Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la îndeplinirea tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, conform Contractului de Finanţare. Respingerea recursului ca neîntemeiat

2 mai 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 253
  • Legea nr. 554/2004: art. 20 alin. (3)
  • NCPC: art. 453
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 496 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Suceava, secția de contencios administrativ și fiscal, la data de 18.10.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București, a solicitat anularea Deciziei de soluționare a Contestației nr. FN/21.04.2017 înregistrată la AFIR sub nr. x/21.04.2017 prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare, încheiat la data de 1.03.2017, privind proiectul x/17.02.2014 Cod contract PNDR 2007 -2013, x/17.02.2014 Cod contract PNDR 2014 – 2020, denumire „Instalarea tânărului fermier B.” și admiterea contestației, astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5123 din 14 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând sentința atacată prin prisma criticilor ce i-au fost aduse, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., vizând modalitatea de soluționare a cererii de chemare în judecată, Înalta Curte reține că nu este fondat recursul de față, pentru considerentele în continuare prezentate.

O prima critică are în vedere faptul că instanța de fond, în mod greșit a apreciat că „la vizita în teren și efectuarea controlului documentar, experții OJFIR Suceava din cadrul Serviciului Verificare Cereri Plată nu au procedat la o numărătoare efectivă a numărului de păsări, determinarea numărului de pui făcându-se prin simpla vizualizare a efectivului”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Se precizează astfel că verificarea pe teren se face în prezența beneficiarului și aceasta este urmată de completarea unei Fișe de verificare a condițiilor contractuale și administrativ procedurale de la fața locului, care este semnată atât de echipa de control cât și de beneficiar.

Astfel, dacă verificarea în teren nu ar fi fost corectă și nu ar fi fost numărate toate păsările, așa cum susține beneficiarul, acesta nu ar fi semnat Fișa de verificare a condițiilor contractuale și administrativ procedurale de la fața locului și nu și-ar fi însușit toate neconcordanțele.

Acest aspect apare ca esențial în analiză câtă vreme, în fața instanței de fond s-au și administrat probe – martori, în sensul nenumărării efectivului de păsări ci determinarea s-a făcut doar vizual.

În realitate, înscrisul semnat de parte relevă doar reținerea organelor de control că s-au constatat neconcordanțe între totalul numărului de păsări găsit la fața locului.

Ca să justifice lipsa puilor beneficiarul ne-a prezentat la vizita sa pe teren următoarele documente . . .

Deci necum nu s-a menționat faptul că s-ar fi urmărit unui număr de pui – 500, de 13 ori mai mici decât cel estimat 6500.

De altfel, reclamantul prezintă în cuprinsul susținerilor sale, cu documente justificative, faptele în concret, aspecte care, însă, nu au fost contrazise/contestate de către recurentă.

În aceste condiții nu se poate vorbi despre o acceptare a numărului ulterior estimat de funcționarii recurentei aspect care, coroborat cu declarațiile de martor nu poate duce la admiterea acestui motiv.

A doua critică a recurentei se refera la faptul că instanța de fond a apreciat în mod greșit că „deși în cuprinsul Deciziei de soluționare a Contestației [.,.] se face o analiză și a dimensiunii efectivului de pasări […] Instanța reține că aceste aspecte nu au fost imputate reclamantului sub forma săvârșirii unei nereguli în sensul art. 16 din contract prin Procesul-verbal”.

Conform procesului-verbal, cap. 8 Concluziile activității de verificare, s-a stabilit în urma verificărilor efectuate „la locul investiției” ca nu sunt îndeplinite condițiile de conformitate impuse de Manualul de procedura pentru Autorizare Plați, Cod manual: M 01-07, Versiunea consolidata 37, înregistrându-se următoarele neregularități care au condus ca cererea de plată să devină neeligibilă:

– nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la îndeplinirea tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, conform Contractului de Finanțare;

– beneficiarul a realizat planul de investiții propus în planul de afaceri, însă în ceea ce privește planul zootehnic există neconcordanțe între dosarul cererii de plată și vizita pe teren unde nu s-a regăsit efectivul de pui C., cât era prevăzut în formularul A.P. 1.2.2.- Tabelul privind stabilirea dimensiunilor economice a fermei.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Beneficiarul a înscris în tabel 6500 bucati pui, iar „La fața locului s-au găsit cea 500 pui”, așa cum este menționat în Formularul A.P.1.6 – Raport al serviciilor verificare cereri de plată. Cererea de plată a fost declarată neeligibilă.

Aspectul referitor la numărul de pui C. fiind tranșant rămâne în analiză imputarea neîndeplinirii Planului de Afaceri în Decizia de soluționare a contestației, comisia a reținut că:

Prin Planul de afaceri, beneficiarul și-a propus că va crește dimensiunea exploatației agricole de la 15,050 UDE în anul 0, la 19,565 UDE în anul țintă din creșterea puilor pentru carne.

Astfel:

– nu a menținut condiția de eligibilitate asumată la data întocmirii cererii de finanțare, respectiv EGl solicitantul sprijinului trebuie să prezinte un Plan de afaceri prin care să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole și creșterea dimensiunii fermei cu minim 4 UDE în baza căruia proiectul finanțat prin programul FEADR a fost contractat.

Rezultă că respectarea neîndeplinirii se referă exclusiv la același număr de pui pentru carne, neexistând alte aspecte imputate.

Cât privește lunga teorie din recurs asupra noțiuni de abatere, aceasta, corectă în teorie apare ca inutilă întrucât nu s-a contestat în alt mod decât cel al respectării planului de afaceri în privința menționaților pui de carne.

Nu se susține prin recurs faptul că înscrisurile justificative care au însoțit argumentarea reclamantului față de neconcordanțele asupra numărului de pui nu sunt reale sau justificate.

Astfel în conformitate cu motivele invocate hotărârea instanței de fond apare ca temeinică și legală.

Ca parte căzută în pretenții recurenta va fi obligată conform dispozițiilor art. 453 C. proc. civ. la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta-intimată.

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, apreciind că motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. este neîntemeiat, în temeiul art. 496 alin. (1) din același act normativ, raportat și la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, va respinge recursul declarat de pârâta Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la îndeplinirea tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, conform Contractului de Finanțare. Respingerea recursului ca neîntemeiat was last modified: aprilie 30th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.