Monitoarele Oficiale nr. 388, 389, 390, 391, 392 din 4 iunie 2015

8 iun. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1108
Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015

În M. Of. nr. 388 din 4 iunie 2015 au fost publicate opt hotărâri. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 388 din 4 iunie 2015Hotărârea Camerei Deputaților nr. 49/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 50/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei si dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 51/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2015) 100
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 52/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Către o noua politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6
H.G. nr. 368/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Antibiotice” — S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
H.G. nr. 378/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „Uzina Mecanică Orăștie” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
H.G. nr. 379/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
H.G. nr. 380/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 

Monitorul Oficial nr. 389 din 4 iunie 2015

În M. Of. nr. 389 din 4 iunie 2015 au fost publicate două ordine și o decizie. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 389 din 4 iunie 2015Ordinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 686/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății
Decizia ÎCCJ (DCD/P) nr. 10/2015

 

Monitorul Oficial nr. 390 din 4 iunie 2015

În M. Of. nr. 390 din 4 iunie 2015 a fost publicat un ordin. Vă redăm mai jos respectivul act normativ:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 390 din 4 iunie 2015Ordinul ANAF nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

 

Campanie Craciun UJmag 2020
Monitorul Oficial nr. 391 din 4 iunie 2015

În M. Of. nr. 391 din 4 iunie 2015 au fost publicate șase decrete, patru decizii, trei hotărâri, un ordin și o rectificare. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 391 din 4 iunie 2015Decretul nr. 502/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 503/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 504/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decretul nr. 505/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Drecretul nr. 506/2015 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne
Decretul nr. 507/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014
D.C.C. nr. 320/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
H.G. nr. 384/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale
H.G. nr. 385/2015 privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 401/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecțioase”
Decizia prim-ministrului nr. 158/2015 privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie
Decizia prim-ministrului nr. 159/2015 privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
Decizia prim-ministrului nr. 160/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înființarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziționării unei aeronave, a produselor și serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilități destinate executării zborurilor speciale
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.226/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Rectificare la Decizia Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015

 

Monitorul Oficial nr. 392 din 4 iunie 2015

În M. Of. nr. 392 din 4 iunie 2015 au fost publicate două hotărâri, o decizie și un ordin. De asemenea, în același monitor a mai fost republicată și o lege. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 392 din 4 iunie 2015Hotărârea Senatului nr. 41/2015 referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții privind O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Protocolul de la Paris privind – Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% – Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020
H.G. nr. 402/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian
Decizia prim-ministrului nr. 161/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dumitru Lucian, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordinul Agenției Naționale Anti-Doping nr. 139/2015 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială – republicare

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 388, 389, 390, 391, 392 din 4 iunie 2015 was last modified: iunie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter