Neconstituționalitate (comunicat CCR): Art. 400 alin. (1), art. 405 alin. (3) și art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

7 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
276 views
Decizia CCRActul normativArticolSumar
 

D.C.C. pronunțate în ședința din 7 aprilie 2021

 

Codul de procedură penală– art. 400 alin. (1)

 

– art. 405 alin. (3)

 

– art. 406 alin. (1) și (2) 

 Neconstituționalitate

Conform site-ului oficial (www.ccr.ro), în ședința din 7 aprilie 2021, Curtea Constituțională s-a reunit pentru a dezbate excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 400 C. proc. pen.  – Minuta

„ (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

Art. 405 C. proc. pen. – Pronunțarea hotărârii

„(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

Art. 406 C. proc. pen.  – Redactarea și semnarea hotărârii

„(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

 

D.C.C. pronunțate în ședința din 7 aprilie 2021

În ședința din 7 aprilie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Curtea a constatat că dispozițiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală încalcă atât prevederile art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (1)-(3) și art. 124 alin. (1) din Constituție, cât și prevederile art. 5 paragraful 1 și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art. 400 alin. (1) și ale art. 405 alin. (3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală.

Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanțiile înfăptuirii actului de justiție, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept.

Prin urmare, Curtea a constatat că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării.

În privința efectelor deciziilor Curții Constituționale, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție, „Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.”

Totodată, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 405 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Sursa informației

Neconstituționalitate (comunicat CCR): Art. 400 alin. (1), art. 405 alin. (3) și art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală was last modified: aprilie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter