Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 106/2023 (M. Of. nr. 310/12.04.2023): Art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

13 apr. 2023
Vizualizari: 379

Decizia CCR

Actul normativSumar
D.C.C. pronunțată în ședința din 16 martie 2023

(M. Of. nr. 310 din 12 aprilie 2023)

Art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

Neconstituționalitate 

În M. Of. nr. 310 din 12 aprilie 2023 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 106/2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

Astfel, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției sunt neconstituționale.

În esență, Curtea a reținut că, în cadrul procedurii de deschidere a adopției, părinții firești ai copilului trebuie să beneficieze, ca orice parte a unei proceduri judiciare, de dreptul la apărare, drept fundamental, garantat de art. 24 din Constituție.

Prin urmare, diferența de tratament juridic cuprinsă de textul de lege criticat – potrivit căruia, în situația în care părinții firești nu au putut fi găsiți, citarea acestora se face prin publicitate, fără ca instanța să dispună numirea unui curator dintre avocații baroului – nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, instituind o discriminare sub aspectul dreptului la apărare, ceea ce contravine atât prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât și prevederilor art. 24 din Constituție privind dreptul la apărare.

Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art. 16 alin. (1) din Constituție, remediul constituțional specific, în ipoteza constatării neconstituționalității discriminării, îl reprezintă – în cazul părinților firești care nu au putut fi găsiți și a căror citare se realizează prin publicitate – acordarea beneficiului constând în dispunerea de către instanță a numirii unui curator dintre avocații baroului. De asemenea, în procedura de deschidere a adopției, pentru asigurarea dreptului efectiv la apărare al părinților firești care nu au putut fi găsiți și care au fost citați prin publicitate, legiuitorul ar fi trebuit să prevadă că remunerația cuvenită curatorului special se suportă din bugetul statului, această sumă neputând fi pusă în sarcina părinților firești – părți în procedura de deschidere a adopției.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

„(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopției copilului se face cu citarea părinților firești ai copilului sau, după caz, a tutorelui și a direcției în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. În cazul cererilor de deschidere a procedurii adopției în care sunt incidente prevederile art. 8 alin. (4), citarea părinților firești care nu au putut fi găsiți se face prin afișarea citației la ușa instanței și la ultimul domiciliu cunoscut al acestora. Dispozițiile Codului de procedură civilă cu privire la numirea curatorilor în cazul în care se dispune citarea prin publicitate nu sunt aplicabile. Procedura de citare se socotește îndeplinită în a 5-a zi de la afișarea citației”.

D.C.C. nr. 106/2023

Prin Decizia nr. 106/2023, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției sunt neconstituționale.

În esență, Curtea a reținut că, în cadrul procedurii de deschidere a adopției, părinții firești ai copilului trebuie să beneficieze, ca orice parte a unei proceduri judiciare, de dreptul la apărare, drept fundamental, garantat de art. 24 din Constituție.

Prin urmare, diferența de tratament juridic cuprinsă de textul de lege criticat – potrivit căruia, în situația în care părinții firești nu au putut fi găsiți, citarea acestora se face prin publicitate, fără ca instanța să dispună numirea unui curator dintre avocații baroului – nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, instituind o discriminare sub aspectul dreptului la apărare, ceea ce contravine atât prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât și prevederilor art. 24 din Constituție privind dreptul la apărare.

Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art. 16 alin. (1) din Constituție, remediul constituțional specific, în ipoteza constatării neconstituționalității discriminării, îl reprezintă – în cazul părinților firești care nu au putut fi găsiți și a căror citare se realizează prin publicitate – acordarea beneficiului constând în dispunerea de către instanță a numirii unui curator dintre avocații baroului. De asemenea, în procedura de deschidere a adopției, pentru asigurarea dreptului efectiv la apărare al părinților firești care nu au putut fi găsiți și care au fost citați prin publicitate, legiuitorul ar fi trebuit să prevadă că remunerația cuvenită curatorului special se suportă din bugetul statului, această sumă neputând fi pusă în sarcina părinților firești – părți în procedura de deschidere a adopției.

Neconstituționalitate – D.C.C. nr. 106/2023 (M. Of. nr. 310/12.04.2023): Art. 31 alin. (3) fraza a treia din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției was last modified: aprilie 13th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.