Monitoarele Oficiale nr. 380, 381, 382, 383, 384 din 2 iunie 2015

4 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1281
Monitorul Oficial nr. 380 din 2 iunie 2015

În M. Of. nr. 380 din 2 iunie 2015 au fost publicate trei decizii și două hotărâri. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 380 din 2 iunie 2015D.C.C. nr. 222/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (1) lit. b) și ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
D.C.C. nr. 315/2015 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Senatului nr. 21 din 23 martie 2015 privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului
H.G. nr. 360/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“ din subordinea Băncii Naționale a României
H.G. nr. 371/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 2016
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 3/ 2015  

 

Monitorul Oficial nr. 381 din 2 iunie 2015

În M. Of. nr. 381 din 2 iunie 2015 au fost publicate două decrete și o decizie. Vă redăm mai jos respectivele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 381 din 2 iunie 2015Decretul nr. 492/2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Decretul nr. 493/2015 privind eliberarea din funcție a unui procuror
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2015

 

Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015

În M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri, ordine și un act al partidelor politice. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015

Inteligența artificială în materie penală

 

Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels
Decretul nr. 494/2015 pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels
Legea nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
Decretul nr. 495/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
H.G. nr. 361/2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
H.G. nr. 373/2015 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Creșterea competitivității economice (POS CCE)
H.G. nr. 374/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din  Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Școlii de Aviație Civilă
Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.50/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.9/2006 pentru aprobarea „M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcții a ofițerilor absolvenți ai Universității Naționale de Apărare și a absolvenților instituțiilor militare de înnvățământ pentru formarea ofițerilor, maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate din Ministerul Apărarii Naționale”
Ordinul Autorității Naționale de Reglemetare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 privind aprobarea metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Culturală a Rutenilor din România

 

Monitorul Oficial nr. 383 din 2 iunie 2015

În M. Of. nr. 383 din 2 iunie 2015 au fost publicate mai multe legi, decrete, hotărâri și ordine. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 383 din 2 iunie 2015Legea nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
Decretul nr. 499/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
H.G. nr. 381/2015 privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Asociației Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), care se va desfășura la București în data de 10 iunie 2015
Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului Inspecția De Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune Și Instalațiilor De Ridicat nr. 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 632/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 672/2015 privind aprobarea Planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Brăila
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015

În M. Of. nr. 384 din 2 iunie 2015 au fost publicate mai multe hotărâri, ordine, rectificări și instrucțiuni. Vă redăm mai jos respectivele acte:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 384 din 2 iunie 2015Hotărârea Senatului nr. 42/2015 privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului senator Șova Dan-Coman
H.G. nr. 382/2015 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea la București, în perioada 7–11 iunie 2015, a Conferinței Directorilor de Sisteme Penitenciare și de Probațiune (CDPPS) și a Conferinței Internationale EuroPris
Instrucțiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 677/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
Rectificare la O.U.G. 14/2015
Rectificare la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 2/2015

 

Sursa informației este Monitorul Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 380, 381, 382, 383, 384 din 2 iunie 2015 was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter