Neformularea recursului în termenul legal și lipsa solicitării repunerii în termen. Respingerea recursului ca tardiv introdus

29 iun. 2022
Vizualizari: 186
  • Legea nr. 101/2016: art. 53
  • NCPC: art. 509
  • NCPC: art. 513 alin. (3)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a II-a contencios administrativ și fiscal la data de 15.01.2018, sub numărul x/2018, reclamanta A. S.R.L, în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, în temeiul art. 53 Legea nr. 101/2016 a solicitat sa stabilească nelegalitatea si netemeinicia încetării contractului nr. x/21.09.2017 de către parata-achizitor, sa se dispună, in principal, obligarea paratei la executarea integrala a obligațiilor asumate prin contractul nr. x/21.09.2017, iar in subsidiar obligarea acesteia la plata unei despăgubiri de 44.463,98 RON și obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 96 din 10 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cu prioritate admisibilitatea căii de atac prin prisma prevederilor art. 513 alin. (3) C. proc. civ., potrivit cărora dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază, Înalta Curte reține următoarele:

Revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare, comună și nesuspensivă de executare ce poate fi promovată pentru motivele expres prevăzute de art. 509 C. proc. civ., astfel încât securitatea raporturilor juridice și adevărul ce se presupune că este conținut într-o hotărâre judecătorească să nu fie periclitate.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Revizuenta a invocat în susținerea cererii sale motivul de revizuire prevăzut de dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ., potrivit cărora „după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților”.

Înalta Curte reține că, în conformitate cu prevederile art. 509 din C. proc. civ. doar hotărârile pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul pot fi revizuite. Deoarece prin Decizia nr. 557/06.02.2019, a cărui revizuire se solicită, a fost respins recursul ca tardiv formulat, iar instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra fondului și nu a evocat fondul, cererea întemeiată pe motivul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 5 este inadmisibilă, astfel că va admite excepția inadmisibilității și va respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil.

Cu privire la motivul de revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ. invocat de către revizuentă potrivit căruia revizuirea unei hotărâri poate fi cerută dacă „există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri”, Înalta Curte are în vedere că spre deosebire de motivul de revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ. care poate fi invocat doar în cazul revizuirii hotărârilor pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul, acest motiv de revizuire poate fi invocat și în ceea ce privește hotărârile care nu evocă fondul, în acest sens fiind dispozițiile art. 509 alin. (2) din C. proc. civ. care prevăd că „Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7 – 11 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul”. În consecință, urmează să respingă excepția inadmisibilității, formulată de către aceeași parte, cu privire la motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Înalta Curte reține că cererea de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. x/2018 a fost întemeiată pe dispozițiile art. 53 și următoarele din Legea nr. 101/2016 – în forma în vigoare la data formulării cererii. Calea de atac împotriva sentinței pronunțate în dosarul nr. x/2018 a fost recursul, care trebuia formulat în termen de 10 zile de la data comunicării sentinței. Deoarece revizuenta nu a formulat recursul în termenul legal, Curtea de Apel București a respins recursul ca tardiv introdus. Revizuenta, în recursul formulat, a invocat ca temei de drept prevederile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, astfel cum reiese din cererea acesteia de recurs – dosarul de recurs. Recurenta, în fața instanței de recurs, nu a contestat că nu a formulat în termen recursul, nu a solicitat repunerea în termen, nu a indicat că litigiul s-ar supune unei alte legislații decât cele a achizițiilor publice. Înalta Curte are în vedere că deși există două hotărâri contradictorii, cea de a doua hotărâre soluționează doar chestiunea pretinsei sale competențe, însă prin cealaltă hotărâre cauza a fost respinsă ca tardivă. Sub acest aspect, al existenței unor hotărâri contradictorii nu se încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri, deși prin cererea de revizuire s-a invocat acest lucru. Modul de soluționare a celei de a doua hotărâri nu atinge autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri. Astfel, încheierea nu dă o dezlegare contrară fondului cauzei, contradicția vizând strict competența de soluționare a cauzei, nefiind pus în discuție fondul cauzei.

În consecință, pentru toate considerentele expuse, în raport cu dispozițiile art. 513 din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat motivul de revizuire întemeiat pe art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. formulat prin cererea de revizuire formulată de revizuenta Administrația Domeniului Public Sector 1 împotriva deciziei civile nr. 557/2019 din 06 februarie 2019 a Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neformularea recursului în termenul legal și lipsa solicitării repunerii în termen. Respingerea recursului ca tardiv introdus was last modified: iunie 29th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.