Monitoarele Oficiale nr. 887, 887Bis, 888, 889 și 890 din 7 noiembrie 2016

8 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 748
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 7 noiembrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 887, 887Bis, 888, 889 și 890. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Monitoarele Oficiale nr. 887 și 887Bis din 7 noiembrie 2016

Ordinul MMAP nr. 1240/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu

Hotărârea AEP nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016

(887Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MMAP nr. 1240/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu

 

Monitorul Oficial nr. 888 din 7 noiembrie 2016

Decizia CCR nr. 515/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Ordinul MMAP nr. 2020/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

 

Monitorul Oficial nr. 889 din 7 noiembrie 2016

Ordinul ANRM nr. 251/2016 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier

Conferintele Video Universul Juridic

Ordinul CNAS nr. 903/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul ministrului sănătății nr. 1249/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Ordinul MMFPSPV nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora

Decizia ORDA nr. 114/2016 privind obligațiile de transparență ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii

Decizia ASF nr. 2055/2016 privind sancționarea Societății INTERNATIONAL BROKER CONSULTING – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare

Decizia ASF nr. 2072/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății SHOCK BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.A.

Decizia ASF nr. 2073/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății EPM ROMANIA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 

Monitorul Oficial nr. 890 din 7 noiembrie 2016

Legea nr. 199/2016 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Legea nr. 200/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

Decretul nr. 913/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Decretul nr. 922/2016 privind acreditarea unui ambasador

Decretul nr. 914/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

Hotărârea Senatului nr. 153/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

Hotărârea Senatului nr. 154/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Stadiul actual și posibile căi de urmat referitor la situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în ceea ce privește politica în domeniul vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final

Hotărârea Senatului nr. 155/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă și externă COM (2016) 416 final

Hotărârea Senatului nr. 156/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe COM (2016) 377 final

Hotărârea Senatului nr. 157/2016 referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate către Parlamentul European și Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

H.G. nr. 816/2016 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

H.G. nr. 817/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

H.G. nr. 818/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorității Feroviare Române

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 887, 887Bis, 888, 889 și 890 din 7 noiembrie 2016 was last modified: noiembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter