Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 218/2024 (M. Of. nr. 523/05.06.2024): O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea Codului muncii

6 iun. 2024
Vizualizari: 147

Decizia CCR

Actul normativSumar
D.C.C. nr. 218/2024

(M. Of. nr. 523 din 5 iunie 2024)

O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 523 din data de 5 iunie 2024 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 218/2024 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea criticată are următorul cuprins:

„Articol unic

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal.»

2. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

«(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.»

3. La articolul 119, alineatul (2) se modifică și va avea cu următorul cuprins:

«(2) Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.»

4. Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 241

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz»”.

D.C.C. nr. 218/2024

Prin Decizia nr. 218/2024, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Phoenix din Călărași în Dosarul nr. 5.811/2/2021 al Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și a constatat că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sunt neconstituționale.

 

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 218/2024 (M. Of. nr. 523/05.06.2024): O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea Codului muncii was last modified: iunie 6th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.