Monitoarele Oficiale nr. 412, 413, 414, 415, 415Bis și 416 din 11 iunie 2015

16 iun. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 846
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015

În M. Of. nr. 412 din 11 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 412 din 11 iunie 2015Legea nr. 139/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
Decretul nr. 523/2015 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
Decretul nr. 525/2015 pentru promulgarea Legii privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 54/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 39/2015 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime — S. A. Constanța
D.C.C. nr. 223/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (1) lit. c) și ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
D.C.C. nr. 243/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. (2) și (5) din Codul de procedură civilă din 1865
D.C.C. nr. 321/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, ale art. II art. 1 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și ale art. 1 alin. (3) și (4) și art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Rectificare la anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice

 

Conferintele lunii noiembrie
”
Monitorul Oficial nr. 413 din 11 iunie 2015

În M. Of. nr. 413 din 11 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 413 din 11 iunie 2015D.C.C. nr. 114/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din aceasta
D.C.C. nr. 159/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
H.G. nr. 362/2015 privind aprobarea atribuțiilor, precum și a modului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente
H.G. nr. 391/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor — Regia Națională a Pădurilor — ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanțov, județul Călărași
H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014—2020
Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2015 privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport și de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre țările perimetrice prin sistemul electroenergetic național

 

Monitorul Oficial nr. 414 din 11 iunie 2015

În M. Of. nr. 414 din 11 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 414 din 11 iunie 2015D.C.C. nr. 137/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „și contestate în instanță până la data intrării în vigoare a prezentei legi” cuprinse în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
D.C.C. nr. 211/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1,art. 2 șiart. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și ale anexelor nr. 2 și nr. 3b la aceasta
H.G. nr. 415/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
H.G. nr. 416/2015 privind modificarea și completarea H.G. nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 676/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului
Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate

 

Monitorul Oficial nr. 415 și 415Bis din 11 iunie 2015

În M. Of. nr. 415 și 415Bis din 11 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 415 din 11 iunie 2015Legea nr. 142/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională
Decretul nr. 526/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională
D.C.C. nr. 190/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
D.C.C. nr. 192/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii
D.C.C. nr. 216/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
D.C.C. nr. 234/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
D.C.C. nr. 263/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 741/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare — START
M. Of. nr. 415Bis din 11 iunie 2015Anexă la Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 741/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare — START

 

Monitorul Oficial nr. 416 din 11 iunie 2015

În M. Of. nr. 416 din 11 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 416 din 11 iunie 2015Legea nr. 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Decretul nr. 524/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
D.C.C. nr. 219/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
D.C.C. nr. 233/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (5), (8) și (10) din Codul de procedură penală
D.C.C. nr. 246/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
D.C.C. nr. 250/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală
Ordinul ministrului transporturilor nr. 673/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră

 

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 412, 413, 414, 415, 415Bis și 416 din 11 iunie 2015 was last modified: iunie 16th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter