Motivarea recursului. Respingerea contestației în anulare (NCPC, VCPC)

13 iul. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 202

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1940/2019

NCPC: art. 274 alin. (1), art. 303 alin. (1), art. 304, art. 318 alin. (1) teza a II-a, art. 302^1 alin. (1) lit. c); VCPC: art. 1899

Potrivit dispozițiilor art. 303 alin. (1) C. proc. civ. recursul se va motiva prin însăși cererea de recurs sau înlăuntrul termenului de recurs.

Prin motivarea recursului, trebuie să se înțeleagă nu numai indicarea textelor de lege pe care se încadrează criticile și dezvoltarea lor, ci și încadrarea lor în limitele recursului, cale de atac extraordinară nedevolutivă prin care o hotărâre poate fi modificată sau casată doar pentru motivele de nelegalitate prevăzute expres în pct. 1 – 9 ale art. 304 C. proc. civ.

Prin decizia a cărei anulare se solicită, Înalta Curte de Casație și Justiție a aplicat sancțiunea prevăzută de art. 302^1 alin. (1) lit. c) C. proc. civ. cu raportare la aceste cerințe legale, astfel că, în aceste condiții, nu se poate pe calea contestației în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 318 alin. (1) teza a II-a să se invoce neanalizarea motivelor de recurs.

Potrivit dispozițiilor art. 318 C. proc. civ., hotărârile instanțelor de recurs pot fi atacate cu contestație în anulare, când dezlegarea dată este rezultatul unei greșeli materiale sau când instanța, respingând recursul sau admițându-l numai în parte a omis din greșeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.

Din analiza textului de lege anterior evocat, rezultă că acesta este aplicabil în ipoteza în care instanța respinge în totalitate sau admite în parte pe fond recursul, omițând analizarea unor motive de recurs care ar fi putut permite admiterea în totalitate a acestuia și nu atunci când soluționează recursul pe o excepție, chiar dacă aceasta vizează însăși condiția motivării recursului, deoarece ar presupune reanalizarea și rejudecarea excepției, ceea ce excedează contestației în anulare, care este o cale extraordinară de retractare pentru motivele limitativ prevăzute de lege.

Prin promovarea contestației în anulare, prevalându-se de împrejurarea că instanța nu s-a pronunțat asupra motivului de nelegalitate invocat de către aceștia prin cererea de recurs, respectiv nu s-a pronunțat asupra dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ. raportat la art. 1899 C. civ. de la 1864, contestatorii tind în realitate să se treacă peste nulitatea constatată ca urmare a neîndeplinirii cerințelor legale de promovare și de susținere a căii de atac a recursului, ceea ce nu este permis, având în vedere rațiunile anterior expuse.

Instanța de recurs a constatat și a reținut în mod expres în considerentele hotărârii împrejurarea că deși s-a invocat nelegalitatea deciziei atacate, în raport de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., din perspectiva statuărilor instanței de apel cu privire la buna credință a intimaților și la aplicarea principiului anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial, recurenții nu au arătat, în concret, motivele de nelegalitate, argumentația adusă în susținere vizând exclusiv starea de fapt proprie cauzei și probatoriul administrat.

Prin urmare, câtă vreme instanța de recurs a constatat că textul de lege a fost invocat strict formal, în contextul în care nu a fost susținut de veritabile critici care să permită exercitarea controlului de legalitate a soluției pronunțate din perspectiva încălcării sau aplicării greșite a normelor de drept material incidente speței, promovarea unei contestații în anulare întemeiată în drept pe dispozițiile art. 318 C. proc. civ., nu-și găsește justificare legală.

Astfel, pentru considerentele reținute și nefiind întrunite cerințele art. 318 C. proc. civ. invocat, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 320 C. proc. civ., va respinge contestația în anulare formulată de contestatorii S.C. B. S.R.L. Oradea și A. împotriva Deciziei nr. 5244 din 7 decembrie 2018 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, în Dosarul nr. x/2005, ca nefondată.

Constatând culpa procesuală a contestatorilor în promovarea contestației în anulare de față și în raport de solicitarea intimaților privind acordarea cheltuielilor de judecată, urmează ca, în temeiul dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ., să fie admisă cererea acestora, în sensul obligării contestatorilor S.C. B. S.R.L. Oradea și A. la plata sumei de 7735 RON cheltuieli de judecată către intimata F., conform înscrisurilor doveditoare aflate la dosar.

Sursa informației: www.scj.ro.

Motivarea recursului. Respingerea contestației în anulare (NCPC, VCPC) was last modified: iulie 13th, 2020 by Redacția ProLege
Pachet: Principiile procedurei judiciare
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter