Monitoarele Oficiale nr. 483, 483Bis, 484, 485 și 486 din 29 iunie 2016

30 iun. 2016
Vizualizari: 1139

În data de 29 iunie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 483, 483Bis, 484, 485 și 486. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Monitoarele Oficiale nr. 483 și 484Bis din 29 iunie 2016

Decizia CCR nr. 199/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Decizia CCR nr. 201/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Decizia CCR nr. 231/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Ordinul MMAP nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267

Ordinul MADR nr. 838/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

(484Bis)

Anexele 1 și 2 la ordinul MMAP nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267

 

Monitorul Oficial nr. 484 din 29 iunie 2016

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 55/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 54/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Pachetul antievaziune: Pașii următori spre realizarea impozitării efective și spre creșterea transparenței fiscale în UE COM (2016)23

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 56/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne COM (2016)26

H.G. nr. 441/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

H.G. nr. 442/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Națională „PLAFAR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceriâ

H.G. nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

H.G. nr. 444/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

H.G. nr. 445/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

 

Monitorul Oficial nr. 485 din 29 iunie 2016

Decizia CCR nr. 298/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 3 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Decizia CCR nr. 303/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

Decizia CCR nr. 305/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 922 din Codul de procedură civilă

H.G. nr. 452/2016 privind recunoașterea Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” ca fiind de utilitate publică

Decizia AADR nr. 114/2016 privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP)

Decizia ANP nr. 468/2016 privind conținutul setului de produse igienico-sanitare pus la dispoziția persoanelor private de libertate cu ocazia primirii în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Decizia ASF nr. 1219/2016 privind menținerea interzicerii temporare a exercitării activității de asigurare și stabilirea unor măsuri în sarcina Societății de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance – S.A.

Decizia ASF nr. 1230/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății SDH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Hotărârea ASJR nr. 1/2016 pentru modificarea Statutului Academiei de Științe Juridice din România

 

Monitorul Oficial nr. 486 din 29 iunie 2016

Hotărârea BPCDS nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente și a Centrului „Expert electoral”

O.U.G. nr. 24/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

O.U.G. nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

O.U.G. nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

O.U.G. nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

H.G. nr. 455/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007

H.G. nr. 456/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către domnul Sava George

H.G. nr. 457/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin

H.G. nr. 458/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Neculae Gheorghe

H.G. nr. 460/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

H.G. nr. 459/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

Decizia primului-ministru nr. 227/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mirela Popină a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat

Decizia primului-ministru nr. 226/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Francisk Iulian Chiriac din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

Ordinul ministrului sănătății nr. 764/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Ordinul ministrului sănătății nr. 769/2016 pentru prelungirea termenului de valabilitate al prețurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Norma ASF nr. 29/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 483, 483Bis, 484, 485 și 486 din 29 iunie 2016 was last modified: iunie 30th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.