Nesolicitarea judecării cauzei în lipsă şi neînfăţişarea părților la strigarea pricinii. Anularea recursului declarat

22 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
157 views
  • NCPC: art. 411 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin încheierea de ședință din 8 iulie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția I civilă în dosarul nr. x/2020, s-a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., suspendarea judecății contestației în anulare formulate de contestatorii A. și B. împotriva deciziei nr. 97 din 28 mai 2020, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția I civilă, în contradictoriu cu intimatul C..

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1145 din 20 mai 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în raport de excepția nulității, semnalată prin raportul întocmit în cauză, Înalta Curte reține următoarele:

Recursul este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai în termenul și condițiile expres prevăzute de lege.

Potrivit art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar, în conformitate cu prevederile art. 488 din același cod, casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate limitativ prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Prevederile art. 489 alin. (2) C. proc. civ. statuează că recursul este nul dacă motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 din același cod.

Deși nu se prevede în mod expres, este fără dubiu că, pentru a putea fi încadrate în motivele de casare prevăzute de art. 488 C. proc. civ., susținerile formulate pe calea recursului trebuie să vizeze soluția și argumentele instanței care a pronunțat hotărârea recurată, în caz contrar neputând fi exercitat controlul judiciar de către instanța de recurs.

Prin încheierea pronunțată la 8 iulie 2020, s-a dispus suspendarea judecării contestației în anulare inițiată de contestatorii A. și B. împotriva deciziei nr. 97 din 28 mai 2020 a Curții de Apel Suceava, secția I civilă, în temeiul prevederilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., reținându-se că părțile litigiului nu au solicitat judecarea cauzei în lipsă și că niciuna dintre acestea nu s-a înfățișat la strigarea pricinii de la termenul de judecată din 8 iulie 2020.

În cuprinsul cererii de recurs nu se regăsește nicio critică referitoare la soluția de suspendare dispusă prin încheierea recurată și la argumentele reținute de instanță în fundamentarea acestei soluții. Constată Înalta Curte că susținerile exprimate de recurenți vizează fondul litigiului dedus judecății, aceștia rezumându-se la a arăta că au fost de bună-credință la cumpărarea terenului, au achitat și prețul, însă pârâtul nu a dat curs obligației de a se prezenta la notar în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Motivarea recursului implică obligația părții de a arăta, în concret, în ce constă greșeala instanței care a pronunțat hotărârea atacată din perspectiva motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ., raportat la argumentele pe care instanța și-a întemeiat soluția, exigență care nu este îndeplinită în speța de față în ceea ce privește afirmațiile din recurs.

Prin urmare, cum aspectele invocate de recurenți nu se grefează pe conținutul încheierii atacate, și cum, în cauză, nu pot fi reținute din oficiu motive de ordine publică în condițiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte, în conformitate cu dispozițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. coroborate cu cele ale art. 489 alin. (2) din același cod, va dispune anularea recursului declarat împotriva încheierii din 8 iulie 2020 a Curții de Apel Suceava, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Nesolicitarea judecării cauzei în lipsă și neînfățișarea părților la strigarea pricinii. Anularea recursului declarat was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter