NASF nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii – modificări (NASF nr. 8/2017)

4 mai 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 624

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
NASF nr. 1/2015
(M. Of. nr. 231 din 14 ianuarie 2015)
NASF nr. 8/2017
(M. Of. nr. 315 din 3 mai 2017)
modifică: art. 7 alin. (4); art. 10 alin. (3) lit. f); art. 10 alin. (6); art. 38 alin. (5); art. 39 alin. (4)

introduce: art. 2 alin. (2), lit. f^1); art. 10 alin. (2^1); art. 10 alin. (3) lit. b^1); art. 10 alin. (3) lit. g); art. 10 alin. (7) și (8); art. 11^1; art. 17 alin. (1) lit. f); art. 30 alin. (1) lit. b^1)

În M. Of. nr. 315 din 3 mai 2017, a fost publicată NASF nr. 8/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii.

În continuare, vom prezenta modificările aduse NASF nr. 1/2015 prin NASF nr. 8/2017.

 

Art. 2 alin. (2), lit. f^1) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 2 alin. (2), după litera f), se introduce o nouă literă, lit. f^1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2), lit. f^1) dispune următoarele:

„f^1) semnătură biometrică – semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care înregistrează date temporale, precum viteza și accelerația, presiunea cu care se semnează pe suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul și diferența de unghi utilizate la semnare”.

 

Art. 7 alin. (4) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (4) prevedea faptul că:

„Art. 7

(4) După încheierea perioadei menționate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită beneficiarului/beneficiarilor participantului decedat reconfirmarea detaliilor privind referințele de plată avute în vedere la procesarea plății sumelor provenite din activul net și verifică dacă acesta/aceștia a/au devenit participant/participanți la un fond de pensii administrat privat”.

Conferintele lunii noiembrie
”
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) După încheierea perioadei menționate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită beneficiarului/ beneficiarilor participantului decedat reconfirmarea detaliilor privind referințele de plată avute în vedere la procesarea plății sumelor provenite din activul net, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior”.

 

Art. 10 alin. (2^1) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2^1) dispune următoarele:

„(2^1) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând o semnătură biometrică, actul se completează de către agentul de marketing prin folosirea unui dispozitiv electronic”.

 

Art. 10 alin. (3) lit. b^1) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 10 alin. (3), după litera b), se introduce o nouă literă, lit. b^1).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) lit. b^1) dispune următoarele:

„b^1) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare;”.

 

Art. 10 alin. (3) lit. f) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (3) lit. f) prevedea faptul că:

„f) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar al actului individual de aderare completat corect și semnat, în original”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) lit. f) dispune următoarele:

„f) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar original al actului individual de aderare completat corect și semnat, în cazul în care actul de aderare a fost semnat pe suport hârtie;”.

 

Art. 10 alin. (3) lit. g) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 10 alin. (3), după litera f), se introduce o nouă literă, lit. g).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (3) lit. g) dispune următoarele:

„g) să transmită persoanei eligibile un exemplar semnat al actului individual de aderare, pe adresa de e-mail a acesteia, sau la adresa de domiciliu ori de corespondență, după caz, în situația în care actul de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică”.

 

Art. 10 alin. (6) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (6) prevedea faptul că:

„Art. 10

(6) Administratorii instruiesc agenții de marketing persoane juridice și fizice în legătură cu transmiterea actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (6) dispune următoarele:

„(6) Administratorii instruiesc agenții de marketing persoane juridice și fizice în legătură cu transmiterea actelor individuale de aderare”.

 

Art. 10 alin. (7) și (8) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (6), se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8).

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (7) și (8) dispune următoarele:

„(7) Agenții de marketing transmit administratorului actele de aderare semnate pe suport hârtie de persoanele eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.

(8) Agenții de marketing transmit administratorului prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, în termen de o zi lucrătoare de la semnare, actele de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică”.

 

Art. 11^1 din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

După art. 11, se introduce un nou articol, art. 11^1.

Potrivit noii reglementări, art. 11^1 dispune următoarele:

„Art. 11^1

(1) Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice și semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă dorește să adere deține sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.

(2) Administratorii notifică Autorității intenția de a utiliza semnătura biometrică în cadrul procesului de aderare, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea procesului”.

 

Art. 17 alin. (1) lit. f) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 17 alin. (1), după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) lit. f) dispune următoarele:

„f) de a păstra în deplină siguranță actele individuale de aderare care au fost completate prin folosirea unor dispozitive electronice și semnate utilizând semnătura biometrică, asigurând elementele definitorii ale securității datelor, respectiv confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora”.

 

Art. 30 alin. (1) lit. b^1) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

 

Noua reglementare

La art. 30 alin. (1), după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. b^1).

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (1) lit. b^1) dispune următoarele:

„b^1) altor situații care conduc la modificarea documentelor de identitate ale participanților”.

 

Art. 38 alin. (5) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (5) prevedea faptul că:

„Art. 38

(5) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii și îl informează pe acesta cel puțin cu privire la data efectuării modificării și numărul total de unități de fond deținute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunilor”.

 

Art. 39 alin. (4) din NASF nr. 1/2015 (modificată prin NASF nr. 8/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (4) prevedea faptul că:

„Art. 39

(4) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (4) dispune următoarele:

„(4) Administratorul, în baza informării din partea instituției de evidență, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidențele proprii și îl informează pe acesta cel puțin cu privire la data efectuării modificării și numărul total de unități de fond deținute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunilor”.

 

Alte prevederi relevante din NASF nr. 8/2017

Respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

NASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii – modificări (NASF nr. 8/2017) was last modified: mai 4th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter