Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 561/2022 (M. Of. nr. 108/08.02.2023): Sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii

9 feb. 2023
Vizualizari: 514
Decizia CCR

Actul normativ

Sumar

 

D.C.C. nr. 561/2022

(M. Of. nr. 108 din data de 8 februarie 2023)

 

Sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

Neconstituționalitate 

 

În M. Of. nr. 108 din data de 8 februarie 2023 s-a publicat Decizia nr. 561/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, și din cuprinsul art. 1 alin. (1) din această lege, precum și a dispozițiilor art. 9 din aceeași lege și a celor ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 

Obiectul obiecției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 9 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică și cele ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Dispozițiile art. 1 alin. (1) și ale art. 9 din Legea nr. 8/2006, precum și ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 au următorul cuprins:

– Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006: „(1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

– Art. 9 din Legea nr. 8/2006: „Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător și indemnizației stabilite în condițiile prezentei legi.

– Art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010: „(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: […]

b) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

 

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

D.C.C. nr. 561/2022

Prin Decizia nr. 561/2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de I.T. în Dosarul nr. 528/104/2018 al Tribunalului Olt – Secția I civilă și de E.P.V. și de I.S. în dosarele nr. 23.822/3/2018 și nr. 1.008/93/2018 ale Curții de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și a constatat că sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art. 1 alin. (1) din aceeași lege este neconstituțională.

Totodată, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de I.T. în Dosarul nr. 528/104/2018 al Tribunalului Olt – Secția I civilă și a constatat că dispozițiile art. 9 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, și ale art. 113 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituționale, în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate parțială – D.C.C. nr. 561/2022 (M. Of. nr. 108/08.02.2023): Sintagma „sistemului public de pensii” din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii was last modified: februarie 9th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.