Monitoarele Oficiale nr. 506, 507, 508, 508Bis, 509, și 509Bis din 6 iulie 2016

7 iul. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 838
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 6 iulie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 506, 507, 508, 508Bis, 509, și 509Bis. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitor Dosare

Monitorul Oficial nr. 506 din 6 iulie 2016

Hotărârea Senatului nr. 94/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final

Hotărârea Senatului nr. 92/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire COM (2016) 196 final

Hotărârea Senatului nr. 95/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final

Hotărârea Senatului nr. 97/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final

Hotărârea Senatului nr. 101/2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene și coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

Hotărârea Senatului nr. 106/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final

Hotărârea Senatului nr. 108/2016 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final

Hotărârea Senatului nr. 107/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în ceea ce privește adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) și de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final

Hotărârea Senatului nr. 109/2016 privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică COM (2016) 169 final

Ordinul MFP nr. 942/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Sere și Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1056/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Sere și Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Conferintele lunii noiembrie
”

Ordinul ministrului transporturilor nr. 403/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Sere și Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

Ordinul MDRAP nr. 887/2016 privind încetarea valabilității titlului de parc industrial acordat Societății „Brașov Logistic Park” – S.A.

Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

Monitorul Oficial nr. 507 din 6 iulie 2016

Decizia CCR nr. 324/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249-art. 256 din Codul de procedură penală

Decizia CCR nr. 325/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 raportat la art. 99 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Ordinul ANAF nr. 1892/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea și completarea formularelor declarației vamale și a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declarației vamale

 

Monitoarele Oficiale nr. 508 și 508Bis din 6 iulie 2016

Decizia CCR nr. 264/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său și, în special, cele ale art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi și alin. (2) din aceasta, precum și cele ale art. 200 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă

Decizia CCR nr. 266/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

Decizia CCR nr. 267/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

Decizia CCR nr. 282/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011

Ordinul MADR nr. 837/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspecțiilor fitosanitare din domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare și pentru controlul comercializării și utilizării produselor de protecție a plantelor

Ordinul MECRMA nr. 693/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

Ordinul MADR nr. 839/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în baza adeverințelor eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Ordinul MENCS nr. 4420/2016 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 10-a

Hotărârea UNEJ nr. 6/2016 pentru revocarea Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 1/2016 privind modificarea și completarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010

(508Bis)

Anexă la ordinul MECRMA nr. 693/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

 

Monitoarele Oficiale nr. 509 și 509Bis din 6 iulie 2016

Decizia CCR nr. 288/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Decizia CCR nr. 297/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din O.UI.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Ordinul MFP nr. 946/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Litoral” – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 456/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Litoral” – S.A.

Ordinul MMFPSPV nr. 1017/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Litoral” – S.A.

Ordinul MECRMA nr. 696/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Ordinul ministrului justiției nr. 2385/C/2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condițiile legii, către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate

(509Bis)

Anexă la ordinul MECRMA nr. 696/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 506, 507, 508, 508Bis, 509, și 509Bis din 6 iulie 2016 was last modified: iulie 7th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter