Monitoarele Oficiale nr. 581, 581Bis, 582, 583, 584 și 584Bis din 1 august 2016

2 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 827

În data de 1 august 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 581, 581Bis, 582, 583, 584 și 584Bis. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 581 și 581Bis din 1 august 2016

H.G. nr. 515/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean Olt, ca urmare a reevaluării

H.G. nr. 516/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

H.G. nr. 517/2016 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în imobilul cazarma 2940 Băbana, județul Argeș”

H.G. nr. 518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

H.G. nr. 528/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Ordinul MMAP nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

(581Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

 

Monitorul Oficial nr. 582 din 1 august 2016

Decizia CCR nr. 272/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal

Decizia CCR nr. 290/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49, art. 51 și art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Ordinul ministrului justiției nr. 2742/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de execuție de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și laboratoarelor de expertize criminalistice

Decizia ASF nr. 1406/2016 privind aprobarea reluării activității Societății ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L

 

Monitorul Oficial nr. 583 din 1 august 2016

Monitor Dosare

Ordinul ministrului transporturilor nr. 598/2016 modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile specifice asigurate de Școala Superioară de Aviație Civilă

Ordinul ANCPI nr. 803/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăștii Colț, județul Prahova

Ordinul ANCPI nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale

Ordinul MADR nr. 871/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică

 

Monitoarele Oficiale nr. 584 și 584Bis din 1 august 2016

H.G. nr. 510/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții publice de cultură și pentru aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

H.G. nr. 511/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane

H.G. nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping

Instrucțiunea MAI nr. 115/2016 pentru modificarea anexei la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparținând Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul ministrului transporturilor nr. 599/2016 privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competențelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE

Ordinul MMAP nr. 1122/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei

(584Bis)

Anexele nr. 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 1122/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 581, 581Bis, 582, 583, 584 și 584Bis din 1 august 2016 was last modified: august 2nd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter