Monitoarele Oficiale nr. 770, 770Bis, 771, 771Bis și 772 din 3 octombrie 2016

4 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 856
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 3 octombrie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 770, 770Bis, 771, 771Bis și 772. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Inteligența artificială în materie penală

Monitoarele Oficiale nr. 770 și 770Bis din 3 octombrie 2016

Ordinul ANCPI nr. 1087/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Ordinul ANCPI nr. 1144/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Alba

Ordinul ANCPI nr. 1145/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea

Ordinul ANCPI nr. 1146/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Prahova

Ordinul ANCPI nr. 1147/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Marca din județul Sălaj

Ordinul ANCPI nr. 1156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu

Ordinul ANCPI nr. 1157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Ordinul ANCPI nr. 1158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș

Ordinul ANCPI nr. 1159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

Ordinul ANCPI nr. 1174/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași

Ordinul ANCPI nr. 1175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Ordinul MMAP nr. 1183/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș

(770Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1183/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș

 

Monitoarele Oficiale nr. 771 și 771Bis din 3 octombrie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 80/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice COM (2016) 117

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 81/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Vieți demne: de la dependența de ajutor la autonomie – Strămutarea forțată și dezvoltarea COM (2016) 234

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 83/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 84/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 85/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride – Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18

H.G. nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2016

Decretul nr. 822/2016 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

H.G. nr. 711/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii

H.G. nr. 712/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la București la 24 mai 2016

Acordul de cooperare din 24 mai 2016 între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii

Ordinul MFP nr. 2296/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Ordinul ministrului transporturilor nr. 649/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Ordinul MFE nr. 1143/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Ordinul MMAP nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac

Ordinul MAE nr. 1704/2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 septembrie 2016 și la Chișinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010

Ordinul MENCS nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

Hotărârea CAFR nr. 81/2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Hotărârea CAFR nr. 82/2016 pentru delegarea competenței urmăririi și controlului activităților desfășurate de angajații departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcțională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum și a evaluării activității și performanțelor acestora

(771Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac

 

Monitorul Oficial nr. 772 din 3 octombrie 2016

Legea nr. 169/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Decretul nr. 821/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

H.G. nr. 705/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepționale cu caracter temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, precum și a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Ordinul MFP nr. 2336/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016

Ordinul ANRDE nr. 49/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 770, 770Bis, 771, 771Bis și 772 din 3 octombrie 2016 was last modified: octombrie 4th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter