Noi demersuri în digitalizarea profesiei de practician în insolvență: certificat constatator/extras R.F.O. UNPIR și declarația anuală de venituri – online, prin SEDIS

7 iun. 2023
Vizualizari: 226
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

1. Platforma SEDIS

Profesia de practician în insolvență este o profesie tradițională, primele reglementări ale instituției falimentului datând din anul 1817, Codul Callimach (Moldova), respectiv din anul 1818, Codul Caragea (Muntenia). Globalizarea mediului de afaceri a condus la adaptarea și modernizarea legislației în sectorul procedurilor de insolvență și a profesiei de practician în insolvență. UNPIR a demarat un amplu proces de digitalizare a profesiei și de simplificare a activității practicienilor în insolvență, punând la dispoziția membrilor săi următoarele platforme online: SEDIS – platforma de gestiune a dosarelor de insolvență, platforma de anunțuri – https://www.licitatii-insolventa.ro/ și platforma de valorificare a activelor – https://www.licitatii-unpir.ro/.

Platforma SEDIS (Sistemul Electronic de Gestionare a Dosarelor de Insolvență) (www.unpir.ro/sedis), lansată în luna februarie a anului 2021, reprezintă o parte a unui proiect mult mai amplu, PORTAL DE DATE UNPIR, conceput pentru a facilita activitatea practicienilor în insolvență, prin gestiunea online a dosarelor de insolvență/lichidare, și pentru a asigura colectarea datelor statistice specifice acestui sector de activitate. Softul încorporează proceduri și formulare minimale (întocmirea notificărilor, a tabelelor de creanță, gestiunea activelor, întoc­mirea și gestiunea programului de plăți specific procedurilor de reorganizare, planul de distribuire a creanțelor etc.).

SEDIS este accesibil online, chiar și după radierea debitorilor (având rolul unei arhive electronice).

Structura platformei garantează că datele introduse de către practicieni sunt confidențiale și protejate. Platforma este dotată cu mai multe niveluri de acces pentru confi­den­țialitate. Practicienii au acces la propriul portofoliu de dosare. Interfața SEDIS pentru practicieni este diferită de interfața filialelor și a UNPIR. UNPIR și filialele nu pot accesa datele din dosarele individuale ale practicie­nilor în insolvență.

Practicienii în insolvență accesează SEDIS în baza unui username și a unei parole. Detalii despre cum se obțin datele de acces se găsesc pe site-ul UNPIR (https://www.unpir.ro/
ma
nualul-sedis-cum-se-foloseste-sistemul-elec tronic-de-gestionare-dosarelor-de-insolventa).

Din luna martie a anului curent (2023), platforma a fost adaptată cu o serie de instru­mente utile profesioniștilor în insolvență, respectiv cu posibilitatea obținerii, online, a certificatelor constatatoare/extraselor din Registrul Formelor de Organizare UNPIR, precum și cu posibilitatea depunerii declarației anuale de venituri, prin intermediul platformei.

2. Solicitarea certificatelor/extraselor din Registrul Formelor de Organizare UNPIR, online, prin SEDIS

SEDIS a fost adaptată nevoilor profesioniștilor de a obține într-un timp mai scurt înscrisuri în format online, respectiv certificate/extrase din Registrul Formelor de Organizare UNPIR. Modalitatea de plată a serviciilor este online, prin plată cu cardul.

Sunt 2 tipuri de documente care se pot elibera online:

1. Certificatul constatator;

2. Extrasul de registru.

Certificatul constatator se poate emite pentru orice formă de organizare (proprie sau terță).

Extrasul de registru se poate emite doar pentru propria formă de organizare a titularului de cabinet/asociatului coordonator autentificat în SEDIS, întrucât conține date cu caracter personal (adresă, CNP). În cazul în care contul autentificat este al unui practician care are rolul de asociat coordonator în mai multe forme de organizare, acesta va putea selecta pentru care formă de organizare dorește Extrasul R.F.O. Procesul este unul simplu, care implică selectarea formei de organizare, plată cu card bancar și emiterea documentului solicitat.

În secțiunea Solicitare documente (cu auten­tificare prealabilă a asociatului coordo­nator/titularului cabinetului de insolvență), apar toate solicitările efectuate și statusul lor curent. Procesul de solicitare a documentelor durează câteva minute:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Fig. 1 – Imagine secțiune „Solicitare documente

Eliberarea certificatelor/extraselor R.F.O. durează câteva ore și se transmit prin e-mail înregistrat în sistem (SEDIS).

3. Declarația de venituri

Potrivit art. 21 lit. h) din Statut, membrii UNPIR au următoarele obligații: „Să completeze online rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucțiuni al acestuia. Obligația completării și actualizării datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociaților coordo­natori al/ai fiecărei forme de organizare, astfel: () 2. până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției anuale aferente.

Completarea declarației de venituri [art. 21 lit. h) pct. 2] a devenit posibilă în portalul de date UNPIR (SEDIS) începând cu data de 06.02.2023.

Declarația de venituri poate fi completată de titularul cabinetului individual/asociatul coordonator al formei de organizare prin autentificare pe platforma SEDIS, în baza numărului matricol din Tabloul UNPIR și a unei parole.

Pentru configurarea parolei de acces în SEDIS, este nevoie ca adresa de e-mail din Tabloul UNPIR să fie corectă și funcțională. În mod particular, pentru o societate profesională cu răspundere limitată (SPRL), oricare dintre asociații coordonatori poate completa Declarația de venituri atât pentru societatea-mamă, cât și pentru filialele acesteia în cadrul aceleiași sesiuni de lucru.

După autentificare, completarea declarației este destul de facilă, în stânga panoului principal existând butonul „Declarații de venit.

Fig. 2 – Imagine meniu completare „Declarații de venit

 

În mare parte, declarația este pre-completată cu informații preluate din Tabloul UNPIR (număr matricol, denumirea formei de organizare, numele și prenumele titularului cabinetului/asocia­tului/asociatului coordonator, formă de organizare, adresă etc.).

Manual se va completa doar codul de identificare fiscală al formei de organizare și veniturile brute obținute în cursul anului anterior completării.

Softul calculează automat contribuția pe tranșe de venituri, iar, în urma salvării, va genera recipisa care atestă înregistrarea declarației în evidențele UNPIR. Recipsa conține informații de sinteză referitoare la numărul de înregistrare, data înregistrării, persoana care a completat declarația, denumirea formei de organizare pentru care s-a depus declarația, venitul brut, contribuția pe tranșe de venituri.

În situația în care se constată erori în Declarația de venituri, există posibilitatea îndreptării erorilor prin completarea unei declarații rectificative. Depunerea Declarației rectificative va genera o nouă recipisă.

În momentul salvării Declarației de venituri și generării recipisei, aceasta devine vizibilă și poate fi accesată de filiala UNPIR de care aparține forma de organizare, considerându-se îndeplinită de membrii UNPIR obligația prevăzută de art. 21 lit. h) pct. 2.

Digitalizarea profesiei de practician în insolvență reprezintă o evoluție necesară, din multiple perspective legate de optimizarea timpului de lucru și eficiența utilizării datelor stocate atât la nivel microeconomic (pentru profesioniști sau organismul profesional), cât și la nivel macroeconomic (prin utilizarea datelor statistice generate în sectorul procedurilor de insolvență).


Noi demersuri în digitalizarea profesiei de practician în insolvență: certificat constatator/extras R.F.O. UNPIR și declarația anuală de venituri – online, prin SEDIS was last modified: august 6th, 2023 by Cristina Stroie

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice