Monitoarele Oficiale nr. 849, 850, 850Bis, 851, 851Bis, 852 și 853 din 26 octombrie 2016

27 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 839
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 26 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 849, 850, 850Bis, 851, 851Bis, 852 și 853. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Monitorul Oficial nr. 849 din 26 octombrie 2016

H.G. nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Ordinul ministrului culturii nr. 2593/2016 privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A și privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcțiune și a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău

Ordinul ministrului culturii nr. 2595/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II – monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniță și cimitir, satul Broșteni, comuna Păuca, județul Sibiu

Ordinul ministrului culturii nr. 2598/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iași, județul Iași

Ordinul MENCS nr. 5446/2016 privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituțiilor de învățământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile didactice și didactice auxiliare de conducere

Decizia CNA nr. 592/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului

Decizia CSIPPC nr. 315/2016 privind înființarea Departamentului inspecții și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

Decizia ASF nr. 2002/2016 privind sancționarea Societății SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare

Decizia AEP nr. 28/2016 referitoare la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016

 

Monitoarele Oficiale nr. 850 și 850Bis din 26 octombrie 2016

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Ordinul MMAP nr. 1180/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe

Ordinul MFP nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți

Ordinul ANAF nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii

Ordinul ANRDE nr. 62/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 63/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 64/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 65/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL – S.R.L.

Ordinul ANRDE nr. 66/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ – S.A.

Ordinul ANRDE nr. 67/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ – S.A.

(850Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1180/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe

 

Monitoarele Oficiale nr. 851 și 851Bis din 26 octombrie 2016

Legea nr. 188/2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993

Protocolul suplimentar din 03 Mai 2015 la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene

Decretul nr. 872/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993

Legea nr. 189/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015

Acordul din 09 Iulie 2015 între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război

Hotărârea Senatului nr. 143/2016 privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Decretul nr. 873/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015

Decizia CCR nr. 499/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală

Ordinul MSI nr. 520/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informațională nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privați, aferent axei prioritare II a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.2.1 – apel 1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Ordinul ministrului sănătății nr. 1174/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS

(851Bis)

Anexă la ordinul MSI nr. 520/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informațională nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privați, aferent axei prioritare II a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.2.1 – apel 1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

 

Monitorul Oficial nr. 852 din 26 octombrie 2016

Legea nr. 190/2016 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015

Acord de sediu din 22 iulie 2015 între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii

Decretul nr. 874/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015

H.G. nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre

Ordinul CNAS nr. 883/2016 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 734/2016 privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condițiile de participare la concurs, precum și pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director general adjunct relații cu furnizorii la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

 

Monitorul Oficial nr. 853 din 26 octombrie 2016

Decretul nr. 884/2016 pentru numirea unui judecător

Decretul nr. 883/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie 2016

Decretul nr. 886/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 885/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 888/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 887/2016 privind eliberarea din funcție a unui judecător

Decretul nr. 889/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 890/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 891/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

Decretul nr. 892/2016 privind eliberarea din funcție a unui procuror

H.G. nr. 780/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu

H.G. nr. 779/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

H.G. nr. 782/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

H.G. nr. 781/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Ciurea Vlad

H.G. nr. 783/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu

H.G. nr. 784/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu

H.G. nr. 785/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Ardelean Gavriș

H.G. nr. 786/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Jugan Iulian

H.G. nr. 788/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

H.G. nr. 787/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Crețuleac Radu Ionuț

Decizia primului-ministru nr. 330/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buțiu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

Decizia primului-ministru nr. 331/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Jakab Istvan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu

Decizia primului-ministru nr. 333/2016 privind eliberarea domnului Cătălin Drulă, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

Decizia primului-ministru nr. 332/2016 privind numirea domnului Mihai Moia în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1288/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor

Ordinul ANCPI nr. 1364/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 7 unități administrativ-teritoriale

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 849, 850, 850Bis, 851, 851Bis, 852 și 853 din 26 octombrie 2016 was last modified: octombrie 27th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter