Noul Cod de procedură civilă – modificări (Legea nr. 310/2018)

19 dec. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
59.234 views
Art. 503 alin. (3) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 503, alin. (3) prevedea:

„(3) Dispozițiile alin. (2) pct. 1, 2 și 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanțelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 503, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanțelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs”.

 

Art. 509 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 509, alin. (2) prevedea:

„(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 509, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7 – 11 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. 513 alin. (4) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 513, alin. (4) prevedea:

„(4) Dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre. Se va face arătare de hotărârea dată în revizuire, în josul originalului hotărârii revizuite”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 513, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Dacă instanța încuviințează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor potrivnice, ea va anula cea din urmă hotărâre și, după caz, va trimite cauza spre rejudecare atunci când s-a încălcat efectul pozitiv al autorității de lucru judecat”.

 

Art. 517 alin. (1^1) din NCPC (introdus prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 517, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Cauzele similare aflate pe rolul instanțelor la data sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care soluționarea acestora depinde de dezlegarea problemelor de drept ce fac obiectul recursului în interesul legii, pot fi suspendate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, conform alin. (4)”.

 

Art. 517 alin. (4) din NCPC (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 517, alin. (4) prevedea:

„(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 517, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 521 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 521, alin. (3) prevedea:

„(3) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 521, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanța care a solicitat dezlegarea, de la data pronunțării deciziei”.

 

Art. 660 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (abrogat prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 660, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 666 alin. (8) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (abrogat prin Legea nr. 310/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 666, alin. (8) se abrogă.

 

Art. 713 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 713, alin. (2) prevedea:

„(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 713, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun”.

 

Art. 906 alin. (4) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 906, alin. (4) prevedea:

„(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părților”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 906, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere, dată cu citarea părților. Creditorul poate solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalități de întârziere după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu își execută obligația prevăzută în titlu executoriu, până la stingerea ei completă”.

 

Art. 915 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (modificat prin Legea nr. 310/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 915, alin. (2) prevedea:

„(2) Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 915, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni expres să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al Municipiului București”.

Noul Cod de procedură civilă – modificări (Legea nr. 310/2018) was last modified: decembrie 30th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter