Monitoarele Oficiale nr. 629, 630, 630Bis, 631, 632 și 632Bis din 17 august 2016

18 aug. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 554
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 17 august 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 629, 630, 630Bis, 631, 632 și 632Bis. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

Monitorul Oficial nr. 629 din 17 august 2016

Decizia CCR nr. 259/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

H.G. nr. 580/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități

Ordinul ANAF nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA

 

Monitoarele Oficiale nr. 630 și 630Bis din 17 august 2016

Decizia CCR nr. 300/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1), (4) și (6) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Decizia CCR nr. 302/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

H.G. nr. 574/2016 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al Județului Vrancea în domeniul public al comunei Vânători și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H.G. nr. 575/2016 pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul ANCPI nr. 967/2016 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ungheni, județul Argeș

Ordinul ANCPI nr. 966/2016 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frăsinet, județul Teleorman

Ordinul ANCPI nr. 968/2016 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Orțișoara, județul Timiș

Ordinul MMAP nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni

Hotărârea CAFR nr. 49/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

(630Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni

 

Monitorul Oficial nr. 631 din 17 august 2016

Decizia CCR nr. 314/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) și (3) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 311/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^4 alin. (5) din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 335/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

Ordinul MFP nr. 1641/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 617/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1174/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MFP nr. 1640/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 618/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1173/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Decizia ANPDCA nr. 661/2016 privind aprobarea modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției

 

Monitoarele Oficiale nr. 632 și 632Bis din 17 august 2016

Decizia CCR nr. 409/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Decizia CCR nr. 414/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și ale art. 83 alin. (1) din Codul penal din 1969

Ordinul CNCAN nr. 137/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Ordinul MFP nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 630/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1188/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MFP nr. 1379/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1195/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 660/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MFP nr. 1378/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1196/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 682/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR – S.A. – filiala C.N. ROMARM – S.A.

Ordinul MMAP nr. 842/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

(632Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 842/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

 

Monitoarele Oficiale nr. 629, 630, 630Bis, 631, 632 și 632Bis din 17 august 2016 was last modified: septembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter