Monitoarele Oficiale nr. 399, 400, 401 și 402 din 8 iunie 2015

10 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1183
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 Monitorul Oficial nr. 399 din 8 iunie 2015

În M. Of. nr. 399 din 8 iunie 2015 au fost publicate o hotărâre și o decizie. De asemenea, a mai fost republicată și o lege. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 399 din 8 iunie 2015H.G. nr. 386/2015 pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
Decizia Autorității Naționale Pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 451/2015 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil – republicare

 

Monitorul Oficial nr. 400 din 8 iunie 2015

În M. Of. nr. 400 din 8 iunie 2015 au fost publicate o lege, trei decrete, două ordine și un regulament. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 400 din 8 iunie 2015Legea nr. 127/2015 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
Decretul nr. 509/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
Decretul nr. 513/2015 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
Decretul nr. 514/2015 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Cultural
Ordinul ministrului sănătății nr. 651/2015 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum și stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, sesiunea 2015
Ordinul ministrului sănătății nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum și a calendarului de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015
Regulamentul BNR nr. 5/2015 pentru modificarea art. 11 din Regulamentului BNR nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit

 

Monitorul Oficial nr. 401 din 8 iunie 2015

În M. Of. nr. 401 din 8 iunie 2015 au fost publicate o lege, un decret, o hotărâre, un ordin și o decizie. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 401 din 8 iunie 2015Legea nr. 132/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Decretul nr. 516/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
H.G. nr. 406/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
Ordinul ANAF nr. 1.111/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
Decizia Oficiului Român Pentru Drepturile de Autor nr. 58/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remunerației compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, și a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011 – 2012

 

Monitorul Oficial nr. 402 din 8 iunie 2015

În M. Of. nr. 402 din 8 iunie 2015 au fost publicate cinci hotărâri și două ordine. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 402 din 8 iunie 2015H.G. nr. 387/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine
H.G. nr. 393/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbarea unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj
H.G. nr. 394/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 395/2015 privind reglementarea situației juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Brașov, județul Brașov
Ordinul MAI nr. 51/2015 privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 704/336/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost—volum/cost—volum—rezultat
Hotararea Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2015 privind condițiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare și pentru formarea continuă a unor competențe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 399, 400, 401 și 402 din 8 iunie 2015 was last modified: iunie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter