Comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare (Norma ASF nr. 15/2015)

27 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2168

Despre

  • M. Of. nr. 641 din 24 august 2015
  • Norma ASF nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 15/2015
(M. Of. nr. 641 din 24 august 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice”)
Cap. III („Emiterea contractelor de asigurare prin mijloace electronice”)
Cap. IV („Furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 641 din 24 august 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectiva normă stabilește condițiile în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiara reglementează activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Art. 2 explică semnificația anumitor termeni, expresii și acronime:

1. activitate de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare – activitatea desfășurată pentru promovarea și încheierea de contracte de asigurare atât la distanță utilizând mediul on-line, cât și prin alte mijloace electronice, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unități de procesare fixe sau mobile, dacă rulează pe aplicații on-line al căror obiect este:

a) promovarea, realizarea de simulări, înregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea oricăror cereri de ofertă privind contractele de asigurare, finalizate ori nu prin încheierea acestora;

b) compararea de oferte de asigurare și/sau prețuri pentru orice contracte de asigurare;

c) emiterea prin mijloace electronice ori aplicații aferente dispozitivelor mobile a unor polițe de asigurare și/sau a unor documente de încasare;

d) emiterea și/sau modificarea unei polițe de asigurare ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace electronice;

2. furnizori de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru activitatea de comercializare on-line ori prin mijloace electronice a contractelor de asigurare – persoane juridice care au în obiectul de activitate proiectarea, programarea, dezvoltarea, gestionarea, actualizarea sau îmbunătățirea oricăror soluții informatice care permit activitățile menționate la pct.1 lit. a)-d), în parametri de securitate informatică, indiferent dacă sunt destinate rulării pe unități de acces ori procesare fixe sau mobile incluzând:

a) aplicațiile specializate destinate comercializării polițelor de asigurare;

b) aplicații destinate oricăror asigurători/intermediari în asigurări;

c) aplicații destinate potențialilor clienți și/sau consumatori finali de asigurări;

3. mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare – aplicații on-line, aplicații instalate pe terminale mobile, dezvoltate intern de către asigurători sau de către furnizorii menționați la pct. 2, pe care se pot realiza direct (fără redirecționare) prezentarea produselor proprii ale asigurătorului și/sau comparații de oferte de la mai mulți asigurători și/sau unde se pot plasa cereri de ofertă ori se pot efectua comenzi ale contractelor de asigurare și/sau din care se pot emite polițe de asigurare în sistem de servicii electronice;

4. mediu on-line – mediul în care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei rețele de acces informatic la distanță, preponderent prin servicii web/internet;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

5. ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

Cap. II („Activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice”)

Conform art. 3, pot dezvolta și implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entități:

a) societăți de asigurare autorizate de ASF, direct și/sau prin intermediul agenților de asigurare;

b) brokeri de asigurare autorizați de ASF;

c) societăți de asigurare autorizate în statele membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii;

d) agenți de asigurare subordonați;

e) intermediari în asigurări autorizați în state membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii.

Art. 4 prevede faptul că mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare, destinate consumatorilor potențiali și/sau finali, asigurați și/sau potențiali asigurați, trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții de prezentare, conținut și securitate, după cum urmează:

a) nivelul de prezentare a informației către utilizator conține la loc vizibil legături către: secțiunea „Despre noi”, secțiunea „Produsele/Serviciile noastre”, secțiunea „Contact”, secțiunea „Termeni și condiții”, secțiunea „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” și secțiunea „Reclamații”;

b) secțiunea „Despre noi” conține cel puțin denumirea entității, prezentarea pe scurt a experienței în asigurări, numărul de înregistrare din registrul corespunzător al A.S.F., forma de organizare, activitatea sa principală, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care entitatea este înscrisă în registrul comerțului ori în alt registru public similar;

c) secțiunea „Produsele/Serviciile noastre” conține o prezentare pe scurt a produselor care sunt disponibile prin intermediul mijloacelor electronice și o prezentare a serviciilor oferite;

d) secțiunea „Contact” cuprinde adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil și punctele de lucru, modalitățile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail pentru solicitări și reclamații, precum și denumirea completă a entității care deține și/sau utilizează mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare;

e) secțiunea „Termeni și condiții” conține cel puțin informații referitoare la definirea termenilor, drepturilor și obligațiilor vânzătorului/entității, drepturilor și obligațiilor consumatorului, politica de facturare și plăți, informații privind eventuale anulări sau modificări ale contractelor de asigurare; în cazul contractelor încheiate la distanță inclusiv informații despre posibilitatea clienților de a își exercita dreptul de a denunța unilateral contractul pe parcursul perioadei de denunțare unilaterală de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață cu menționarea expresă că în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule se aplică reglementările specifice acestei asigurări, informații privind politica și frecvența de actualizare a datelor publicate prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare;

f) secțiunea „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” conține o descriere a procedurii de protecție a datelor cu caracter personal și specificarea autorizării ANSPDCP/ autorității echivalente pentru prelucrarea datelor, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

g) în secțiunile care conțin formulare pentru colectarea informațiilor în vederea înaintării unor oferte se utilizează protocolul de securitate Transport Layer Security (TLS utilizând chei de minimum 2048 biți) sau protocoale similare ori cu aceleași capacități tehnice și certificate emise de un furnizor acreditat;

h) secțiunea „Reclamații” respectă prevederile legale în vigoare, cu trimitere la posibilitatea înaintării de petiții către A.S.F. prin furnizarea datelor de legătură către rubrica aferentă petițiilor disponibilă pe site-ul ASF.

Art. 5 stabilește faptul că mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare dezvoltate și implementate de asigurători și intermediari în asigurări, în funcție de destinația lor, folosite pentru vânzarea directă sau prin intermediari, se organizează pe două secțiuni distincte și clar delimitate cu acces securizat, astfel:

a) prima secțiune este destinată personalului asigurătorului, angajat cu atribuții de emitere a polițelor de asigurare și/sau vânzătorilor de contracte de asigurare, care au drept de încheiere a acestora în baza deținerii unui cod RAF ori RAJ și a unui contract de agent/asistent în brokeraj cu un asigurător sau cu un broker de asigurare autorizați de ASF; în cadrul acestei secțiuni autentificarea personalului asigurătorului, angajat cu atribuții de emitere a polițelor de asigurare, și/sau vânzătorilor se realizează utilizând tehnici de autentificare securizată puse la dispoziție de către entitatea care utilizează mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare și permite inclusiv emiterea efectivă a unei polițe de asigurare; pentru asigurările încheiate în secțiunile destinate vânzătorilor de contracte de asigurare, care rulează pe terminale mobile, pot fi dezvoltate și folosite mecanisme de semnare electronică sau biometrică a contractelor de asigurare; stocarea datelor legate de semnătura electronică (certificat electronic calificat) sau legate de caracteristicile semnăturii biometrice captate pe un ecran tactil (viteză, ritm, accelerație, presiune) se face în mod securizat prin mecanisme specifice care să asigure inclusiv nerepudierea acestei operațiuni;

b) a doua secțiune este destinată consumatorilor potențiali și/sau finali, asigurați și/sau potențiali asigurați, care permite înaintarea de oferte, comparații, înregistrări de cereri de ofertă și/sau comenzi de emitere; această secțiune poate permite emiterea poliței după îndeplinirea cerințelor legale privind emiterea contractelor de asigurare la distanță, în condițiile în care platforma este prevăzută cu un sistem de înrolare, administrare și autentificare al utilizatorilor, utilizând tehnici de autentificare securizată puse la dispoziție de către entitatea care utilizează mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare, iar utilizatorul/clientul care lansează ordinul de emitere a poliței este autentificat; în vederea emiterii contractului de asigurare, pentru securitatea datelor și identificarea consumatorului, acesta se va autentifica printr-un cont de acces. Emiterea poliței în mediul on-line se poate realiza doar după confirmarea acceptării acesteia exprimată prin plata primei de asigurare.

Potrivit art. 6, entitățile prevăzute la art. 3 care utilizează mediul on-line și mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare au obligația să dețină personal angajat sau cu contract de mandat cu atribuții de emitere a polițelor de asigurare ori, după caz, personal dedicat serviciilor de procesare a cererilor de ofertă și/sau a comenzilor on-line, care să îndeplinească cerințele legale în vigoare privind pregătirea profesională specifică ofertării și vânzării produselor de asigurare.

Comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare (Norma ASF nr. 15/2015) was last modified: august 28th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter