la data de referință, pe clase de asigurare/tip produs;
d) număr dosare de daune avizate și nelichidate la data de referință, pe clase de asigurare/tip produs;
e) venituri și cheltuieli din activitatea de asigurări generale și asigurări de viață;
f) număr contracte de asigurare noi încheiate în perioada de referință, pe clase de asigurare/tip produs;
g) număr dosare de daună avizate în perioada de referință, pe clase de asigurare/tip produs;
h) număr dosare de daună achitate în perioada de referință, pe clase de asigurare/tip produs.

Cap. III din Norma ASF nr. 18/2016 („Criterii pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători”)
 
Cap. III stabilește, printre altele, faptul că în scopul art. 5 lit. e) (expunerea la riscul de lichiditate pe termen scurt și lung, măsurarea și gestionarea acestuia de către asigurători, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor alternative, gestionarea factorilor de minimizare a riscului și planuri de urgență eficiente), direcția care exercită funcția de supraveghere efectuează cu regularitate o evaluare detaliată a gestionării riscurilor de lichiditate de către asigurători. În vederea realizării analizelor respective, direcția care exercită funcția de supraveghere are în vedere caracterul corespunzător al compoziției activelor în ceea ce privește natura, durata și lichiditatea acestora în vederea îndeplinirii obligațiilor asigurătorului pe măsură ce acestea ajung la scadență.

 

Criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări și asupra altor asigurători (Norma ASF nr. 18/2016) was last modified: martie 30th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.