Neconstituționalitate (M. Of. nr. 69/1.02.2016): Art. 493 („Procedura de filtrare a recursurilor”) alin. (5) Cod procedură civilă. Sintagma „sau că recursul este vădit nefondat”

3 feb. 2016
Vizualizari: 1817

Despre

  • M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016
  • D.C.C. nr. 839/2015
  • Art. 493 alin. (5) Cod procedură civilă

Decizia CCRActul normativArticolSumar
D.C.C. nr. 839/2015
(M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016)
Codul de procedură civilăArt. 493 alin. (5)Sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” din cuprinsul respectivelor dispoziții neconstituțională în raport de dispozițiile art. 21 alin. (3) și art. 24 din Constituție

 

În M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 839/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 493 alin. (5)-(7) Cod procedură civilă

(5) În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă, că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 sau că recursul este vădit nefondat, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunțată, fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac. Decizia se comunică părților.

(6) Dacă raportul apreciază că recursul este admisibil și toți membrii sunt de acord, iar problema de drept care se pune în recurs nu este controversată sau face obiectul unei jurisprudențe constante a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul se poate pronunța asupra fondului recursului, fără citarea părților, printr-o decizie definitivă, care se comunică părților. În soluționarea recursului instanța va ține seama de punctele de vedere ale părților formulate potrivit alin. (4).

(7) În cazul în care recursul nu poate fi soluționat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunța, fără citarea părților, o încheiere de admitere în principiu a recursului și va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea părților”.

 

D.C.C. nr. 839/2015

Prin Decizia nr. 839/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea „Total Consult Internațional” – S.A. din Dărăști, județul Ilfov, prin administrator judiciar SCP Tudor & Asociații SPRL din București, în Dosarul nr. 13.915/3/2013 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția a II-a civilă și a constatat că sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” din cuprinsul acestora este neconstituțională.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 839/2015

Prin aceeași decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că dispozițiile art. 493 alin. (6) și (7) din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 69/1.02.2016): Art. 493 („Procedura de filtrare a recursurilor”) alin. (5) Cod procedură civilă. Sintagma „sau că recursul este vădit nefondat” was last modified: februarie 2nd, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.