Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 908/2020 (M. Of. nr. 85/27.01.2021): Art. I pct. 2, art. II din Legea pentru modificarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

28 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 105

Decizia CCR

Actul normativSumar
 

D.C.C. nr. 908/2020

(M. Of. nr. 85 din 27 ianuarie 2021)

 

 

Art. I pct. 2 (cu referire la art. 11^1), art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) și alin. (10)] și art. II din Legea pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Inteligența artificială în materie penală

 

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 85 din 27 ianuarie 2021 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 908/2020 prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I pct. 2 (cu referire la art. 11^1), ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) și alin. (10)] și ale art. II din Legea pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

 

Obiecția de neconstituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate, astfel cum este menționat în actul de sesizare a Curții Constituționale, îl constituie dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Analizând susținerile autorului obiecției de neconstituționalitate, Curtea reține că acesta critică doar dispozițiile art. I pct. 1 [cu referire la art. 11 alin. (2), (3) și (5)], ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^1 alin. (4) și alin. (7)], ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) și alin. (10)] și ale art. II din Legea pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, dispoziții care au următorul cuprins:

– Art. I: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 11 […]

(2) Funcțiile de președinte și vicepreședinte ANCOM sunt funcții de demnitate publică asimilate funcției de ministru, respectiv secretar de stat, care conferă dreptul la organizarea cabinetului demnitarului, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalului din cadrul cabinetului demnitarului i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18 alin. (4).

[…]

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(5) Salariul președintelui ANCOM se stabilește la nivelul a 5 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an, salariul vicepreședinților ANCOM se stabilește la nivelul a 4,5 salarii medii la nivelul instituției, iar remunerarea membrilor Comitetului de reglementare se stabilește la nivelul a 4 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an.»

2. După articolul 11 se introduc două noi articole, art. 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:

«Art. 11^1 […]

(4) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii; membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al ședinței respective. Președintele este obligat să emită decizia prevăzută la art. 12 alin. (3), chiar dacă a votat împotrivă sau nu a fost prezent la ședință.

[…]

(7) Sfera reglementărilor care intră în competența Comitetului de reglementare și modalitatea de adoptare a acestora se stabilesc prin regulament propriu al ANCOM.

Art. 11^2 […]

(5) Membrii Comitetului de reglementare, inclusiv președintele și vicepreședinții, trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru numire:

a) să fie cetățeni români, cu o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul comunicațiilor, în domeniul științelor inginerești, în domeniul economic, juridic sau în alte domenii ale științelor sociale;

b) să nu exercite alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice din învățământul superior, a creațiilor artistice și literare;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să nu dețină acțiuni sau părți sociale, direct sau indirect, la societăți cu activități în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale sau cu alte activități din domeniul de reglementare al ANCOM și să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăți;

e) în timpul exercitării mandatului, președintele și vicepreședintele nu pot fi membri ai unui partid politic.

[…]

(10) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare prevăzute la alin. (3) propun celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata rămasă până la încheierea mandatului, cu respectarea cerințelor de numire prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. […].»

– Art. II: „În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se numește Comitetul de reglementare al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, format din 7 membri, inclusiv președintele și cei 2 vicepreședinți, prevăzut la art. 112 alin. (1)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

D.C.C. nr. 908/2020

Prin Decizia nr. 908/2020, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art. I pct. 2 (cu referire la art. 11^1), ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) și alin. (10)] și ale art. II din Legea pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 22/2009 sunt neconstituționale.

Totodată, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 1 [cu referire la art. 11 alin. (2), (3) și (5) ] din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 908/2020 (M. Of. nr. 85/27.01.2021): Art. I pct. 2, art. II din Legea pentru modificarea O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații was last modified: ianuarie 28th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter