Monitoarele Oficiale nr. 422, 423, 424, 425, și 426 din 15 iunie 2015

18 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1028
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Monitorul Oficial nr. 422 din 15 iunie 2015

În M. Of. nr. 422 din 15 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Campania #citescAcasa
Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 422 din 15 iunie 2015D.C.C. nr. 194/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
D.C.C. nr. 224/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
D.C.C. nr. 227/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, ale art. II art. 1 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 1 alin. (3) și (4) și art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
H.G. nr. 421/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea proiectului de investiție imobiliară „Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federația Rusă”
Ordinul ministrului transporturilor nr. 682/2015 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică — RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005
Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.
Circulara BNR nr. 22/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la nașterea Irinei Constantziu-Vlassopol

 

Monitorul Oficial nr. 423 din 15 iunie 2015

În M. Of. nr. 423 din 15 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 423 din 15 iunie 2015Legea nr. 144/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Decretul nr. 528/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Legea nr. 146/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
Decretul nr. 530/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
D.C.C. nr. 186/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma „rezoluția de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind CSM.
D.C.C. nr. 189/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 și ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală
D.C.C. nr. 203/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) și (6), art. 2 alin. (1) și (2) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și ale anexelor nr. 2 și nr. 3b la acest act normativ
D.C.C. nr. 280/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
O.U.G. nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

Monitorul Oficial nr. 424 din 15 iunie 2015

În M. Of. nr. 424 din 15 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 424 din 15 iunie 2015D.C.C. nr. 220/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
D.C.C. nr. 221/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
D.C.C. nr. 290/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și ale art. 1121 alin. (2) lit. b) din Codul penal
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 665/2015 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.541/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, a atribuțiilor și obligațiilor acesteia, precum și a componenței nominale
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013

 

Monitorul Oficial nr. 425 din 15 iunie 2015                 

În M. Of. nr. 425 din 15 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 425 din 15 iunie 2015D.C.C. nr. 264/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
D.C.C. nr. 265/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
D.C.C. nr. 289/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Decizia prim-ministrului nr. 162/2015 pentru exercitarea unor atribuții

 

Monitorul Oficial nr. 426 din 15 iunie 2015

În M. Of. nr. 426 din 15 iunie 2015 au fost publicate următoarele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 426 din 15 iunie 2015Decretul nr. 531/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 532/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 533/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 534/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 535/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 536/2015 privind acreditarea unui ambassador
Decretul nr. 537/2015 privind acreditarea unui ambassador
Decretul nr. 538/2015 privind acreditarea unui ambassador
Decretul nr. 539/2015 privind acreditarea unui ambasador
Decretul nr. 540/2015 privind acreditarea unui ambasador
H.G. nr. 400/2015 privind aprobarea înființării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activități finanțate integral din venituri proprii
H.G. nr. 422/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Națională Poșta Română — S.A.

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 422, 423, 424, 425, și 426 din 15 iunie 2015 was last modified: iunie 18th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter