Monitoarele Oficiale nr. 101, 102, 102Bis, 103, 104 și 105 din 10 februarie 2016

12 feb. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 778
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 10 februarie 2016 au fost publicate Monitoarele Oficiale nr. 101, 102, 102Bis, 103, 104 și 105. Vă prezentăm, în continuare, sumarele respectivelor monitoare:

 

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

Monitorul Oficial nr. 101 din 10 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 101 din 10 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 101 din 10 februarie 2016Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 143/2016 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind competențele Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenție timpurie, precum și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenție timpurie

 

Monitoarele Oficiale nr. 102 și 102Bis din 10 februarie 2016

În Monitoarele Oficiale nr. 102 și 102Bis din 10 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 102 din 10 februarie 2016Decizia CCR nr. 801/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Decizia CCR nr. 821/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Decizia CCR nr. 884/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
H.G. nr. 33/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice de servicii de consiliere finanțate prin Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 153/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2016
M. Of. nr. 102Bis din 10 februarie 2016Anexa la ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice de servicii de consiliere finanțate prin Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală

 

Monitorul Oficial nr. 103 din 10 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 103 din 10 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 103 din 10 februarie 2016Decizia CCR nr. 683/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Decizia CCR nr. 859/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
H.G. nr. 42/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Rutiere Române – ARR

 

Monitorul Oficial nr. 104 din 10 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 104 din 10 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 104 din 10 februarie 2016Hotărârea Senatului nr. 6/2016 privind vacantarea unui mandat de senator
Hotărârea Senatului nr. 7/2016 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un system de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană – COM (2015) 302 final
Hotărârea Senatului nr. 8/2016 cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime COM (2015) 646 final
Hotărârea Senatului nr. 9/2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri COM (2015) 648 final
Decretul nr. 249/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informații
Decizia CCR nr. 784/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din O.U.G. nr. 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și ale art. 3 alin. (3) teza a doua, art. 102 alin. (2), art. 342,art. 343,art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) și (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) și art. 348 din Codul de procedură penală
Decizia prim-ministrului României nr. 49/2016 privind eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
Decizia prim-ministrului României nr. 50/2016 privind numirea domnului Ioan Ursu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
Decizia prim-ministrului României nr. 51/2016 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
Decizia prim-ministrului României nr. 52/2016 privind numirea domnului Andrei Butaru în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 219/2016 privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgență suplimentare acordate însoțitorilor persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015

 

Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2016

În Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2016 s-au publicat următoarele acte normative:

Monitorul OficialSumar
M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016Decizia CCR nr. 755/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1)–(3) din Legea societăților nr. 31/1990 prin raportare la dispozițiile art. VI din O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
Decizia CCR nr. 756/2015 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
Decizia prim-ministrului României nr. 53/2016 privind eliberarea domnului Nicolae Gheorghe din funcția de secretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul M.A.I.
Decizia prim-ministrului României nr. 54/2016 privind eliberarea domnului Nelu Zărnică din funcția de subsecretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul M.A.I.
Decizia prim-ministrului României nr. 55/2016 privind eliberarea domnului Rareș Văduva din funcția de subsecretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul M.A.I.
Decizia prim-ministrului României nr. 56/2016 privind numirea domnului Rareș Văduva în funcția de secretar de stat la Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul M.A.I.
Ordinul ministrului apărării nr. M.19/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională
Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere și a modelului tichetului social pentru grădiniță, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

Informație preluată de pe site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Monitoarele Oficiale nr. 101, 102, 102Bis, 103, 104 și 105 din 10 februarie 2016 was last modified: februarie 12th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter